Search
Close this search box.

Utbildningar för myndigheter

Vi utbildar myndigheter inom jämställdhet, normmedvetenhet och inkludering.

Behöver ni kunskapspåfyllning, inspiration, konkreta tips eller metodmaterial? Vi erbjuder alltifrån enskilda inspirationsföreläsningar till längre diplomeringsutbildningar som skräddarsys för just er verksamhet.

Vi på jämställt har spetskompetens inom jämställdhetsintegrering, tillgänglighet, hbtqi+, mångfald och har sedan 2006 samarbetat med många statliga och kommunala verksamheter. Vårt mål är att förse er med rätt kunskap och verktyg för att skapa bättre arbetsmiljö, kvalitet, service och kunna leva upp till lagkraven.

Alla utbildningar kan göras digitalt! Vi har metoderna att engagera publiken och ha interaktiva utbildningar på plats eller på distans! Läs om våra utbildningar nedan.

Våra utbildningar

Läs mer nedan om våra vanligaste utbildningar och tjänster för att arbeta med jämställdhet, jämställdhetsintegrering, normmedvetenhet och mångfald för er som arbetar inom statliga, kommunala och regionala myndigheter och bolag. 

Föreläsningen tar upp vad ett inkluderande bemötande innebär. Med humor och vardagsnära exempel synliggörs olika normer, vilket brukar ge många aha-upplevelser. Ni får praktiska tips och metoder så att ni kan integrera ett inkluderande och normmedvetet perspektiv i er verksamhet.
Det är inte bara ett krav att alla myndigheter måste jobba med jämställdhetsintegrering – vi har mycket på att vinna på att få upp medvetenheten kring frågorna. Vår föreläsning ger inspiration och pepp till något som kan låta torrt men som egentligen är spännande och ger många aha-upplevelser.
Diplomering innebär en längre utbildning bestående av fler utbildningstillfällen med kartläggning- och reflektionsutbildningar mellan tillfällena. Detta är ett bra alternativ för att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering. Diplomeringsutbildningen anpassas alltid efter era behov och kan ges digitalt eller på plats.
Utbildningen ger kunskap om hbtqi-frågor och visar på vinsterna med att arbeta inkluderande. Ni kommer bland annat lära er hur ni kan undvika vanliga misstag och vilka lagkrav som finns kring aktiva åtgärder mot diskriminering.
På den här utbildningen ger vi tips på en mer tillgänglig verksamhet. Vi lever i ett samhälle som främst är anpassat efter en viss typ av kropp och en viss typ av hjärna. Det gör att många människor får det svårare att delta i samhället.

Workshopen ger kunskap om härskartekniker och hur de tar sig uttryck. Grundläggande teori och viktiga begrepp blandas med praktiska exempel och övningar på hur olika normer påverkar vårt bemötande och gör så att härskartekniker används. Med humor och vardagsnära exempel synliggörs olika normer och härskartekniker, vilket brukar ge många aha-upplevelser. Härskartekniker är ett sätt att […]

Föreläsningen tar upp vad sexuella trakasserier och kränkningar innebär och hur vi ska agera när det uppstår. Men även vikten av att jobba med jargonger och attityder för att förebygga uppkomsten av kränkningar och trakasserier. När det gäller kränkningar, sexuella trakasserier och jargonger är det viktigt att granska sig själv och att vi hjälps åt […]

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.  Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt bemötande av varandra – ofta omedvetet. Här är det […]

Inkluderande ledarskap handlar om att ha ett professionellt och inkluderande bemötande gentemot alla vi möter att skapa och en trygg kultur. Det gäller att få med sig medarbetarna på tåget och då krävs det ett tryggt ledarskap och kunskap om jämställdhet, diskriminering, trakasserier och mångfald. Chefer och ledare har ansvaret att vara ett gott föredöme […]

Vi på Jämställt har lång erfarenhet att ta fram filmer, övningar, metoder, kunskapspaket och e-learning för många olika sorters arbetsplatser och verksamheter. Att ha kunskapsmaterial som går att använda när det passar och som går att sprida till alla i verksamheten kan vara en stor fördel. Ibland är det svårt att få till en utbildning […]

Rulla till toppen

Utbildningar

Material