Search
Close this search box.

Utbildningar för skola och förskola

Vi utbildar skolor och förskolor inom jämställdhet, normmedvetenhet och inkludering

Behöver ni kunskapspåfyllning, inspiration, konkreta tips eller metodmaterial? Vi erbjuder alltifrån enskilda inspirationsföreläsningar och workshops till längre diplomeringsutbildningar som skräddarsys för just er verksamhet.

Vi på jämställt har spetskompetens inom jämställdhet, normmedvetenhet, hbtqi+, mångfald och har sedan 2006 utbildat mängder av skolor, förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Vårt mål är en skola och förskola där alla kan trivas och utvecklas. 

Alla utbildningar kan göras digitalt! Vi har metoderna att engagera publiken och ha interaktiva utbildningar på plats eller på distans! Läs mer om våra utbildningar nedan.

Våra utbildningar

Läs mer nedan om våra vanligaste utbildningar för er som arbetar inom förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och annan pedagogisk verksamhet.

Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda? På den här utbildningen vrider vi och vänder på de normer som skapar ojämlikhet och olika villkor. Ofta skapar vi begränsande normer utan att vi tänker på det. Utbildningen kommer att varva teori kring lagar och planer som rör värdegrundsarbetet med övningar och diskussioner. I läroplanerna från 2022 står det att alla i skolan ska utgå från ett normmedvetet förhållningssätt – men vad innebär det i praktiken?

Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda? Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt beteende och bemötande av barn och kollegor – ofta omedvetet. Det ojämlika bemötandet får konsekvenser för barnens […]

Vad innebär ett jämställt bemötande? Hur vi kan lägga märke till när vi omedvetet behandlar elever olika. Hur pratar vi med elever? Vilka ord använder vi? Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda? Vi har alla […]

Vad innebär ett jämställt bemötande? Hur vi kan lägga märke till när vi omedvetet behandlar barn olika. Hur pratar vi med barn? Vilka ord använder vi? Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda? Vi har alla med […]

Diplomering innebär en längre utbildning bestående av fler utbildningstillfällen med kartläggning- och reflektionsutbildningar mellan tillfällena. Detta är ett bra alternativ för att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering. Vi diplomerar hela förskolor och skolor men även arbetslag, elevhälsoteam och enskilda medarbetare. Diplomeringsutbildningen anpassas alltid efter era behov. Utbildningen kan […]

Att ha och kunna utrycka alla sina känslor är en viktig del av att vara människa. Men många känslor har könats – gjorts till flickiga eller pojkiga. Att kunna visa sina känslor är en utgångspunkt för att respektera sig själv och sina gränser. Detta i sin tur är en förutsättning för att kunna förstå och acceptera […]

Det finns ett glapp mellan vilka egenskaper vi egentligen uppskattar och vilka som ges status och utrymme i ungdomsgruppen. Därför måste vi rannsaka oss själva och se när vi själva är med och skapar giftig maskulinitet – ofta helt omedvetet! De pojkar som växer upp i dag har ingen skuld i vad tidigare generationers män […]

Härskartekniker är ett sätt att hävda sig själv, behålla och skaffa sig makt genom att trycka ner andra människor. Ofta används härskarteknikerna omedvetet och behöver därför synliggöras. Det kan handla om jargonger och skämt som för många uppfattas som hjärtlig men som påverkar oss olika och som skapar normer där vissa får mer utrymme än […]

Motivation och självkänsla är två otroligt viktiga byggstenar för att barn och unga ska förstå varför det är viktigt att gå i skolan. När en elev drivs av en inre motivation ökar inte bara kunskapen utan även självkänslan vilket leder till att fler elever från exempelvis studieovana miljöer kan se skolarbetet och även vidare studier […]

Utbildningen ger kunskap om hbtqi-frågor och visar på vinsterna med att arbeta inkluderande. Ni kommer bland annat lära er hur ni kan undvika vanliga misstag och vilka lagkrav som finns kring aktiva åtgärder mot diskriminering. Hbtqi-personer är som grupp mer utsatta än många andra på grund av hat, hot och våld, men även på grund […]

Vi erbjuder föreläsningar för vårdnadshavare i förskolor- och skolors regi. Föreläsningen kan göras på plats men även digital och är ett bra sätt att få med vårdnadshavarna på tåget gällande jämställdhet och värdegrundsarbetet som skolan arbetar med.  Är du en privatperson som är intresserad av föreläsning kring normmedvetet och jämställt föräldraskap? Håll utkik efter våra […]

Filmer, metoder, övningar, e-learning och kunskapspaket Vi på Jämställt har lång erfarenhet att ta fram filmer, övningar, metoder, kunskapspaket och e-learning för många olika sorters arbetsplatser och verksamheter. Att ha kunskapsmaterial som går att använda när det passar och som går att sprida till alla i verksamheten kan vara en stor fördel. Ibland är det svårt […]

Rulla till toppen

Utbildningar

Material