Search
Close this search box.

Känslor, gränser och samtycke

Att ha och kunna utrycka alla sina känslor är en viktig del av att vara människa. Men många känslor har könats – gjorts till flickiga eller pojkiga. Att kunna visa sina känslor är en utgångspunkt för att respektera sig själv och sina gränser. Detta i sin tur är en förutsättning för att kunna förstå och acceptera andra människors gränser. ”Stopp min kropp” har många barn och elever fått öva på, men det är ännu viktigare att öva på samtycke. ”Vill den andra det här?” ”Hur vet jag det?” Att säga stopp är det sista steget.

Hur vi vuxna bemöter varandra påverkar även barnen och eleverna. Vi visar på olika mekanismer som samverkar och ligger bakom negativa förväntningar på pojkar och män. För att skapa förändring och ge både pojkar och flickor möjlighet att känna och uttrycka sina behov och visa empati och omtänksamhet är det viktigt att vi förväntar oss att alla barn är exempelvis empatiska för att inte förstärka normer kring hur ”pojkar är”.  Vi behöver kunskap kring våra omedvetna beteenden så att vi inte reproducerar gamla föreställningar kring kön. 

Innehåll

Vi jobbar bland annat med att lyfta fram de positiva egenskaper och attribut som vanligtvis förknippas med femininitet och belyser hur vi kan göra det lättare för pojkar att ta till sig av egenskaper och aktiviteter som traditionellt förknippats med det feminina. På samma sätt undersöker vi hur vi kan förändra de normer och jargonger som kan finnas inom det traditionellt manliga och som kan försvåra för tjejer att ta plats på lika villkor. Vi kopplar känslor och gränser till hur vi kan lära barn att läsa av samtycke.

Några av de frågor vi utgår ifrån:

  • Hur kan vi stärka barnens självkänsla?
  • Hur kan vi visa gränser utan att kränka?
  • Hur kan vi ta ett steg längre än ”stopp min kropp” och jobba med samtycke? 
  • Hur kan vi uppmuntra ”det feminina” för alla barn genom exempelvis lek och läsande?

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till alla som arbetar i förskolan. Vi utbildar alltifrån enskilda förskolor till hela kommuner och huvudmän. 

Upplevelse- och evidensbaserat lärande

Föreläsningen kan hållas antingen på plats hos er eller digitalt.

Vi använder oss alltid av upplevelsebaserat lärande på våra utbildningar. Vi har utvecklat system som gör det möjligt att engagera publiken oavsett antal deltagare eller om det sker digitalt. Våra föreläsningar är därför aldrig tråkiga, vi pratar om allvarliga saker utan att det känns hopplöst. Bli inte förvånad om du både skrattar och gråter! Vi blandar övningar, filmklipp och personliga erfarenheter för att väcka tankar och engagemang.

För oss är det viktigt att forskning och teorier omsätts i praktik och att deltagarna på våra utbildningar känner att de är mer kunniga både teoretiskt och praktiskt när det går därifrån. Men det är även viktigt att de känner sig peppade och stärkta till att faktiskt vilja förändra. Vi jobbar mycket med utgångspunkten ”misstagens möjligheter” och vill aldrig få människor att känna sig påhoppade eller skuldbelagda. 

Tidsåtgång

Föreläsningen kan ges på 2 timmar, 3 timmar eller som heldag. 

Bild på gravid som önskar sig en flicka

Dela gärna!

LinkedIn
Facebook
Email
Skrivare
Rulla till toppen

Utbildningar

Material