Search
Close this search box.

Våra kunder

Vi på Jämställt har gedigen erfarenhet, expertkunskaper och massor med nöjda kunder. Vi  har arbetat med dessa frågor sedan 2006.

Läs om ett stort urval av våra kunder nedan.

Barnombudsmannen

Digitala föreläsningar om jämställdhetsintegrering för hela myndigheten. (2021)
Utbildning och expertrådgivning för Barnombudsmannen och projektgrupp. (2016)
Jämställdhetsanalys av rekryteringsunderlag och frågor i samband med rekrytering. (2015)

Barnmorskekonferens

Utbildning för barnmorskor om jämställt bemötande på MVC och BVC samt vid förlossningar. (2011)

Bodens kommun

Föreläsning på plats om ett inkluderande bemötande och normmedvetenhet för Boden kommuns Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltning. (2023)

Botkyrka kommun, Daglig verksamhet inom LSS

Föreläsning och handledning för all personal kring Jämställdhet och normkritik i praktiken – för en inkluderande arbetsplats. (2017)

Chalmers tekniska högskola

Digitala föreläsningar på både engelska och svenska om “ett inkluderande bemötande – en högskola för alla”. (2020)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Föreläsningen ”En verksamhet för alla – Inkludering i praktiken med normmedvetenhet”. (2022)

Exploateringskontoret, Stockholm

Föreläsning om normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande. (2016)

Forum för levande historia

Arbetade vi med att skapa Forum för levande historias material: HBTQ, normer och makt. Se och använd materialet via deras hemsida: www.levandehistoria.se. (2014-2015)

Göteborgs universitet

Storföreläsning om normmedvetenhet i praktiken – för en inkluderande arbetsplats. För all administrativ personal på Göteborgs universitet. (2016)

Halmstads kommun

Föreläsningsserie om jämställdhetsintegrering för flera olika delar av kommunens förvaltningar. (2021)
Föreläsningsserie om jämställdhet, mångfald och inkludering. (2020)
Jämställt tog fram ett stort utbildningsmaterial med texter, övningar, filmer och kartläggningar till alla kommunens olika verksamheter. ”SPELA ROLL! – Kunskapspaket för den inkluderande kommunen” heter materialet och finns i sex olika delar. Materialet innefattar bland annat Barns rättigheter och barnkonventionen, jämlika uppväxtvillkor, segregation, delaktighet och demokrati, jämställdhet, normer och diskriminering, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt hbtqi-personers livsvillkor. (2020)

Hovrätten för övre Norrland

Föreläsning på distans om en inkluderande och jämställd verksamhet med normmedvetenhet i praktiken för Hovrätten. (2022)

Huddinge kommun

Föreläsning och workshop om genusteori och härskartekniker för nämnder och utskottsledamöter. (2007)
Föreläsning och workshop om genusteori och härskartekniker för kommunfullmäktige. (2006)

Högskoleverket

Föreläsningen ”Det osynliga maktspelet” om härskartekniker och jämställdhet. (2009)

Karolinska institutet

Föreläsning om HBT och normkritiskt bemötande för studenter på sjuksköterskeprogrammet. (2009)

Knivsta kommun

Lunchföreläsning om normmedvetenhet, jämställdhet, inkludering och anti-diskriminering för alla inom kommunens kulturdel som möter barn. (2023)

Katrineholms kommun

Föreläsning om normkritik för kommunens alla kulturföreningar och Kultur- och turismförvaltningen. (2015)
Föreläsning och workshop om genusteori och härskartekniker för nämnder och förvaltningschefer. (2008)
Föreläsning och workshop om genusteori och härskartekniker för tjänstemän i kommunen. (2007)

KTH, Kungliga tekniska högskolan

Utbildning för TA-personal på CBH-skolan om jämställdhet och normer. Tre halvdagar som genomfördes digitalt. (2021)
Utbildning för TA-personal på ABE-skolan om jämställdhet och normer. Tre halvdagar som genomfördes digitalt. (2020)

Kulturförvaltningen Stockholm

Digital föreläsning för den administrativa personalen om inkluderande bemötande och normer. (2021)
Digital föreläsning för delar av Kulturförvaltningen om inkluderande bemötande och normer. (2021)

Linköpings universitet

Föreläsning om barns sexualitet på Lärarstudenternas tema dag om sex och samlevnad. (2009)

Luleå tekniska universitet

Föreläsning och worskhop om jämställdhet i praktiken för de som arbetar på det rättsvetenskapliga programmet på Luleå tekniska universitet. (2023)

Lunds Tekniska högskola

Föreläsning för personal, forskare och doktorander på engelska om ”An inclusive work environment — norm awareness in practice”. (2024)

Länsstyrelsen Örebro

Digital föreläsning om maskulinitetsnormer och förebyggande arbete mot våld i nära relationer. (2020)

Malmö Stad

Vi skapade utbildningsfilmer för all personal inom kommunen om hbtqia+ frågor i samband med World Pride, filmerna användes sedan vidare för utbildning inom kommunen även under 2022. (2021-2022)

Mittuniversitetet

RUN konferensen. Föreläsning om hinder och möjligheter för ett aktivt jämställdhetsarbete. (2009)

Musikhögskolan i Malmö – Lunds universitet

Digital föreläsning om normkritik i praktiken. (2020)
Utbildning med titeln: Musik för alla? – värdegrund och normkritik i praktiken. (2018)

Nationella konferensen för psykologer i mödra- och barnhälsovård (Olika barn lika värde)

Höll en föreläsning om normkritik i praktiken för psykologer. (2016)

Nynäshamns kommun, Nynäshamns Kompetenscentrum (NKC)

En heldag om jämställdhetsintegrering och normkritik i praktiken. (2016)

Oskarhamns sjukhus

Två digitala föreläsningar om inkludering i praktiken för sjukhusets personal. (2022)

Region Blekinge

Föreläsningar om jämställdhet inom projektet Jämställd regional tillväxt som drevs av Region Blekinge. (2018)

Region Värmland

Diplomeringsutbildning om jämställdhet, inkludering och mångfald för deltagande kluster och verksamheter inom satsningen på specialisering. (2024)
Utbildningsfilmer, övningar och material till regionens kunskapssida ”Schyst”. (2024)

Relationsvåldsteamet, Hemlöshet och vräkningsförebyggande teamet & mottagningen för ekonomiskt bistånd

HBTQ- och normkritik utbildning i tre delar, samt diplomering via Stockholms stad. (2018)

Riksrevisionen

Två digitala föreläsningar om jämställdhetsintegrering i praktiken. (2020)

Skinnskattebergs kommuns förtroendevalda

Föreläsning om normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande. (2017)

Skogsstyrelsen

Fyra heldagsutbildningar om jämställdhet och jämställdhetsintegrering med intersektionella perspektiv för myndigheten Skogsstyrelsen. (2018-2019)

SKR – Sveriges kommuner och regioner

Jämställt är ramleverantör för SKR. (2019-2021)
Workshop: Det osynliga maktspelet – Härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker ur ett normkritiskt perspektiv. (2018)
Utbildningen ”Det osynliga maktspelet – för en jämställd arbetsplats”. Vi utbildade avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad inom SKL. (2015)

