Kontakta oss

maria

Maria Hulth – Driver Jämställt
Maria Hulth är en av grundarna av Jämställt AB. Hon är expert på jämställdhet, normmedvetenhet, mångfaldsfrågor, tillgänglighet och hbtqi+ och har stor erfarenhet av att arbeta med dessa frågor i praktiken. Maria är utbildad genusvetare och etnolog. Maria har sedan 2006 arbetat med utbildning av skolor, förskolor, företag, organisationer, kommuner och myndigheter kring jämställdhet och normmedvetenhet. Tidigare har Maria arbetet som jämställdhetsexpert på Lärarhögskolan i Stockholm och arbetat med breddad rekrytering på Stockholms universitet. Maria har skrivit boken ”Gör det jämställt” och har exempelvis arbetat med metodmaterial åt Skolverket, Halmstads kommun, Malmö kommun och Forum för levande historia. Maria är en väldigt efterfrågad föreläsare.

Kontakta Maria: maria@jamstallt.se eller 070-536 23 30

david

David Flato – Driver Jämställt
David Flato är en av grundarna av Jämställt AB. Han är expert på jämställdhet, normmedvetenhet, mångfaldsfrågor, tillgänglighet och hbtqi+, samt har stor erfarenhet av att arbeta med dessa frågor i praktiken. David är från början legitimerad gymnasielärare med genusinriktning. Sedan 2006 har David arbetat med utbildning av kommuner, myndigheter, skolor, förskolor, företag och organisationer kring jämställdhet, icke-diskriminering och normmedvetenhet. Han har skrivit metodboken “Motivera Mera! Möjligheternas pedagogik” och boken “Gör det jämställt” och har exempelvis arbetat med metodmaterial åt Skolverket, Halmstads kommun, Malmö kommun och Forum för levande historia. David är en väldigt efterfrågad föreläsare.

Kontakta David: david@jamstallt.se eller 073-685 44 54

Våra samarbetspartners och konsulter

Maria Niemi
Maria är en normkreativ kommunikationsstrateg och skribent, föreläsare och rådgivare, med över 10 års erfarenhet av media och kommunikation. Erfarenhet från tidigare kunder finns framför allt inom ideell och offentlig sektor. Maria har coachat, föreläst och haft workshopar i många olika sammanhang, ofta med chefer, ledning och kommunikatörer kring strategisk och normkreativ kommunikation.

Dennis Kullman
Dennis Kullman är jurist och genusvetare och har en bred och omfattande erfarenhet av arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor i olika former och funktioner under de senaste 20 åren, både som anställd och som konsult med egen verksamhet.


Åsa Gustafsson
åsa

Åsa är expert på tillgänglighetsfrågor. Hon är konsult och föreläsare om tillgänglighet för alla funktionsvariationer. Åsa är utbildad företagsekonom och har flera års erfarenhet av att utveckla metoder och tips för tillgängliga verksamheter. Hon har skrivit boken 10 tips för tillgänglighet som har blivit köpt av kommuner, myndigheter, universitet, företag och ideella organisationer. Boken handlar om att nå ut till fler kunder och skapa en attraktiv arbetsplats för alla oavsett funktionsnedsättning. Boken finns att köpa i vår webbutik.