Search
Close this search box.

Härskartekniker och bekräftartekniker

Härskartekniker är ett sätt att hävda sig själv, behålla och skaffa sig makt genom att trycka ner andra människor. Ofta används härskarteknikerna omedvetet och behöver därför synliggöras. Det kan handla om jargonger och skämt som för många uppfattas som hjärtlig men som påverkar oss olika och som skapar normer där vissa får mer utrymme än andra.

Som tur är finns både bekräftartekniker och motstrategier som fungerar som verktyg för att sätta gränser för sig själv och andra. Genom att lära er mer om dessa metoder får ni förutsättningar för att tillsammans kunna skapa en bättre och mer inkluderande skolmiljö. 

Innehåll

Med humor och vardagsnära exempel synliggörs olika normer och härskartekniker, vilket brukar ge många aha-upplevelser. Vi kopplar ihop härskartekniker med normer och så kallade mikroaggressioner som leder till minoritetsstress. Alltså de välmenande kommentarer och extrafrågor folk får som tillhör minoritetsgrupper men som leder till ett utpekande ”som den andra”. 

Under föreläsningen läggs fokus på motstrategier och bekräftartekniker. Bekräftartekniker är ett långsiktigt sätt att förebygga och motverka att härskartekniker används, medan motstrategier är konkreta strategier att använda sig av i stunden när någon blir utsatt för härskartekniker.

Vi pratar bland annat om följande ämnen:

  • Hur fungerar härskartekniker och hur begränsar det elevernas inflytande och makt?
  • Hur kan vi genom motstrategier och bekräftartekniker skapa en mer inkluderande skolmiljö för elever och personal?

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till alla som möter barn och unga. Vi utbildar alltifrån enskilda förskolor, fritidshem och skolor till hela kommuner och huvudmän. Föreläsningen passar både för att jobba med härskartekniker mellan eleverna men även i personalgruppen.

Upplevelse- och evidensbaserat lärande

Föreläsningen kan hållas antingen på plats hos er eller digitalt.

Vi använder oss alltid av upplevelsebaserat lärande på våra utbildningar. Vi har utvecklat system som gör det möjligt att engagera publiken oavsett antal deltagare eller om det sker digitalt. Våra föreläsningar är därför aldrig tråkiga, vi pratar om allvarliga saker utan att det känns hopplöst. Bli inte förvånad om du både skrattar och gråter! Vi blandar övningar, filmklipp och personliga erfarenheter för att väcka tankar och engagemang.

För oss är det viktigt att forskning och teorier omsätts i praktik och att deltagarna på våra utbildningar känner att de är mer kunniga både teoretiskt och praktiskt när det går därifrån. Men det är även viktigt att de känner sig peppade och stärkta till att faktiskt vilja förändra. Vi jobbar mycket med utgångspunkten ”misstagens möjligheter” och vill aldrig få människor att känna sig påhoppade eller skuldbelagda. 

Tidsåtgång

Föreläsningen kan ges på 2 timmar, 3 timmar eller som heldag. 

Dela gärna!

LinkedIn
Facebook
Email
Skrivare
Rulla till toppen

Utbildningar

Material