Search
Close this search box.

Gör det jämställt – praktiskt jämställdhetsarbete i skola och fritidshem

Vad innebär ett jämställt bemötande? Hur vi kan lägga märke till när vi omedvetet behandlar elever olika. Hur pratar vi med elever? Vilka ord använder vi? Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda?

Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt beteende och bemötande av elever och kollegor – ofta omedvetet. Det ojämlika bemötandet får konsekvenser för elevernas utveckling, identitetsskapande och val av studier/yrken och fritidsintressen. Men det påverkar även deras möjligheter att utvecklas och att nå goda resultat i skolan. Men viktigast av allt – det handlar om elevernas möjligheter att få må bra och vara lyckliga. Och det handlar om att eleverna ska få med sig ett inkluderande bemötande för att förebygga mobbning. 

Innehåll

Föreläsningen börjar med en kort teoretisk genomgång av vad kön och genus innebär och hur vi kan förstå de mekanismer som ligger bakom och skapar ojämställdhet. Grundläggande genusteori varvas med humor och vardagsnära exempel på hur genus och hur ojämställdhet tar sig uttryck och skapas på skolan. Föreläsningen tar även upp varför det är problematiskt att tilldela elever och vuxna stereotypa roller och vad vi alla har att vinna på en jämställd skola. Därefter handlar föreläsningen om praktiskt jämställdhetsarbete och hur vi kan förverkliga skolans jämställdhetsuppdrag så som det formuleras i Läroplanen, Skollagen och Diskrimineringslagen.

Jämställdhetshjulet – en modell för jämställdhets- och förändringsarbete i skolan presenteras. Modellen bygger på forskning och erfarenheter kring att skapa jämställdhet och finns med i vår bok Gör det jämställt — praktiskt jämställdhetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Praktiska verktyg, metoder och tips presenteras.

Några av de frågor vi tar upp i föreläsningen:

  • Vad är genus och jämställdhet? 
  • I vilka situationer är det vanligt att vi bemöter elever ojämställt? 
  • Hur påverkar ojämställdheten elevernas utveckling, val och lärande?
  • Hur kan vi ge eleverna fler möjligheter?
  • Hur kan vi i praktiken göra för att efterfölja skrivningarna i läroplanerna kring att motverka könsmönster som begränsar elevernas utveckling, val och lärande?

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till alla som arbetar i skola. Innehållet i utbildningen anpassas efter grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, högskola eller universitet. Vi utbildar alltifrån enskilda arbetslag till hela kommuner och huvudmän. 

Upplevelse- och evidensbaserat lärande

Föreläsningen kan hållas antingen på plats hos er eller digitalt.

Vi använder oss alltid av upplevelsebaserat lärande på våra utbildningar. Vi har utvecklat system som gör det möjligt att engagera publiken oavsett antal deltagare eller om det sker digitalt. Våra föreläsningar är därför aldrig tråkiga, vi pratar om allvarliga saker utan att det känns hopplöst. Bli inte förvånad om du både skrattar och gråter! Vi blandar övningar, filmklipp och personliga erfarenheter för att väcka tankar och engagemang.

För oss är det viktigt att forskning och teorier omsätts i praktik och att deltagarna på våra utbildningar känner att de är mer kunniga både teoretiskt och praktiskt när det går därifrån. Men det är även viktigt att de känner sig peppade och stärkta till att faktiskt vilja förändra. Vi jobbar mycket med utgångspunkten ”misstagens möjligheter” och vill aldrig få människor att känna sig påhoppade eller skuldbelagda. 

Tidsåtgång

Föreläsningen kan ges på 2 timmar, 3 timmar eller som heldag. Vi erbjuder även diplomeringsutbildningar utifrån föreläsningen Läs mer under diplomering

För mer information och bokning kontakta oss 

Dela gärna!

LinkedIn
Facebook
Email
Skrivare
Rulla till toppen

Utbildningar

Material