Search
Close this search box.

En förskola för alla – normmedvetenhet i praktiken

Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda?

Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt beteende och bemötande av barn och kollegor – ofta omedvetet. Det ojämlika bemötandet får konsekvenser för barnens utveckling, identitetsskapande och framtida val av studier/yrken och fritidsintressen. Men viktigast av allt – det handlar om barnens möjligheter att få må bra och vara lyckliga. Och det handlar om att barnen ska få med sig ett inkluderande bemötande för att förebygga mobbning.

Innehåll

På den här föreläsningen vrider vi och vänder på de normer som skapar ojämlikhet och olika villkor. Ofta skapar vi begränsande normer utan att vi tänker på det. Med humor och vardagsnära exempel visar vi hur olika normer påverkar barn och personal i förskolan. De olika diskrimineringsgrunderna kopplas ihop och ni får kunskap om hur de samverkar och de mekanismer som ligger bakom och skapar ojämlikhet. Det finns stora möjligheter att skapa en förskola för alla – om vi vet hur vi ska göra. Förskolans styrdokument är tydliga kring att detta är frågor vi måste jobba med – men hur gör vi det i praktiken?

Vi utgår från följande frågeställningar:

  • Hur kan vi arbeta med normmedvetenhet i förskolan?
  • Hur kan vi skapa ett inkluderande bemötande?
  • Hur kan vi arbeta förebyggande och främjande enligt diskrimineringslagens krav? 
  • Hur kan vi motverka kränkningar och trakasserier?
  • Vad innebär samtyckte och hur kan vi arbeta med det i förskolan

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till alla som arbetar i förskolan. Vi utbildar alltifrån enskilda arbetslag till hela kommuner och huvudmän och anpassar alltid föreläsningen till beställarens behov och önskningar. 

Upplevelse- och evidensbaserat lärande

Föreläsningen kan hållas antingen på plats hos er eller digitalt.

Vi använder oss alltid av upplevelsebaserat lärande på våra utbildningar. Vi låter bland annat deltagarna göra ett digitalt bingo-spel som bygger på övningen ”privilegie walk” för att väcka tankar och synliggöra normer. Vi har utvecklat system som gör det möjligt att engagera publiken oavsett antal deltagare eller om det sker digitalt. Våra föreläsningar är därför aldrig tråkiga, vi pratar om allvarliga saker utan att det känns hopplöst. Bli inte förvånad om du både skrattar och gråter! Vi blandar övningar, filmklipp och personliga erfarenheter för att väcka tankar och engagemang.

För oss är det viktigt att forskning och teorier omsätts i praktik och att deltagarna på våra utbildningar känner att de är mer kunniga både teoretiskt och praktiskt när det går därifrån. Men det är även viktigt att de känner sig peppade och stärkta till att faktiskt vilja förändra. Vi jobbar mycket med utgångspunkten ”misstagens möjligheter” och vill aldrig få människor att känna sig påhoppade eller skuldbelagda. 

Tidsåtgång

Föreläsningen kan ges på 2 timmar, 3 timmar eller som heldag. Vi erbjuder även diplomeringsutbildningar utifrån föreläsningen Läs mer under diplomering.

Dela gärna!

LinkedIn
Facebook
Email
Skrivare
Rulla till toppen

Utbildningar

Material