Search
Close this search box.

En skola och fritidshem för alla – normmedvetenhet i praktiken

Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda?

Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt beteende och bemötande av elever och kollegor – ofta omedvetet. Det ojämlika bemötandet får konsekvenser för elevernas utveckling, identitetsskapande och val av studier/yrken och fritidsintressen. Men det påverkar även deras möjligheter att utvecklas och att nå goda resultat i skolan. Men viktigast av allt – det handlar om elevernas möjligheter att få må bra och vara lyckliga. Och det handlar om att eleverna ska få med sig ett inkluderande bemötande för att förebygga mobbning. 

Innehåll

På den här utbildningen vrider vi och vänder på de normer som skapar ojämlikhet och olika villkor. Ofta skapar vi begränsande normer utan att vi tänker på det. Utbildningen kommer att varva teori kring lagar och planer som rör värdegrundsarbetet med övningar och diskussioner. I läroplanerna från 2022 står det att alla i skolan ska utgå från ett normmedvetet förhållningssätt – men vad innebär det i praktiken?

Med humor och vardagsnära exempel visar vi hur olika normer påverkar elever och personal i skolan. De olika diskrimineringsgrunderna kopplas ihop och ni får kunskap om hur de samverkar och de mekanismer som ligger bakom och skapar ojämlikhet. Med hjälp av skollagen och läroplanerna finns det stora möjligheter att skapa en skola för alla – om vi vet hur vi ska göra. I enlighet med de nya läroplanerna tar vi upp vikten av exempelvis samtycke och kopplar det till normmedvetet förhållningsätt. 

Vi utgår i utbildning från dessa frågeställningar:

  • Hur kan vi arbeta med normmedvetenhet i skolan?
  • Hur kan vi skapa ett inkluderande bemötande?
  • Hur kan vi arbeta förebyggande och främjande enligt diskrimineringslagens krav? 
  • Hur kan vi motverka kränkningar och trakasserier?
  • Vad innebär samtyckte och hur kan vi arbeta med det utifrån läroplanens krav?

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till alla som arbetar i skola. Innehållet i utbildningen anpassas efter grundskola, fritidshem, gymnasieskola, folkhögskola, högskola eller universitet. Vi utbildar alltifrån enskilda arbetslag och skolor till hela kommuner och huvudmän.

Upplevelse- och evidensbaserat lärande

Föreläsningen kan hållas antingen på plats hos er eller digitalt.

Vi använder oss alltid av upplevelsebaserat lärande på våra utbildningar. Vi låter bland annat deltagarna göra ett digitalt bingo-spel som bygger på övningen ”privilegie walk” för att väcka tankar och synliggöra normer. Vi har utvecklat system som gör det möjligt att engagera publiken oavsett antal deltagare eller om det sker digitalt. Våra föreläsningar är därför aldrig tråkiga, vi pratar om allvarliga saker utan att det känns hopplöst. Bli inte förvånad om du både skrattar och gråter! Vi blandar övningar, filmklipp och personliga erfarenheter för att väcka tankar och engagemang.

För oss är det viktigt att forskning och teorier omsätts i praktik och att deltagarna på våra utbildningar känner att de är mer kunniga både teoretiskt och praktiskt när det går därifrån. Men det är även viktigt att de känner sig peppade och stärkta till att faktiskt vilja förändra. Vi jobbar mycket med utgångspunkten ”misstagens möjligheter” och vill aldrig få människor att känna sig påhoppade eller skuldbelagda. 

Tidsåtgång

Föreläsningen kan ges på 2 timmar, 3 timmar eller som heldag. Vi erbjuder även diplomeringsutbildningar utifrån föreläsningen Läs mer under diplomering.

Dela gärna!

LinkedIn
Facebook
Email
Skrivare
Rulla till toppen

Utbildningar

Material