Search
Close this search box.

Våldsförebyggande arbete – maskulinitetsnormer, gift och motgift

Det finns ett glapp mellan vilka egenskaper vi egentligen uppskattar och vilka som ges status och utrymme i ungdomsgruppen. Därför måste vi rannsaka oss själva och se när vi själva är med och skapar giftig maskulinitet – ofta helt omedvetet! De pojkar som växer upp i dag har ingen skuld i vad tidigare generationers män har gjort. Vi måste se till så att inte negativa förväntningar på pojkar påverkar dem till att leva upp till negativa och begränsande normer. 

Normer kring maskulinitet berör oss alla. Forskning visar att många pojkar idag lever under en stark stress över att behöva visa sig tuffa, starka, känslokalla även om de inte är det. Om pojkar och män fostras till ett avståndstagande av klassiska feminina egenskaper som exempelvis empati och omhändertagande ökar risken för hänsynslöshet och våld. 

Att leva utifrån den giftiga maskuliniteten är även farligt för män, då den leder till kortare livstid och ökad risk för självmord. Statistiken är tydlig, det är främst pojkar och män som står för våldet i samhället. Det är även främst män som blir utsatta för det våld som sker utanför hemmet. Däremot betyder inte det att män är mer våldsamma av naturen, att det alltså är något biologiskt. Faktum är att majoriteten av män inte använder våld.

För att kunna jobba våldspreventivt behöver vi skapa ett skapa ett samhälle där alla förväntas vara empatiska och ta avstånd från våld. Det finns en föreställning om att kvinnor är mer empatiska och mer omhändertagande än vad män är. Men det handlar enbart om normer och förväntningar – och normer kan vi förändra. Vi behöver öva våra barn och unga på empati, på medmänsklighet och på alla människors lika värde.

Innehåll

På den här föreläsningen vill vi visa på hur vi kan arbeta våldsförebyggande. I normer kring maskulinitet finns styrka, makt och våld med. Det finns en bild av att pojkar och män är mer våldsamma och en förväntan att leva upp till denna maskulinitet. Det är en vanlig föreställning att pojkar tål mer jargonger och våld och det är därför en del av många pojkars uppväxt att både utsättas och utsätta andra för våld, ibland genom mer eller mindre hårdhänta lekar och jargonger.

Detta och mycket annat går vi igenom på föreläsningen:

  • Hur kan vi arbeta förebyggande mot våld, kränkningar och trakasserier?
  • Hur kan vi stärka barn och ungas självkänsla så att de vågar stå upp för sig själva och andra?
  • Vad innebär samtycke och hur kan vi hjälpa barn och unga att öva på det?
  •  Hur kan vi motverka ”giftig” maskulinitet? 
  • På vilket sätt kan ”feminina” egenskaper och attribut verka som motgift?

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till alla som möter barn och unga. Vi utbildar alltifrån enskilda förskolor, fritidshem och skolor till hela kommuner och huvudmän. 

Upplevelse- och evidensbaserat lärande

Föreläsningen kan hållas antingen på plats hos er eller digitalt.

Vi använder oss alltid av upplevelsebaserat lärande på våra utbildningar. Vi har utvecklat system som gör det möjligt att engagera publiken oavsett antal deltagare eller om det sker digitalt. Våra föreläsningar är därför aldrig tråkiga, vi pratar om allvarliga saker utan att det känns hopplöst. Bli inte förvånad om du både skrattar och gråter! Vi blandar övningar, filmklipp och personliga erfarenheter för att väcka tankar och engagemang.

För oss är det viktigt att forskning och teorier omsätts i praktik och att deltagarna på våra utbildningar känner att de är mer kunniga både teoretiskt och praktiskt när det går därifrån. Men det är även viktigt att de känner sig peppade och stärkta till att faktiskt vilja förändra. Vi jobbar mycket med utgångspunkten ”misstagens möjligheter” och vill aldrig få människor att känna sig påhoppade eller skuldbelagda. 

Tidsåtgång

Föreläsningen kan ges på 2 timmar, 3 timmar eller som heldag. 

Sagt om föreläsningen:

”Det kändes skrämmande att pojkar får beröring mest vid negativa tillsägelser så nu jobbar jag på att bli medveten om mina egna mönster och jag inser att jag har så många fler, ännu oupptäckta …”

”Föreläsarna var fantastiska! Många exempel, speciellt de privata om de egna barnen och deras roll som föräldrar var verkligen ”ögonöppnare” för mig både som lärare men framförallt som förälder. Filmerna var också starka. Jag fick mycket att tänka på. Som jag sa till min kollega efteråt ”Jag känner mig både uppfylld och helt slut!”

Dela gärna!

LinkedIn
Facebook
Email
Skrivare
Rulla till toppen

Utbildningar

Material