Search
Close this search box.

Föreläsning för vårdnadshavare

Vi erbjuder föreläsningar för vårdnadshavare i förskolor- och skolors regi. Föreläsningen kan göras på plats men även digital och är ett bra sätt att få med vårdnadshavarna på tåget gällande jämställdhet och värdegrundsarbetet som skolan arbetar med.  Är du en privatperson som är intresserad av föreläsning kring normmedvetet och jämställt föräldraskap? Håll utkik efter våra öppna föreläsningar!

Skapa fler möjligheter — Normmedvetet och jämställt föräldraskap i praktiken

Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda? På den här föreläsningen vrider vi och vänder på de normer som skapar ojämlikhet och olika villkor. Med humor och vardagsnära exempel visar vi hur olika normer påverkar oss alla på olika sätt. 

Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt beteende och bemötande av våra barn. Bemötandet av barnen får konsekvenser för deras identitetsskapande och val av studier, yrken och fritidsintressen. Det påverkar även deras möjligheter att utvecklas och att nå goda resultat i skolan. Men viktigast av allt – det handlar om barnens möjligheter att få må bra och vara lyckliga. Och det handlar om att barnen ska få med sig ett inkluderande bemötande för att förebygga mobbning. 

Starka normer skapar kränkningar och utanförskap och där har vi vuxna ett viktigt jobb att göra. Vi kan vara med och hjälpa barnen att navigera kring normer och då behöver vi först och främst titta på oss själva. Ofta skapar vi vuxna begränsande normer för barnen utan att vi tänker på det.

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till alla vårdnadshavare. Vi erbjuder föreläsningar för vårdnadshavare i regi av alltifrån enskilda förskolor/skolor till hela kommuner och huvudmän. 

Upplevelse- och evidensbaserat lärande

Vi använder oss alltid av upplevelsebaserat lärande på våra utbildningar. Vi har utvecklat system som gör det möjligt att engagera publiken oavsett antal deltagare eller om det sker digitalt. Våra föreläsningar är därför aldrig tråkiga, vi pratar om allvarliga saker utan att det känns hopplöst. Bli inte förvånad om du både skrattar och gråter! Vi blandar övningar, filmklipp och personliga erfarenheter för att väcka tankar och engagemang.

För oss är det viktigt att forskning och teorier omsätts i praktik och att deltagarna på våra utbildningar känner att de är mer kunniga både teoretiskt och praktiskt när det går därifrån. Men det är även viktigt att de känner sig peppade och stärkta till att faktiskt vilja förändra. Vi jobbar mycket med utgångspunkten ”misstagens möjligheter” och vill aldrig få människor att känna sig påhoppade eller skuldbelagda. 

Tidsåtgång

Föreläsningen kan ges på 2 timmar, 3 timmar eller som heldag. Vi erbjuder även diplomeringsutbildningar utifrån föreläsningen Läs mer under diplomering.

Dela gärna!

LinkedIn
Facebook
Email
Skrivare
Rulla till toppen

Utbildningar

Material