Socialförvaltningen i Solna stad

Digital föreläsning om en inkluderande verksamhet med normmedvetenhet i praktiken. (2022)

Sollentuna socialtjänst

Föreläsning: Mångfald, Jämställdhet och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande. (2017)

Stadsarkivet i Stockholm

HBTQ- och normkritik utbildning i tre delar, samt diplomering via Stockholms stad. (2017)

Staffanstorps kommun

Workshop: En kommun för alla – för ett inkluderande och jämlikt bemötande. (2018)

Stocholms socialförvaltning

Socialjouren: HBTQ- och normkritik utbildning i tre delar, samt diplomering via Stockholms stad. (2017)
Uppsökande och rådgivande verksamheter: HBTQ- och normkritik utbildning i tre delar, samt diplomering via Stockholms stad. (2017)

Sundbybergs bibliotek

Föreläsning om jämställdhet. (2011)

Säffle kommun

Föreläsning om normkritiska förhållningssätt i praktiken för alla verksamma inom kultursektorn av kommunen. (2019)

Södertörns högskola

Seminarium för studenter på genusvetarlinjen om hur det är att arbeta som jämställdhetskonsult och hur det är att starta upp och driva ett företag. (2010)

Trångsunds bibliotek

En föreläsning för föräldralediga på Trångsunds bibliotek. (2015)

Umeå universitet

Föreläsning för personal och studenter inom de estetiska ämnena om jämställdhet och normmedvetenhet. (2023)
Föreläsning och utbildningsfilmer för Umeå universitet kring sexuella trakasserier, vad det är och hur kan det förebyggas. (2021-2022)

Upplands-Bro Kommun

Digital diplomeringsutbildning för kommunens föreningar om normer och inkludering. Jämställt sammanställde också arbetet till en handbok som kommunen arbetat vidare med och publicerat. (2021-2022)

Upplands Väsby bibliotek

Workshop om normkritiskt bemötande. (2017)

Uppsala föreningsliv

En stor utbildningssatsning för föreningslivet med stöd av Uppsala kommun. Alla är inkluderade – För en jämställd, jämlik och normkritisk förening, en ettårsutbildning och processledning kring normkritiskt likabehandlings- och värdegrundsarbete. (2017)

Vänersborg Arbetsmarknadsenheten (AME)

Föreläsning om en inkluderande verksamhet med jämställdhet och normmedvetenhet. (2022)

Vänersborgs Socialförvaltning

Föreläsning om normmedvetenhet i praktiken. (2022)

Åklagarmyndigheten

Föreläsningen ”Mångfald, normkritik och härskartekniker” för 35 mångfaldsinspiratörer från Sveriges Åklagarmyndighet. (2015)

Öppenvårdens behandling i Hägersten-Liljeholmens sdf

Utbildning om HBTQ och normkritik i tre delar, samt diplomering via Stockholms stad. (2017)

Östersunds sjukhus

Utbildning om jämställt bemötande av föräldrar och barn för alla barnmorskor i området. (2011)

Överförmyndarförvaltningen Uppsala

Digital föreläsning om normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande. (2020)
Föreläsning om Jämställdhet och härskartekniker. (2018)

Överförmyndarnämnden Uppsala

Digital föreläsning om jämställdhet och inkluderande bemötande för ledamöter i nämnden. (2021)

Badankan, Sundbybergs stad

Digital föreläsning “en förskola för alla – normkritik i praktiken”. (2021)

Bagaregårdsskolan

Diplomeringsutbildning i Jämställdhet – föreläsningar och handledningar, samt framtagandet av en handbok för personal och ledning på skolan. (2019)

Bagarmossens förskolor – Stockholms stad

Storföreläsning om kränkande behandling, jämställdhet och normkritik för all personal. Därefter fyra handledning i tvärgrupper för all personal. Teman för de olika handledningarna är: 1)Observationer – att synliggöra ojämlikhet och kränkningar 2)Jämlikt bemötande 3)Förskolemiljö och material 4)Aktiva åtgärder. (2011-2012)

Banerporten i Stockholm

Jämställdhetsföreläsning för Banerportens förskola och skola. (2015)

Beckombergaskolan, Stockholms stad

Utbildningen En skola för alla – likabehandling och normkritik i praktiken för skolans personal. (2016)

Bellmanskällans Montessori förskola i Stockholm

Heldagsutbildning för all personal om jämställdhet och normer. (2011)

Bergatrollets förskola, Vallentuna kommun

Föreläsningen: En förskola för alla – Jämställdhet och normkritik i praktiken. (2018)

Bergatrollet & Kragstatrollets förskolor, Vallentuna kommun

Föreläsningen Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken. (2017)

Bernadottegymnasiet, Stockholm stad

Föreläsning “Motivera mera” – om motivation för gymnasielärare. (2019)

Blackebergs gymnasium, Stockholms stad

En ettårsutbildning i normkritik för personal och ledning på Blackebergs gymnasium i samarbete med konsulten Lotta Björkman. (2015-2016)

Blommensbergsskolan, Stockholms stad

En heldag med normkritik i praktiken, samt härskartekniker och bekräftartekniker för all personal. (2016)

Bodens kommuns skolor

Föreläsning på plats om ett inkluderande bemötande och normmedvetenhet för Bodens kommuns skolor. (2023)

Bodens kommuns förskolor

Digital föreläsning för alla förskolor i Boden om en förskola för alla med ett normmedvetet förhållningssätt i praktiken. (2023)

Boo Gårds skola

Föreläsning för skolans personal ”En skola för alla – inkludering och normmedvetenhet i praktiken”. (2022)

Borås kommun

Föreläsning: Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken för vuxna som möter barn i alla åldrar. (2018)

Borås kommuns idrottslärare

Digital föreläsning om normkritik för idrottslärare. (2021)

Boxholms kommuns förskolor om normkritik i praktiken

En förskola för alla – normkritik i praktiken för all personal. (2017)

Båstad kommuns förskolor om jämställdhet

Heldagsutbildning för all personal på kommunens förskolor och familjedaghem med teoretisk och praktisk kunskap om jämställdhetsarbete. På kvällen hölls en två timmars föräldraföreläsning. (2010)

Cap mini förskola – föräldrakooperativ i Stockholm

Föreläsning ”En jämställd förskola” för alla pedagoger. (2011)

Centrala Kungsängens förskolor, Upplands-Bro kommun

Utbildning för flera förskolor om jämställdhet i praktiken. (2023)

Cylinders förskola i Järfälla

Utbildade vi personalen på Cylinders förskola i jämställdhet. (2015)

Danderyds kommun

Digital föreläsning för flera förskolor inom kommunen om praktiskt jämställdhetsarbete i förskolan. (2023)

De fyra elementens förskolor i Stockholm

Tre förskolor i Bromma och på Södermalm som tillsammans gått vår ettåriga diplomeringsutbildning i normkritik och normkreativitet. (2018-2019)

Eiraskolan, Stockholm

Föreläsning för alla elever på mellanstadiet. Samt en föreläsning för personalen. Normer, normmedvetenhet och praktiskt arbete kring värdegrunden i skolan. (2020-2021)

