Search
Close this search box.

Utbildningar för företag och organisationer

Vi förser företag och organisationer med kunskap och verktyg som gör skillnad. Jämställdhet och mångfald i praktiken.

Behöver ni kunskapspåfyllning, inspiration, konkreta tips eller metodmaterial? Vi erbjuder alltifrån enskilda inspirationsföreläsningar och workshops till längre diplomeringsutbildningar som skräddarsys för just er verksamhet.

Vi på jämställt har spetskompetens inom jämställdhet, mångfald, inkludering, normmedvetenhet, tillgänglighet, hbtqi+ och har sedan 2006 haft mängder med nöjda företag, organisationer och föreningar. Vi hjälper er att få bättre arbetsmiljö, kvalitet, service och kunna leva upp till lagkraven.

Alla utbildningar kan göras digitalt! Vi har metoderna att engagera publiken och ha interaktiva utbildningar på plats eller på distans! Läs mer om våra utbildningar nedan.

Föreläsningen tar upp vad ett inkluderande bemötande innebär. Med humor och vardagsnära exempel synliggörs olika normer, vilket brukar ge många aha-upplevelser. Ni får praktiska tips och metoder så att ni kan integrera ett inkluderande och normmedvetet perspektiv i er verksamhet. För att ha hög kvalité och lyckas med sitt arbete både internt och externt behövs mångfald på ett självklart och inkluderande sätt.

Med hjälp av jämställdhetsarbete går det att rekrytera bredare och få fler kvinnor och män att vilja arbeta hos er. Att ha en jämställd arbetsplats där alla känner sig självklara oavsett kön skapar en bättre arbetsmiljö och ger bättre resultat på arbetet. Negativa jargonger, trakasserier och svårigheter med att behålla kompetent personal går att motverka […]

Diplomering innebär en längre utbildning bestående av fler utbildningstillfällen med kartläggning- och reflektionsutbildningar mellan tillfällena. Detta är ett bra alternativ för att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering. Vi diplomerar alla olika sorters arbetsplatser och verksamheter. Diplomeringsutbildningen anpassas alltid efter era behov. Utbildningen kan hållas antingen på plats hos […]

Utbildningen ger kunskap om hbtqi-frågor och visar på vinsterna med att arbeta inkluderande. Ni kommer bland annat lära er hur ni kan undvika vanliga misstag och vilka lagkrav som finns kring aktiva åtgärder mot diskriminering. Hbtqi-personer är som grupp mer utsatta än många andra på grund av hat, hot och våld, men även på grund […]

Vi lever i ett samhälle som främst är anpassat efter en viss typ av kropp och en viss typ av hjärna. Det gör att många människor får det svårare att delta i samhället eller får det svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det finns mycket vi kan göra för att vi oavsett funktionsvariationer kan få […]

Workshopen ger kunskap om härskartekniker och hur de tar sig uttryck. Grundläggande teori och viktiga begrepp blandas med praktiska exempel och övningar på hur olika normer påverkar vårt bemötande och gör så att härskartekniker används. Med humor och vardagsnära exempel synliggörs olika normer och härskartekniker, vilket brukar ge många aha-upplevelser. Härskartekniker är ett sätt att […]

Föreläsningen tar upp vad sexuella trakasserier och kränkningar innebär och hur vi ska agera när det uppstår. Men även vikten av att jobba med jargonger och attityder för att förebygga uppkomsten av kränkningar och trakasserier. När det gäller kränkningar, sexuella trakasserier och jargonger är det viktigt att granska sig själv och att vi hjälps åt […]

Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt beteende. Våra erfarenheter har inverkan på hur vi bemöter barn, ungdomar och vuxna i föreningslivet, något som ofta sker omedvetet. Ett ojämlikt bemötande riskerar att få konsekvenser på barn och ungdomars utveckling och identitetsskapande. Ett bristande jämlikhetsarbete påverkar barn och ungas möjligheter att […]

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.  Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt bemötande av varandra – ofta omedvetet. Här är det […]

Inkluderande ledarskap handlar om att ha ett professionellt och inkluderande bemötande gentemot alla vi möter att skapa och en trygg kultur. Det gäller att få med sig medarbetarna på tåget och då krävs det ett tryggt ledarskap och kunskap om jämställdhet, diskriminering, trakasserier och mångfald. Chefer och ledare har ansvaret att vara ett gott föredöme […]

Vi på Jämställt har lång erfarenhet att ta fram filmer, övningar, metoder, kunskapspaket och e-learning för många olika sorters arbetsplatser och verksamheter. Att ha kunskapsmaterial som går att använda när det passar och som går att sprida till alla i verksamheten kan vara en stor fördel. Ibland är det svårt att få till en utbildning […]

Rulla till toppen

Utbildningar

Material