Search
Close this search box.

Diplomering

Diplomering innebär en längre utbildning bestående av fler utbildningstillfällen med kartläggning- och reflektionsutbildningar mellan tillfällena. Detta är ett bra alternativ för att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering. Vi diplomerar hela förskolor och skolor men även arbetslag, elevhälsoteam och enskilda medarbetare. Diplomeringsutbildningen anpassas alltid efter era behov.

Utbildningen kan hållas antingen på plats hos er eller digitalt.

I vårt upplägg blandas övningar, praktiska tips och vardagsnära exempel med teori och kunskap, vilket kommer att hjälpa er verksamhet att nå förändring. 

Tidsåtgång och upplägg

Diplomeringsutbildningen innefattar fyra tillfällen på 2-3 timmar Vi rekommenderar att det minst går två veckor mellan tillfällena för att deltagarna ska hinna göra uppgifter. Det betyder att en diplomering minst tar två månader. Vi anpassar oss efter de förutsättningar som finns hos er och kan läggas upp så att den pågår under ett läsår eller en termin. 

Vad krävs för att bli diplomerad?

För att en förskola/skola ska bli diplomerad behöver 75 % av medarbetarna uppfylla kraven för diplomering:

– Att ha deltagit på utbildningstillfällena (ett frånvarotillfälle godkänns vid komplettering)
– Att ha blivit godkänd på samtliga inlämningsuppgifter

Varje godkänd medarbetare får ett enskilt diplom – även om inte hela arbetsplatsen blir diplomerad. 

Diplomeringsutbildning: Normmedvetenhet i praktiken

 • Lär er mer om hur diskrimineringsgrunderna samspelar.
 • Vi hjälper er att få ett normmedvetet perspektiv att genomsyra hela verksamheten – allt enlighet med läroplanerna.
 • Tillsammmans tar vi fram metoder för att skapa inkluderande och jämlikt bemötande.
 • Det handlar även om det förebyggande och främjande arbete kring trakasserier och diskriminering.

Diplomeringen bygger på utbildningarna:

En skola och fritidshem för alla – normmedvetenhet i praktiken

eller En förskola för alla – normmedvetenhet i praktiken

Diplomeringsutbildning: Gör det jämställt – praktiskt jämställdhetsarbete

 • Lär er mer om kön, genus och jämställdhet och hur (köns)normer och stereotypa roller påverkar oss
 • Skapa en jämställd verksamhet i praktiken
 • Vi hjälper er att fortsätta utvecklas
 • Förebyggande och främjande arbete kring trakasserier och diskriminering

Diplomeringen bygger på utbildningen:

Gör det jämställt – praktiskt jämställdhetsarbete i skola och fritidshem

eller Gör det jämställt – praktiskt jämställdhetsarbete i förskolan

Diplomering: Hbtqi och normer

 • Lär er med om begreppen kring hbtqi och vilka normer som påverkar
 • Hur blir vår verksamhet bättre med mer kunskap om hbtqi?
 • Lär er mer om inkluderande bemötande för hbtqi-personer
 • Vi hjälper er att hitta strategier och metoder som passar er verksamhet.

Diplomeringen bygger på utbildningen: 

Hbtqi och normer – för ett inkluderande bemötande

Dela gärna!

LinkedIn
Facebook
Email
Skrivare
Rulla till toppen

Utbildningar

Material