Ekens skola, Stockholm

Föreläsning för personalen och ledningen om en skola för alla – normkritik i praktiken. Elevutbildning: Vad spelar det för roll? Normer och jämställdhet. (2018)

Ekolek barnomsorg

Digital föreläsning om normkritik för dagbarnvårdare. (2021)

Ekvalita, Finland

Föreläsning om maskulinitetsnormer för ett projekt i Finland. (2019)

Emmaboda kommuns skolor och förskolor

Digital föreläsning om normmedvetet förhållningssätt i praktiken för all personal i skola, förskola och socialtjänst i kommunen. Digital föreläsning om känslor och gränser för alla förskolepedagoger i kommunen. Digital föreläsning “Gör det Jämställt” för alla förskolepedagoger i kommunen. (2022) (2022) (2021)

Eneskolan, Södertälje kommun

Heldag om normkritik för all personal F-9. (2019)

Enskede Gårds förskolor – Stockholms stad

En ordentlig satsning med föreläsningar, observationer, handledningar och sammanställandes av en handbok. (2016-2017)

Forsaängsskolan i Borlänge

Seminarium för all personal på skolan om hur elever kan göras delaktiga i jämställdhetsarbetet och handledning för trygghetsgruppen om hur de kan strukturera skolans arbetet med jämställdhet. (2015)

Foucaultgymnasiet, Södertälje kommun

Föreläsning med titeln: En skola för alla –värdegrund och normkritik i praktiken. (2018)

Fredrika Bremerskolan – Uppsala kommun

Föreläsning om inkludering och normmedvetenhet för hela skolan. (2022)

Freinetskolan Mimers förskola, skola och fritidshem

Föreläsning för all personal om jämställdhetsarbete i praktiken. (2023)

Friskolan METIS

Föreläsning om normkritik i praktiken för skolpersonal. (2020)

Förskoleområde 2 på Södermalm, Stockholm Stad

Föreläsning för all personal om en förskola för alla med normmedvetet förhållningssätt. (2024)

Förskolor i Göteborg

Föreläsning om Jämställdhet i förskolan för all personal. Digital föreläsning om: Maskulinitetsnormer, gift och motgift — uppmuntra det feminina. (2021) (2020)

Förskolor i Göteborg centrum

Utbildningen Skapa möjligheter – jämställdhet i praktiken för ca 250 personer som arbetar i förskolorna i Göteborg centrum. (2016)

Förskolor i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning i Stockholms stad

Föreläsning: Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken för personalen och chefer. (2016)

Förskolor i Höllviken

Föreläsning om jämställdhet för alla förskolor. (2017)

Förskolan Grodan i Stockholm

Jämställdhet i förskolan, för föräldrakooperativet. (2015)

Förskolan Kattresan i Stockholm

Föreläsningen En jämställd förskola för all personal. (2019) (2009)

Förskolor i Norrköpings kommun

Föreläsning för flera förskolor i Norrköping om praktiskt jämställdhetsarbete. (2023)

Förskolor på Åland

Föreläsning om jämställdhet för förskolor. (2020)

Förskolor i Stockholms stad

Föreläsning om aktiva åtgärder inom förskolan och praktiskt arbete utifrån diskrimineringslagen. (2023)

Förskolan Rotvik och Cassiopeja, Tyresö kommun

Föreläsning för personal, ledning och vårdnadshavare, ”Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken för vuxna som möter barn”. (2019)

Förskolan Snurran

Digital föreläsning om jämställdhet i förskola. (2020)

Förskolorna Sjöhästen och Kantarellen

Storsatsning med föreläsning, handledningar, kartläggningar, handbok och diplomering. (2018-2019)

Föräldraföreläsning för vårdnadshavare i Solna

Föräldraföreläsning om jämställdhet. (2011)

Föräldrakooperativet Minnemalen

Jämställdhetsföreläsning för föräldrar och personal. (2015)

Föräldrakooperativet Spaden i Malmö

Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken. Spadens personal har gått på föreläsning och fått fyra handledningar kring jämställdhet i praktiken. (2016-2017)

Gagnef kommuns alla förskolepedagoger

Föreläsning om en förskola för alla – normkritik i praktiken. Två föreläsningar kring att skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken. (2018) (2016)

Gamla Uppsala Montessori förskola

Föreläsning: Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken. (2018)

GOTLAND

Utbildningsfilmer för vårdnadshavare om jämställdhet och normer. (2024)
Föreläsning för alla grundskolor och fritidshem på Gotland kring Jämställdhet utifrån boken ”Gör det jämställt”. (2023)
Föreläsning för vårdnadshavare på Gotland om jämställdhet och normmedvetenhet. (2023)
Föreläsning för alla förskolor på Gotland kring Jämställdhet utifrån boken ”Gör det jämställt”. (2022)

Grannbarnens förskola, Uppsala kommun

Föreläsning för all personal och föräldrar om genus, jämställdhet och heteronormen samt hur vi kan arbeta praktiskt för att förverkliga förskolans jämställdhetsuppdrag enligt skollagen och läroplanen. (2011)

Grundskolor i Stockholms stad

Digital föreläsning om normmedvetenhet i praktiken, maskulinitetsnormer, hbtqi+ och samtycke. (2023)

Gröndalsskolan, Stockholms stad

En ettårsutbildning i normkritik för personal och ledning på skolan. Alla satsar på normkritik och det kommer ge resultat. (2015-2016)

Gubbängsskolan

Föreläsning för elever från flera olika skolor om normer och jämställdhet. (2020)

Gustav Vasas skola

Diplomeringsutbildning i normmedvetenhet och inkludering för all personal. (2021-2022)

Hagmarkens skola

Föreläsning om en verksamhet för alla med normmedvetet förhållningssätt i praktiken. (2023)

Hagströmska gymnasiet

Digital föreläsning om jämställdhet. (2022)

Halmstads skolor

Digital föreläsning om maskulinitetsnormer, gift och motgift, samt att arbeta förebyggande mot våld. (2023)

Hammarbyskolan, Stockholm stad

En skola för alla – normkritik och hbtq-frågor i praktiken för all personal uppdelat i två föreläsningar. (2016)

Haninge kommuns fritidshemspersonalen

En storföreläsning, arbetsuppgifter till alla och handledningar i nätverksgrupp om att skapa fler möjligheter med jämställdhet i praktiken för all fritidshemspersonal i Haninge kommun. (2016)

Hanvikens skola, Tyresö kommun

Föreläsning “En skola för alla – normmedvetenhet i praktiken” för hela skolans personal. (2021)

Hasselgården förskola i Stockholm

En rejäl satsning från förskolan. Utbildningen Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken med fyra handledningar, två föreläsningar och en specialskriven handbok! (2018 och 2017)

Hedlunda förskola, Umeå kommun

Föreläsning om jämställdhet för personal och föräldrar på Hedlunda förskola. (2015)

Hildingavägens förskola och Norra Åsgårds förskola, Danderyds kommun

Heldagsföreläsning för alla pedagoger om jämställdhet, bemötande, material och miljö, matematik och genus, kartläggning och utvärdering av praktiskt jämställdhetsarbete, samt en föreläsning för vårdnadshavare. (2011)

