Search
Close this search box.

Att följa lagens krav på aktiva åtgärder

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 

Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt bemötande av varandra – ofta omedvetet. Här är det viktigt att granska sig själv och att vi hjälps åt för att ha en inkluderande miljö där alla bär ansvar för att säga ifrån. Det är även viktigt att ha ett generöst klimat där vi kan ta emot kritik utan att hamna i försvar och ha förståelse för att saker kan uppfattas fel även om uppsåtet var något annat. Med ett inkluderande perspektiv blir vi mer professionella i vårt bemötande och skapar verksamheter där alla känner sig välkomna.

Innehåll

Vi pratar om vilka krav finns det utifrån gällande lagstiftning och vad det kan innebära i praktiken. Men även vinsterna med att arbeta aktivt med inkludering, jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Det handlar både om att själva arbetsinsatserna blir bättre, men också att personalen mår bättre. Det här är ett arbete som är bra för alla arbetsplatser, men som det också finns lagkrav på att arbeta med och dokumentera. 

För att kunna arbeta förebyggande behöver vi undersöka de normer och attityder som skapar trakasserier, kränkningar och diskriminering. Ni får tips om vanliga fallgropar och goda exempel på hur andra arbetat med detta. Föreläsningen tar även upp hur det går att skapa realistiska mål som går att följa upp och utvärdera. Med vardagsnära exempel synliggörs olika normer, strukturer och beteenden, vilket brukar ge många aha-upplevelser. Ni får praktiska tips och metoder för att integrera ert arbete med aktiva åtgärder. 

Några av de frågor som tas upp i utbildningen:

  • Hur får ska vi arbeta med aktiva åtgärder för nå lagens krav?
  • Hur kan vi bli mer konkurrenskraftiga med aktivt mångfalds- och inkluderingsarbete?
  • Hur sätter vi upp realistiska mål för vårt arbete?
  • Hur kan vi arbeta för att förebygga diskriminering och trakasserier och främja en god arbetsmiljö?

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till alla som arbetar inom statliga, kommunala och regionala myndigheter och bolag. Innehållet i utbildningen anpassas för er verksamhet och skräddarsys utifrån era önskemål. Vi utbildar alltifrån mindre arbetsgrupper till hela myndigheter, regioner och kommuner.

Upplevelse- och evidensbaserat lärande

Föreläsningen kan hållas antingen på plats hos er eller digitalt.

Vi använder oss alltid av upplevelsebaserat lärande på våra utbildningar. Vi har utvecklat system som gör det möjligt att engagera publiken oavsett antal deltagare eller om det sker digitalt. Våra föreläsningar är därför aldrig tråkiga, vi pratar om allvarliga saker utan att det känns hopplöst. Bli inte förvånad om du både skrattar och gråter! Vi blandar övningar, filmklipp och personliga erfarenheter för att väcka tankar och engagemang.

För oss är det viktigt att forskning och teorier omsätts i praktik och att deltagarna på våra utbildningar känner att de är mer kunniga både teoretiskt och praktiskt när det går därifrån. Men det är även viktigt att de känner sig peppade och stärkta till att faktiskt vilja förändra. Vi jobbar mycket med utgångspunkten ”misstagens möjligheter” och vill aldrig få människor att känna sig påhoppade eller skuldbelagda. 

Tidsåtgång

Föreläsningen kan ges på 2 timmar, 3 timmar eller som heldag.

Dela gärna!

LinkedIn
Facebook
Email
Skrivare
Rulla till toppen

Utbildningar

Material