Search
Close this search box.

Motivera mera – möjligheternas pedagogik

Motivation och självkänsla är två otroligt viktiga byggstenar för att barn och unga ska förstå varför det är viktigt att gå i skolan. När en elev drivs av en inre motivation ökar inte bara kunskapen utan även självkänslan vilket leder till att fler elever från exempelvis studieovana miljöer kan se skolarbetet och även vidare studier som något positivt och eftersträvansvärt.

Denna föreläsning utgår från boken Motivera mera!Möjligheternas pedagogik som är skriven av Jämställts seniora konsult David Flato.  

Boken är en metod, övnings- och inspirationsbok skriven för lärare i åk 6-9 och i gymnasiet som även går att använda för yngre åldrar. Boken erbjuder en metod som genom övningar ökar elevernas motivation för skolarbetet, får eleverna att se sina framtidsmöjligheter och stärker deras självkänsla. De olika övningarna är kopplade till värderingar och normer kring jämställdhet och jämlikhet. Alla lärare, oavsett ämne, kan använda sig av övningarna i sin ordinarie undervisning. Övningarna är enkla att använda och har ett tydligt syfte. Boken gör det möjligt att skapa en varaktig studiemotivation hos alla elever.

Innehåll

Föreläsningen ger kunskap om hur ni praktiskt kan ge elever studiemotivation med hjälp av Motivera mera-metoden som på ett tydligt sätt kopplar ihop elevernas skolarbete med deras framtidsmöjligheter. De fem motivationsstrategier som presenteras är: samhörighetskänsla, intresseväckande, autonomi, verklighetsförankring och framtidsförankring vilka alla stärker elevernas motivation och självkänsla. 

På föreläsningen presenteras enkla och roliga övningar och metoder som kan användas i det ordinarie skolarbetet oavsett ämne. De olika övningarna är kopplade till värderingar och normer kring jämställdhet och normmedvetenhet. Övningarna handlar om att eleverna ska få syn på och formulera sina egna framtidsmöjligheter fritt från föreställningar om kön, etnicitet, klass, funktionalitet, ålder, religion eller sexualitet.

Vi utgår från följande frågeställningar

  • Varför är motivation så viktigt för eleverna?
  • Hur kan vi arbeta praktiskt med att stärka elevers självkänsla och motivation?
  • Hur får vi elever att bryta negativa mönster och ge alla elever, oavsett bakgrund, möjlighet att uppnå sina mål och förverkliga sina drömmar?

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till pedagoger som jobbar på högstadiet och gymnasiet. Vi utbildar alltifrån enskilda arbetslag och skolor till hela kommuner och huvudmän. 

Upplevelse- och evidensbaserat lärande

Föreläsningen kan hållas antingen på plats hos er eller digitalt.

Vi använder oss alltid av upplevelsebaserat lärande på våra utbildningar. Vi har utvecklat system som gör det möjligt att engagera publiken oavsett antal deltagare eller om det sker digitalt. Våra föreläsningar är därför aldrig tråkiga, vi pratar om allvarliga saker utan att det känns hopplöst. Bli inte förvånad om du både skrattar och gråter! Vi blandar övningar, filmklipp och personliga erfarenheter för att väcka tankar och engagemang.

För oss är det viktigt att forskning och teorier omsätts i praktik och att deltagarna på våra utbildningar känner att de är mer kunniga både teoretiskt och praktiskt när det går därifrån. Men det är även viktigt att de känner sig peppade och stärkta till att faktiskt vilja förändra. Vi jobbar mycket med utgångspunkten ”misstagens möjligheter” och vill aldrig få människor att känna sig påhoppade eller skuldbelagda. 

Tidsåtgång

Föreläsningen kan ges på 2 timmar, 3 timmar eller som heldag. 

Dela gärna!

LinkedIn
Facebook
Email
Skrivare
Rulla till toppen

Utbildningar

Material