Hägerstenshamnens skola

Diplomeringsutbildning för fritidshemmet och föreläsning för lärare om jämställdhet, normer och värden utifrån nya skrivningarna i lgr22. (2022-2023)
En ettårsutbildning i normkritik och jämställdhet för personal och ledning på skolan. (2015-2016)

Härjedalens kommun – Sveg

Utbildade vi all personal på förskolorna i Sveg i jämställdhet. (2015)

Hässelby förskolor, Stockholms stad

Heldagutbildning för all förskolepersonal om genus och jämställdhet. Utbildningen fortsatte sedan med handledning för all personal i tvärgrupper kring tre olika teman: Talutrymme, Material och Miljö på förskolan. (2010)

Högalids öppna förskola

Föräldraföreläsning i Högalidskyrkan genom Högalids öppna förskola i Stockholm. (2015)

Hörnefors centralskola och Sörmjöle skola, Umeå kommun

Utbildning för all skolpersonal inklusive fritids om jämställdhet och motivation med fyra handledningstillfällen och två föreläsningar. (2011)

Inspira förskolor

En kvällsföreläsning för personal från flera av Inspiras förskolor om normmedvetenhet i praktiken. (2015)

Johan Skytteskolan

Föreläsning om normmedvetet förhållningssätt med fokus på hbtqi för all personal och sedan en föreläsning för elever. (2022)

Jönköping kommuns alla dagbarnvårdare

Föreläsningar och handledningar om jämställdhet och normmedvetenhet för dagbarnvårdarna och personalen på pedagogiska omsorgen i kommunen. (2014-2015)

Jönköpings kommuns alla förskolor och skolor

Föreläsning för all personal inom om jämställdhet som ett kunskapsområde. (2011)
Föreläsning för all personal inom kommunens förskolor och skolor om Härskartekniker, motstrategier och bekrfäftartekniker samt om webbprogrammet Jämställdhetstråden. (2012)

Kastenjelunden i Stockholm

Föreläsning En jämställd förskola för alla pedagoger. Teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet. (2011)
Föreläsning: Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken för vuxna som möter barn i alla åldrar. (2018)

Karlshamns kompetensutvecklingsdag för alla skolor – de globala målen

Föreläsningen: Skapa fler möjligheter – en jämställd skola i praktiken. (2019)

Kulturskolan, Upplands Väsby

Utbildning för personal och ledning om normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande. (2018)

Kumlas alla förskolor

Digital föreläsning för all personal på kommunens förskolor. Temat var ”Gör det jämställt – jämställdhetsarbete i praktiken”. (2022)

Kumlas förskolechefer

Digital föreläsning om jämställdhet för chefer inom förskolan. (2021)

Kungsholmens gymnasium

HBTQ- och normkritik utbildning i tre delar, samt diplomering via Stockholms stad. (2017)

Kungshögsskolan – Ljungby kommun

Föreläsning om jämställdhet för alla lärare och övrig personal. (2022)

Kämpetorpsskolan f-5, Stockholm stad

En ettårsutbildning i normkritik för personal och ledning på skolan som resulterade i en handbok. (2015-2016)
Föreläsning ”En jämställd skola” för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet. (2010)

Lekebergs kommun

Föreläsning ”En jämställd skola” och ”En jämställd förskola” för alla pedagoger på kommunens förskolor och skolor. (2010)

Lemshaga akademi, Värmdö kommun

Föreläsning om en skola för alla – likabehandling och normkritik i praktiken för all personal. (2016)

Lica förskolor, Uppsala

Föreläsning: Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken. (2019)

Lidköpings kommuns alla högstadieskolor – ”Go for it!”

Vi på Jämställt har utbildat all personal i kommunens högstadieskolor kring jämställdhet i skolan och haft elevföreläsningar för alla högstadieelever i kommunen. (2015)

Lindeskolan – Stockholms stad

Diplomeringsutbildning för all personal på skolan om ett normmedvetet förhållningssätt och hur skolan kan arbeta aktivt med värdegrundsfrågor i praktiken. (2022-2023)

Loviselunds förskolor

Föreläsning för all personal och sedan handledning vid tre tillfällen. (2010)

Lugnets skola, Stockholm stad

Vi höll en föreläsning om jämställdhet för personalen på Lugnets skola. (2015)

Långbrodalsskolan, Stockholm stad

Föreläsning ”En jämställd skola” för alla pedagoger. Teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet. (2011)

Midsommarkransens grundskola

Diplomeringsutbildning i normkritik och jämställdhet. (2020-2021)

Moderna Montessori

Alla Moderna Montessoris pedagoger fick utbildning om jämställdhet. (2017)

Montessoriförskolan Jordgloben i Norrköping

Föreläsning för föräldrar och pedagoger om ett genusperspektiv på känslor och gränser. (2014)

Montessoriförskolan Lupinen i Täby

Workshop: En förskola för alla – Jämställdhet och normkritik i praktiken. (2017)

Musikmakarna

Två föreläsningar för personal och studenter om jämställdhet och normkritik i praktiken. (2019)

Myrane Kanvas-barnehage i Norge

Föreläsning: Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken. (2017)

Mårdenskolan f-5, Vaxholms stad

Heldagsutbildningen om jämställdhet, heteronorm, härskartekniker samt skolans jämställdhetsuppdrag och en 2-timmars föreläsning för vårdnadshavare. (2010)

Nacka Mediagymnasium

Föreläsning om likabehandlingsarbete och normkritik för alla pedagoger på gymnasieskolan. (2010)

Nacka kommuns fritidshem

Storföreläsning om ett fritidshem för alla med ett normmedvetet förhållningssätt i praktiken, för 300 personer inom Nacka kommuns fritidshem. (2022)

Norlandia förskolor i Stockholm

Två föreläsningar för personalen på förskolorna om en förskola för alla – normkritik i praktiken och en levande likabehandlingsplan. (2016)

Normer och musik

Föreläsning och handledningar om normer och musik för intresserade förskolor i Stockholm. (2017)

Nya elementar, Stockholm stad

Elevutbildning för elever i årskurs med tre tillfällen utbildades eleverna i jämställdhet, sexualitet, samt härskartekniker. (2011)

Nybohovsskolan, Stockholms stad

Föreläsning om normmedvetenhet och samtycke, sexualitet och relationer. (2022)

Nyköpings kommuns fritidshem

Två föreläsningar om ett normmedvetet förhållningssätt och sedan fördjupning om jämställdhet för kommunens fritidshem. (2022)

Nälstaskolan

Fördjupande föreläsning för hela skolan om normmedvetenhet i praktiken. (2023)
Föreläsning för hela skolan om en skola för alla med inkludering och normmedvetenhet i praktiken. (2022)

Oxies alla förskolepedagoger

Föreläsning för alla förskolepedagoger i Oxie. (2010)

Pilfinkens Montessoriförskola i Uppsala

Föreläsning om jämställdhetsarbete i praktiken för förskolor. (2020)
Pilfinken och personal från tre andra förskolor i området fick föreläsningen ”En förskola för alla – Normkritik i praktiken”. (2015)

