Kontakta oss

maria

Maria Hulth – Driver Jämställt
Maria Hulth är en av grundarna av Jämställt AB. Hon är expert på jämställdhet och normkritik och har stor erfarenhet av att arbeta med dessa frågor praktiken. Maria är utbildad genusvetare och etnolog. I över 10 år har Maria arbetat med utbildning av skolor, förskolor, företag, organisationer, kommuner och myndigheter kring jämställdhet och normkritik. Tidigare har Maria arbetet som jämställdhetsexpert på Lärarhögskolan i Stockholm och arbetat med breddad rekrytering på Stockholms universitet. Hon har skrivit rapporten Det osynliga regnbågsbarnet på förskolan för Stockholms stad och har exempelvis arbetat med metodmaterial åt Skolverket och Forum för levande historia. Maria är en väldigt efterfrågad föreläsare.

Kontakta Maria: maria@jamstallt.se eller 070-536 23 30

david

David W Flato – Driver Jämställt
David Flato är en av grundarna av Jämställt AB. Han är expert på jämställdhet och normkritik och har stor erfarenhet av att arbeta med dessa frågor praktiken. David är från början legitimerad gymnasielärare med genusinriktning. I över 10 år har David arbetat med utbildning av skolor, förskolor, företag, organisationer, kommuner och myndigheter kring jämställdhet och normkritik. Tidigare har David varit med och skapat Sveriges första normkritiska gymnasieskola. Han har skrivit metodboken Motivera Mera! Möjligheternas pedagogik och har exempelvis arbetat med metodmaterial åt Skolverket och Forum för levande historia. David är en väldigt efterfrågad föreläsare.

Kontakta David: david@jamstallt.se eller 073-685 44 54

 

Våra samarbetspartners och konsulter

 

magdis_hedda

Magdalena Hulth och Hedda Schönbeck
Förskollärarna Magdalena Hulth och Hedda Schönbäck är experter på att arbeta med barns utforskande utifrån ett normkritiskt perspektiv. De har skrivit metodmaterialet Hur gör prinsessor? Genuspedagogik och normkritiskt tänkande i förskolan som bygger på Per Gustavssons bilderböcker om prinsar och prinsessor. De har även medverkat i antologin En rosa pedagogik – jämställdhetspedagogiska utmaningar. Magdalena och Hedda arbetar på förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet.

 

åsa

Åsa Gustafsson
Åsa är expert på tillgänglighetsfrågor. Hon är konsult och föreläsare om tillgänglighet för alla funktionsvariationer. Åsa är utbildad företagsekonom och har flera års erfarenhet av att utveckla metoder och tips för tillgängliga verksamheter. Hon har skrivit boken 10 tips för tillgänglighet som har blivit köpt av kommuner, myndigheter, universitet, företag och ideella organisationer. Boken handlar om att nå ut till fler kunder och skapa en attraktiv arbetsplats för alla oavsett funktionsnedsättning. Boken finns att köpa i vår webbutik.

 

johan

Johan Lilly Gyberg
Johan är expert på jämställdhet och mångfald ur ett juridiskt perspektiv. Han ger rådgivning och arrangerar workshops för stöd i arbetet med aktiva åtgärder för företag och skolverksamheter med ett normkritiskt perspektiv. Johan har stor erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsplaner, likabehandlingsplaner och lönekartläggning. Han har arbetat nio år på Diskrimineringsombudsmannen och JämO som utredare och utbildare, där han även var utsedd som expert i den statliga utredningen om aktiva åtgärder.

 

lotta

Lotta Björkman
Lotta Björkman är expert på normkritisk pedagogik med estetiska metoder. Hon är legitimerad dramalärare och samhällslärare. Lotta var en av dem som var med och utvecklade begreppet normkritisk pedagogik runt 2007. Hon har medverkat i antologin Normkritisk Pedagogik – Makt lärande och strategier för förändring. Lotta har även skrivit normkritiska utbildningsmaterial till målgrupper såsom dramapedagoger, fotbollstränare och behandlingsassistenter. Lotta har mångårig erfarenhet av att utbilda och handleda kring dessa frågor.

 

lotten

Lotten Herou
Lotten Herou är expert på normkritik med musikpedagogiska metoder. Hon är utbildad musiker och genusvetare med bakgrund som pedagog inom förskolan. Hon har under flera år arbetat på förskolan Egalia i Stockholm som ligger i framkant när det gäller praktiskt normkreativt arbete. Lotten har därför en gedigen erfarenhet av att arbeta med normkritiska perspektiv och likabehandling i praktiken. Lotten arbetar även som pedagog i sång- och låtskrivande och är en uppskattad workshopledare.