Search
Close this search box.

Hbtqi och normer – för ett inkluderande bemötande

Utbildningen ger kunskap om hbtqi-frågor och visar på vinsterna med att arbeta inkluderande. Ni kommer bland annat lära er hur ni kan undvika vanliga misstag och vilka lagkrav som finns kring aktiva åtgärder mot diskriminering.

Hbtqi-personer är som grupp mer utsatta än många andra på grund av hat, hot och våld, men även på grund av bristande kunskap om hbtqi och sämre bemötande. Med hjälp av ett professionellt och inkluderande bemötande skapar vi både en bättre arbetsmiljö och en verksamhet som kan nå längre.

Innehåll

Utbildningen visar på framgångsfaktorer och hur det går att undvika vanliga misstag. Tillsammans får deltagarna reflektera utifrån sin verksamhet och med hjälp av filmer och övningar ges djupare förståelse som kan leda till en förändringsvilja. Normer, diskriminering och trakasserier tas upp och lagkraven på aktiva åtgärder förtydligas. Tillsammans skapar vi förslag för verksamhetens utveckling.

Några av de frågor vi går igenom på utbildningen:

  • Vad är hbtqi?
  • Hur blir vår verksamhet bättre med mer kunskap om hbtqi?
  • Lär er med om begreppen kring hbtqi och vilka normer som påverkar
  • Hur kan vi skapa en inkluderande verksamhet?
  • Vad är ett professionellt och inkluderande bemötande?


Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till alla som arbetar inom statliga, kommunala och regionala myndigheter och bolag. Innehållet i utbildningen anpassas för er verksamhet och skräddarsys utifrån era önskemål. Vi utbildar alltifrån mindre arbetsgrupper till hela myndigheter, regioner och kommuner.

Upplevelse- och evidensbaserat lärande

Föreläsningen kan hållas antingen på plats hos er eller digitalt.

Vi använder oss alltid av upplevelsebaserat lärande på våra utbildningar. Vi har utvecklat system som gör det möjligt att engagera publiken oavsett antal deltagare eller om det sker digitalt. Våra föreläsningar är därför aldrig tråkiga, vi pratar om allvarliga saker utan att det känns hopplöst. Bli inte förvånad om du både skrattar och gråter! Vi blandar övningar, filmklipp och personliga erfarenheter för att väcka tankar och engagemang.

För oss är det viktigt att forskning och teorier omsätts i praktik och att deltagarna på våra utbildningar känner att de är mer kunniga både teoretiskt och praktiskt när det går därifrån. Men det är även viktigt att de känner sig peppade och stärkta till att faktiskt vilja förändra. Vi jobbar mycket med utgångspunkten ”misstagens möjligheter” och vill aldrig få människor att känna sig påhoppade eller skuldbelagda. 

Tidsåtgång

Föreläsningen kan ges på 2 timmar, 3 timmar eller som heldag. Vi erbjuder även diplomeringsutbildningar utifrån föreläsningen Läs mer under diplomering.

Dela gärna!

LinkedIn
Facebook
Email
Skrivare
Rulla till toppen

Utbildningar

Material