Praktiska gymnasierna

Två utbildningsturnéer för yrkeslärare runt om i Sverige: En om värdegrund, och en om motivation. (2019)
Två utbildningsturnéer för yrkeslärare runt om i Sverige: En om värdegrund, och en om motivation. (2018)
Motivera mera! – möjligheternas pedagogik, motivation och värdegrund för förstelärare från alla Praktiska gymnasier. (2017)
Två utbildningsturnéer för yrkeslärare runt om i Sverige: En om värdegrund, och en om motivation. (2017)
Två utbildningsturnéer för yrkeslärare runt om i Sverige: En om värdegrund, och en om motivation. (2016)
Utbildningsturné för yrkeslärare runt om i Sverige: Värdegrund, pedagogik och motivation. (2015)
Utbildningsturné för yrkeslärare runt om i Sverige: Motivera mera! – möjligheternas pedagogik med motivation. (2013)
Utbildningsturné för yrkeslärare runt om i Sverige: Motivera mera! – möjligheternas pedagogik med motivation. (2012)

Praktiska gymnasiet i Halmstad

En föreläsning för elever och en för lärare kring normer och värdegrundsarbete i skolan. (2020)

Prao i Skåne

Digital föreläsning på konferensen “Jämställd prao”, samt med i panelen. (2021)

Pysslingen

Digital föreläsning om en förskola för alla med ett normmedvetet förhållningssätt i praktiken. (2022)

Redet förskola, Sundbybergs stad

Redet förskola har fått både föreläsning och handledningar om normkritik och normkreativitet i förskolan. (2016)

Regnbågens förskola, Vellinge kommun

Föreläsning ”En jämställd förskola” för alla pedagoger. (2010)

Rinkebyskolan, Stockholm stad

Ettårsutbildning kring normkritik och HBTQ

för personal och elever och det hela dokumenterades i form av en handbok späckad med tips från årets arbete. (2016-2017)

Robinson skolor

På en uppstart i fina Vittinge utbildade vi om normkritik i skolan, ”En skola för alla”. (2015)

Ronnaskolan

Föreläsning i två delar om en skola för alla med ett normmedvetet förhållningssätt i praktiken. (2023)

Råcksta förskolor i Stockholm

Jämställdhetsföreläsning för föräldrar och personal. (2015)

Pedagogiskt café, Danderyds kommun

Föreläsning ”Förskolans och skolans jämställdhetsuppdrag” som riktade sig till personal i Danderyds kommuns förskolor, skolor och skolbarnomsorg. (2010)

Partille kommuns förskolor

Föreläsning för förskolor om jämställdhet. (2019)

Pysslingen i Stockholm

En ettårs utbildning i normkritik och jämställdhet med utbildning, workshops, handledningar och en handbok. (2016)
Föreläsningen ”En förskola för alla” om normkritik i förskolan. (2015)

Rinkeby-Kistas kommunala förskolor

Utbildning för alla pedagoger i de kommunala förskolorna totalt 31 förskolor. Föreläsning om en jämställd förskola. Föreläsningen följdes upp dagen efter med fördjupande workshoppar i mindre grupper om känslor och gränser. (2012)

Ronnaskolan i Södertälje kommun

Två tillfällen om en skola för alla – normmedvetet förhållningssätt i praktiken. (2023)

Rytmus musikergymnasium i Nacka

Normkritisk pedagogikutveckling. (2009-2013)
Använde skolan även Jämställts webbverktyg ”Jämställdhetstråden” för att stärka det normkritiska arbetet och få det mätbart. (2011-2013)

Sala kommun

Föreläsning om likabehandlingsarbete och normkritik för alla pedagoger på kommunens skolor. (2010)

Sjöstadsskolan – Stockholms stad

Föreläsning för all personal om att ha en skola för alla med hjälp av normmedvetenhet i praktiken. (2024)
Fördjupning kring värdegrund, jämställdhet och normmedvetenhet. (2024)

Sjöviksskolan, Stockholms stad

2 timmars föreläsning för personalen om en skola för alla – normkritik i praktiken. (2016)

Sjöängsskolan, Stockholms stad

En ettårsutbildning i normkritik för personal och ledning på skolan. Föreläsningar och handledningar resulterar i en handbok. (2015-2016)
Workshop för all personal om jämställdhet och jämställt bemötande. (2011)

Skara kommuns skolor f-9

Föreläsning ”En jämställd skola” för pedagoger från olika skolor i Skara kommun. (2010)

Skolan LÄR

Föreläsning om jämställdhet. (2021)

Skolforum

Föreläsning ”Skapa fler möjligheter” – om praktiskt jämställdhetsarbete. (2015)
Föreläsning: Motivera mera! – möjligheternas pedagogik och föreläsning: Hur kan elever göras delaktiga i jämställdhetsarbetet? (2011)

Skolportens konferens

Föreläsning för rektorer i förskolan kring jämställdhet i praktiken. (2022)

Skolporten

Föreläsning om värdegrund och normmedvetenhet i praktiken. (2022)
Föreläsning på konferens: En skola för alla – normmedveten hem- och konsumentkunskap. (2021)
Inspelad föreläsning på konferensen: Rektor i förskolan. (2021)
Föreläsning om normkritik på konferens för yrkes- och studievägledare. (2020)

Skurups Folkhögskola

Föreläsningar om normmedvetenhet, normkritik och inkludering för deltagare och personal på folkhögskolan. (2021)

Skärsätraskolan f-5

Föreläsning ”En jämställd skola” för all personal. (2010)

Solbergaskolan, Stockholms stad

En ettårsutbildning i normkritik för personal och ledning på skolan. Föreläsningar och handledningar resulterar i en handbok. (2015-2016)

Solhemsskolan – Stockholm stad

Föreläsning om normmedvetenhet och inkludering i praktiken. (2022)

Solna stads alla fritidshem

Föreläsningen ”Ett fritidshem för alla – normmedvetenhet och inkludering i praktiken”. (2022)

Solna stad – Föräldraföreläsning om jämställdhet

Föräldraföreläsning om jämställdhet. (2011)

Solna stads förskolor

Föreläsningar och handledningar under ett års tid om jämställdhet i förskolan. (2015)

Specialpedagog konferens

Föreläsning: Motivera Mera! (2012)

Spira förskolor i Stockholm

Föreläsning för all personal ”En förskola för alla – inkludering och normmedvetenhet i praktiken”. (2022)

Sprintgymnasiet i Stockholm

En skola med många nyanlända där vi skänkte betalningen till UNHCR för att fler flyktingar ska kunna få hjälp. Vi höll föreläsning om ”En skola för alla – likabehandling och normkritik i praktiken”. (2015)

S:t Martins gymnasium, Sundbyberg

Föreläsning om en jämställd gymnasieskola i praktiken – för att skapa fler möjligheter. (2019)

Stenungsunds kommuns förskolor och skolor

Utbildning om normkritik och jämställdhet i praktiken – för ett inkluderande bemötande för förskolechefer, rektorer, skolpsykolog, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och SYV i kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. (2018)

Stockby förskola på Lidingö

Föreläsning ”En jämställd förskola” för alla pedagoger och intresserade föräldrar. (2011)

Sundbybergs förskolor

Digital föreläsning om tillgänglighet och normer kring funktionalitet för kommunens alla pedagoger. (2021)
En uppföljande och fördjupande utbildning och workshop med temat: Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken. (2019)
Vi utbildade flera förskolor med temat: En förskola för alla – normkritik i praktiken. (2018)

Sunnerstaskolan, Uppsala kommun

En ettårsutbildning i normkritik för att motverka kränkningar och trakasserier, för personal och ledning på skolan. (2016-2017)

Säffle kommun, alla förskolor

Föreläsning om likabehandlingsarbete och normkritik för alla pedagoger på kommunens förskolor. (2011)

Söderhamns kommuns all förskolepersonal

Föreläsning om jämställdhet för all förskolepersonal i kommunen. (2015)

Söderholmsskolan – Stockholms stad

Diplomeringsutbildning för all personal på skolan om ett normmedvetet förhållningssätt och hur skolan kan arbeta aktivt med värdegrundsfrågor i praktiken. (2022-2023)
En stor satsning på fritidsverksamheten och dess personal. All personal inom fritidsverksamheten får både föreläsningar och handledningar som tillsammans med ledningsträffar ligger till grund för en handbok som vi på Jämställt skrev. (2015)

Södermalmsskolan, Stockholms stad

Utbildning om jämställdhet och normerkritisk pedagogik för all personal, trygghetsgruppen fick handledningar och elevernas jämställdhetsgrupp också och hela arbetet resulterade i en handbok. (2016-2017)
En satsning på normkritik och HBTQ-frågor med våra föreläsningar, handledningar, ledningsgruppträffar och en handbok. (2015)
Genusnätverk med några från Södermalmsskolan och personal/ledning från andra skolor i Stockholm. Fördjupningar kring jämställdhet och normkritik. (2011)
Föreläsning ”En jämställd skola” för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet. (2010)

Södra Ängby skola, Stockholms stad

En storföreläsning för all personal, workshops i mindre grupper för all personal och elevutbildning ”Vad spelar det för roll?” för eleverna. (2015)

Talento förskola i Falun

Föreläsning och fyra handledningar för personal och ledning på Talento förskola. (2014-2015)

Tallgubbens förskola

Alla pedagoger och föräldrar fick en föreläsning om normkritik och normkreativitet. Sedan följdes den upp av en fördjupning i genus med pedagogerna. (2016)

Tallkrogens skola f-6, Stockholms stad

Föreläsning ”En jämställd skola” för skolans pedagoger samt föräldrar. (2010)

Tegelviken

Här har vi föreläst om jämställdhet och haft handledningar med personalen. (2015)

Thorildsplans gymnasium – Stockholms stad

Föreläsning för lärare och övrig personal om att skapa en skola för alla med hjälp av normmedvetenhet i praktiken. (2022)

Tidaholms kommuns alla förskolepedagoger

Föreläsningen Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken för alla förskolepedagoger i kommunen. (2017)

Tomelilla kommuns alla förskolor

Pedagoger på kommunens alla förskolor deltog på 3-timmars föreläsning som handlade om praktiskt jämställdhetsarbete och härskartekniker. (2010)

Torsby kommuns förskolor

Föreläsning för alla förskolor – ”Gör det jämställt – jämställdhetsarbete i praktiken”. (2022)

Trio förskolor i Rimbo

Workshop för varje avdelning om inomhusmiljön ur ett genus och normkritiskt perspektiv. (2014)
Föreläsning för alla pedagoger om miljö och material ur ett normkritiskt perspektiv. (2013)

Trollhatten, Uppsala kommun

Föreläsning för personal och vårdnadshavare: Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken. (2018)

Trosa kommuns förskolor

Föreläsning för förskolor i Trosa om normkritiska förhållningssätt och normkreativitet. (2018)

Trädgården – förskola, Stockholm stad

Föreläsning för all personal om jämställdhet. (2011)

Uppsala kommun

Föreläsning om en skola för alla med inkludering och normmedvetenhet i praktiken för Fredrika Bremer skolan. (2022)

Vadstena kommun

En heldagsutbildning för skolpersonal, förskola och fritidshem om jämställdhet. (2014)

Vallentuna kommuns förskolor och fritidshem

Storföreläsning om ett normmedvetet förhållningssätt i praktiken för alla kommunala förskolor och fritidshem, samt flera privata. (2023)

Von Bahrs skola, Uppsala kommun

En ettårsutbildning i normkritik för att motverka kränkningar och trakasserier, för personal och ledning på skolan. (2016-2017)

Vårgårda kommuns förskolor och skolor

Föreläsning om en förskola/skola för alla – jämställdhet och normkritik i praktiken. (2017)

Vägledarträff

Tre föreläsningar på temat: En skola för alla – värdegrund och normkritik i praktiken. Arrangerat av Gymnasium.se för studie- och yrkesvägledare. En föreläsning i Stockholm, en i Malmö och en i Göteborg. (2019)

Västbergaskolan, Stockholms stad

F-9 skola som hade vår föreläsning ”En skola för alla – normkritik i praktiken” för all personal. (2015)

Västerbergslagens Kulturskola

Föreläsning: En kulturskola för alla – normkritiskt likabehandlings- och värdegrundsarbete. (2017)

Västerholms friskola

Föreläsning för lärare och fritidspersonal om känslor, gränser och samtycke. (2024)
Föreläsning för lärare och fritidspersonal om härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker med ett normmedvetet perspektiv. (2022)
Föreläsning om normkritik i praktiken. (2020)
Föreläsning “Motivera mera – möjligheternas pedagogik”. (2020)

Västertorps skola, Stockholms stad

Föreläsning: Skapa fler möjligheter – en jämställd skola i praktiken, för all personal och ledning. (2018)

Årsta förskoleområde 3, Stockholms stad

Först hade vi utbildning om jämställdhet och senare om normkritik för alla förskolor i området. (2014-2015)

Årstadalsskolan, Stockholms stad

En ettårig utbildning i normkritik och hbtq-frågor, med föreläsning, handledningar och framtagande av handbok. (2018)

Åsö grundskola, Stockholms stad

Vi har utbildat all personal i både jämställdhet och normkritik vid två tillfällen samt haft elevföreläsning för alla i åk 9. (2015)

Ölmstad och Örserums skolor

Föreläsning om jämställdhet för all personal inklusive fritids. (2011)

Örebro läns förskolenätverksträff

Föreläsning för 200 personer om en jämställd förskola i praktiken. (2017)
En föreläsning om jämställdhet för förskolenätverket. (2015)

Östbergaskolan, Stockholm stad

Föreläsningen En skola för alla – likabehandling och normkritik i praktiken. (2017)

Österledens förskola, Uppsala kommun

Föreläsning om härskartekniker och berättartekniker för en jämställd arbetsplats. (2021)

Östermalms stadsdelsförvaltnings alla förskolor i Stockholm stad

Alla läsombud och kulturombud i stadsdelen erbjöds två utbildningar om: Normkreativ läsning – Att arbeta med läsning utifrån ett normkritiskt perspektiv. (2016)

Bilia

Två föreläsningar om normkritik, sexuella trakasserier och inkluderande bemötande för Bilias chefer och säljare i Stockholmsområdet. (2020)

Birsta city Sundsvall

Utbildning för alla butikschefer om jämställt bemötande av kunder och kollegor. (2011)

Brogårdens akut- och utredningshem

Utbildning om normkritik för all personal i akut- och utredningshemmet i Uppsala. (2014)

Bsmart

Föreläsning om normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande, för anställda och ledning på det kreativa produktionsbolaget Bsmart. (2018)

Clockwork – bemanning och rekrytering

Konsultation kring inkluderande rekryteringsannonser. (2022)
Utbildning om härskartekniker och bekräftartekniker för alla inom Clockwork rekrytering och bemanning. (2022)
Heldagsutbildning om jämställd och inkluderande rekrytering. (2020)

Codeq

En givande utbildning om jämställdhet, mångfald och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande. Codeq har ett nätverk för företag som fick delta i denna utbildning. (2017)

COPE

Föreläsning om jämställdhet för utbildare inom COPE. (2021)

Din Bil

Flera digitala diplomeringsutbildningar för chefer. (2020-2021)

Europe Jazz Network

Två dagars utbildning om normkritik. Pilotprojekt om normkritik inom jazz i Europa. (2014)
Europe Jazz Networks årsmöte i Bari, Italien. Föreläsning om normkritik och vinsterna med normkritik för arrangörer och utövare. (2012)

GKN Aerospace, Trollhättan

Föreläsning om mångfald, normkritik och härskartekniker för företagets 200 chefer uppdelat på två tillfällen. (2015)

Hovrätten för övre Norrland

Digitalföreläsning om att skapa en inkluderande och jämställd verksamhet med normmedvetenhet i praktiken. (2022)

HSB

HSB Stockholms verksamhetschefer fick en utbildning om mångfald och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande. Det blev engagerade samtal och tankeväckande övningar. (2017)
HSBs personal i Stockholm fick vid olika tillfällen utbildning om mångfald och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande. (2017)
HSBs nätverk för kvinnor fick utbildning om normkritik och mångfald i praktiken. (2018 och 2017)
HSB Bostads chefer utbildning om mångfald och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande. (2018)
HSB Bostads personal utbildning om mångfald och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande. (2018)

IF Metall

Två stora föreläsningar för fackföreningen IF Metall i Stockholms län. Först för anställda inom IF Metall och sedan för klubbstyrelser. Föreläsningen kallades: ”Normkritik i praktiken – För ett inkluderande bemötande”. (2020)

IFU Arena

Föreläsning för personal och ledning på IFU Arena om en inkluderande arbetsmiljö med jämställdhet, normmedvetenhet och inkludering i praktiken. (2023)

ITQ – nätverk för kvinnor inom IT

Härskartekniker i praktiken – En föreläsning om härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker. (2009)

IUC – stål och verkstad

Jämställt gjorde utbildningsfilm och material om inkludering, jämställdhet, normer och mångfald som alla leverantörer till IUC måste se och genomföra. (2023)

Jusek

Föräldraföreläsning om jämställdhet för fackföreningen Juseks föräldralediga medlemmar och deras bebisar. Det blev en mycket lyckad dag där bebisar lekte och åt majskrokar och de vuxna diskuterade jämställt föräldraskap. (2014)

Kaboo

Föreläsning och diskussion kring boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2. (2011)

Killfrågor.se

Idéer kring uppbyggnaden och kommunikation av sajten killfrågor.se som handlar om killar och hur man kan förebygga våld. (2010)

Kockarnas förening

Föreläsning om normer och jämställdhet i restaurangbranschen. (2019)

Kulturens Bildningsverksamhet

Föreläsning/Workshop: Normkritisk pedagogik, förhållningssätt och praktik. Insatta deltagare och engagerad personal gjorde det till en spännande utbildning. (2015)
Föreläsning om normkritik för förbundets kansli. (2014)

Lek, utveckla förändra Familjehemskonferens

Föreläsning; ”Den livsfarliga mansrollen” för familjehemspersonal. (Stockholm 2011)

Ljusdal

Att bli bekräftad heldagsutbildning. (2010)

LKAB

Normkritik och jämställdhetsutbildning för LKABs skyddsombud i Kiruna. Det var mycket givande och intressant att se hur mycket som förändras och moderniseras inom exempelvis LKABs gruvarbete. (2013)

Lärarförbundet

Föreläsning om Jämställdhet för fackföreningen Lärarförbundets kursledare som bland annat utbildar ombud. (2015)
Föreläsning om normkritik. (2013)

Mångfaldsföretagarna

Satt i styrelsen för branschorganisationen Mångfaldsföretagarna som vice ordförande. (2014-2016)

Mölndals stadsbibliotek

Föreläsning om jämställt föräldraskap. Vuxna och småbarn var med och förgyllde tillvaron. (2014)

Norrvatten

Föreläsning för personal och chefer ”Ett inkluderande bemötande — normmedvetenhet i praktiken”. (2022)

Norska Jazzförbundet

Föreläsning om normkritik. Oslo, Norge. (2013)

Restaurangbranschen – Workation group

Föreläsning för att medverka till en hållbar restaurangbransch. Föreläsningen handlade om ett inkluderande bemötande och jämlikhet i praktiken. (2019)

SafeTeam

En stor satsning med föreläsningar för alla SafeTeams kontor och personal om en inkluderande arbetsmiljö med jämställdhet, normmedvetenhet och inkludering i praktiken. (2022)

SISU, Uppsala kommun och Knivsta kommun

Föreläsning om jämställdhet, normmedvetenhet och mångfald för föreningar. (2024)

Sjöfartsföreningen

Utbildning om jämställdhet, normmedvetenhet och inkludering i praktiken för chefer och ledare inom sjöfarten. (2023)

Skanska

Digitala föreläsningar för ledningsgruppen och HR. (2021)
Vi skapade utbildningsfilmer om hbtqi+ och normmedvetenhet för chefer inom Skanska. (2021)
Föreläsningar i Stockholm och Malmö om normkritik i praktiken – en inkluderande arbetsplats. (2017)

Skanskas affärsnätverk för kvinnor

Föreläsning om en inkluderande arbetsmiljö med jämstäl

ldhet, normmedvetenhet och inkludering i praktiken. (2023)

Skoda

Föreläsning för all personal i Stockholm och en diplomeringsutbildning för chefer och utvalda representanter bland personalen. (2022)

Skogskollo

Digital föreläsning om jämställdhet. (2020)

Spectrogon

Digital föreläsning “För en inkluderande arbetsplats”. (2020)

ST – fackförbund

Föreläsning om normkritik, härskartekniker och motstrategier. (2018)

Surgical Science

Jämställdhet i praktiken för detta innovationsföretag. Spännande utbildning där jämställdhet, härskartekniker och normer diskuterades flitigt. (2017)
Utbildning om härskartekniker och motstrategier. (2018)

Svenska kyrkan

Utbildning för alla i Karlstads pastorat: ”En inkluderande arbetsmiljö — Jämställdhet och normkritik i praktiken”. (2020)
Utbildning för kyrkans personal i Trollhättan: Jämställdhet och normkritik i praktiken – för en inkluderande arbetsplats. (2017)
Utbildning för personal inom kyrkan i Kista. (2011)
Utbildning för all personal i kyrkan i Landskrona hur man kan arbete aktivt med ett jämställt bemötande såväl bland personal som mot kyrkans brukare. Föräldraföreläsning samt diskussion om barn och jämställdhet. (2010)

Teater Tre

Utbildning om normkritik och inkludering för Teater Tres personal. (2016)

Unionen

Fackföreningen Unionens kampanj om mansplaining. Jämställt var med som experter i kampanjen och svarade på frågor i mansplainingakuten.

Upplands idrottsförbund

Utbildning om normkritik i praktiken – för en inkluderande förening. (2018)

Uppsala föreningsliv

En stor utbildningssatsning för föreningslivet med stöd av Uppsala kommun. Alla är inkluderade – För en jämställd, jämlik och normkritisk förening, en ettårsutbildning och processledning kring normkritiskt likabehandlings- och värdegrundsarbete. (2017)

Vasce AB – fastighetsbolag

Föreläsning på distans om en inkluderande arbetsmiljö med normmedvetenhet i praktiken. (2023)

ViaPM

Föreläsning om jämställdhet och normer. (2023)

VISITA

Föreläsning om normkritik för chefsnätverk inom restaurangbranschen. (2019)

Volkswagen

Digital föreläsning för chefer om inkluderande bemötande, normer och mångfald. (2021)

Våga visa

En inspirationsföreläsning om normkritik för Våga visa observatörer. (2015)

Xist Stockholm

Föreläsning och diskussion om feministiskt föräldraskap. (2005)

Zound industries

Utbildningar för all personal angående inkludering, normer och mångfald. Hölls på både på engelska och svenska. (2020)

Öppen föreläsning för företag – Jämställt

Digital lunchföreläsning för företag “för en inkluderande arbetsplats”. (2023 och 2020)

ACTIVA

Föreläsning om horisontella principer för ESF-projektet “Arbetsspår”. (2021)
Två föreläsningar om jämställdhet och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande för ESF projekt riktat till personer utanför arbetslivet med olika funktionsvariationer. (2019)
Föreläsning om jämställdhet och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande inom ett ESF projekt för personer utanför arbetslivet med olika funktionsvariationer. (2018)
Föreläsning om jämställdhet och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande. (2017)

Arvidsjaurs kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun, Älvsbyns kommun samt Företagarna i Piteå

Digital föreläsning om de horisontella principerna – med jämställdhet, inkludering och normmedvetenhet i praktiken för ESF-projektet ”React-EU: Reagera Norr”. (2022)

Burlövs kommun, Lomma och Staffanstorps kommun

Workshops, processledning och framställan av strategidokument, kommunhandbok och filmer inom ESF-projektet ”Lyckad integrering i Skåne (LiS)”. (2018)

Compare Level up – ESF projekt

Digital utbildning för ca 300 chefer inom vård, hälsa och omsorg om de horisontella principerna och inkluderande ledarskap inom utbildningssatsningen ”Level Up” i ESF-projektet ”Din digitala förflyttning”. (2022)
Diplomeringsutbildning kring de horisontella principerna för upphandlade företag inom ESF-projektet. (2022)

Frälsningsarméns ESF-projekt för flyktingar

Föreläsning om de horisontella principerna med jämställdhet, ickediskriminering och tillgänglighet. (2024)

Haparanda stad

Föreläsning för ESF-projektet ”Bygga för framtiden” om horisontella principer med jämställdhet och normmedvetenhet i praktiken för inkluderande ESF-projekt. (2023)

Honesta Skolutveckling AB

Föreläsning om att ha en skola för alla med normmedvetenhet och de horisontella principerna för tre gymnasieskolor som ingick i ESF-projektet ”Förebygga stress i skolvärlden”. (2022)

Härnösands kommun

Föreläsning om Horisontella principer – med jämställdhet, inkludering och normkritik i praktiken för ESF-projektet “Alla kan arbeta”. (2022)

IF Metall

Jämställt har utbildat alla ramleverantörer, haft frukostseminarium och utbildat deltagande bilföretag kring jämställdhet, mångfald och normkritik inom ESF-projektet ”Hållbar Motorbransch”. (2019-2021)
Genomfört diplomeringsutbildningar för deltagande företag. (2020-2021)

Krokum integrationsenheten

Utbildning för Krokums integrationsenhet och de som arbetar med ESF ”Care” projekt. (2023)

Kommunal

Utbildningar inom ESF-projektet ”På väg framåt” för chefer och ledare i städ- och transportbranschen om jämställdhet, arbetsmiljö, diskriminering och trakasserier. (2022)
Utbildningsfilmer om arbetsrätt, jämställdhet och diskrimineringslagen för personal inom städbranschen. (2022)
Föreläsning på avslutningskonferensen för ESF-projektet ”På väg framåt”. (2022)

Kulturförvaltningen Stockholm

Digitala föreläsningar om horisontella principer för ESF-projektet “Digit or die”. (2020-2021)

Kompetenscenter Köping

Föreläsning om horisontella principer – med jämställdhet och normmedvetenhet i praktiken för inkluderande ESF-projekt för de som arbetar med ESF-projektet ”Care 2” i Köpings kommun. (2023)

Region Gävleborg

Föreläsning om en skola för alla – med ett inkluderande bemötande hölls för regionens ESF-projektet ”Nya eXtra stöd” och ”Ung nystart”. (2023)
Föreläsningen ”Horisontella principer – med jämställdhet och normmedvetenhet i praktiken för inkluderande ESF-projekt” hölls för ESF-projektet ”Nya eXtra stöd”. (2022)

Region Värmland

Diplomeringsutbildningar om jämställdhet, antidiskriminering, inkludering, tillgänglighet, inkludering och mångfald för ledare och chefer i samarbete med ESF-projektet ”Attraktionskraft Värmland”. (2024)
Diplomeringsutbildningar för deltagande kluster och verksamheter kring de horisontella principerna med jämställdhet, antidiskriminering, tillgänglighet, inkludering och mångfald i fokus inom ESF-projektet ”Attraktionskraft Värmland” och projektet ”Gender Readiness” inom smart specialisering. (2024 och 2023)
Utbildningsfilmer, övningar och material till ESF-projektet ”Attraktionskraft Värmland”. (2023)

Räddningstjänsten

Föreläsningar som en del av deras ESF-projekt i Halmstad för Räddningstjänsten kring diskrimineringsgrunderna sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck. (2017 och 2018)

Samordningsförbundet Uppsala län

Flera föreläsningar om horisontella principer – med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i praktiken för ESF-projektet ”SMAIL”. (2022)

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Normkritisk inspirationsföreläsning inom deras ESF-projekt för de som arbetar med samarbeten mellan myndigheter och andra partners kring personer med behov av samordnat stöd. (2017)

Tillväxt Landskrona AB

Digital föreläsning för deltagare i ESF-projektet ”Kompetens ger tillväxt” om horisontella principer med jämställdhet och normmedvetenhet i praktiken. (2023)

Umeå kommun

Föreläsning om horisontella principer – med jämställdhet och normmedvetenhet i praktiken för inkluderande ESF-projekt för alla inom ESF-projektet ”Care – Prepare for work”. (2023)

Uppsala kommun

Föreläsning om de horisontella principerna inkluderande bemötande för alla medverkande inom EFS-projektet ”En Uppsalamodell av allaktivitetshus i Gottsunda”. (2024)

Rulla till toppen

Utbildningar

Material