Search
Close this search box.

Diplomering

Diplomering innebär en längre utbildning bestående av fler utbildningstillfällen med kartläggning- och reflektionsutbildningar mellan tillfällena. Detta är ett bra alternativ för att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering. Vi diplomerar alla olika sorters arbetsplatser och verksamheter. Diplomeringsutbildningen anpassas alltid efter era behov.

Utbildningen kan hållas antingen på plats hos er eller digitalt.

I vårt upplägg blandas övningar, praktiska tips och vardagsnära exempel med teori och kunskap, vilket kommer att hjälpa er verksamhet att nå förändring. 

Tidsåtgång och upplägg

Diplomeringsutbildningen innefattar fyra tillfällen på 2-3 timmar. Vi rekommenderar att det minst går två veckor mellan tillfällena för att deltagarna ska hinna göra uppgifter. Det betyder att en diplomering minst tar två månader.  Vi anpassar oss efter de förutsättningar som finns hos er och kan läggas upp så att den pågår under ett helt år eller en höst/vår. 

Vad krävs för att bli diplomerad?

För att en arbetsplats ska bli diplomerad behöver 75 % av medarbetarna uppfylla kraven för diplomering:

– Att ha deltagit på utbildningstillfällena (ett frånvarotillfälle godkänns vid komplettering)
– Att ha blivit godkänd på samtliga inlämningsuppgifter

Varje godkänd medarbetare får ett enskilt diplom – även om inte hela arbetsplatsen blir diplomerad. 

Diplomering: jämställdhet, inkludering och mångfald i praktiken

I vilka situationer är det vanligt att vi bemöter varandra ojämställt? Och hur påverkar ojämställdhet rekrytering, befordran och lönesättning? I denna utbildning kommer ni få lära er mer om hur diskrimineringsgrunderna samspelar och ni får kunskap kring hur ni kan skapa en jämställd, inkluderande och jämlik arbetsplats. Vi pratar om hur ni kan arbeta förebyggande kring trakasserier och diskriminering och ni får med er de verktyg som krävs för att jobba normmedvetet för att skapa en god arbetsmiljö utan jargonger.

Diplomeringen bygger på utbildningarna:

För en inkluderande arbetsplats — normmedvetenhet och mångfald i praktiken

Gör det jämställt! – jämställdhetsintegrering i praktiken

Diplomeringsutbildning för chefer: att leda arbetet med jämställdhet, inkludering och mångfald

 • Lär er mer om ett inkluderande och jämställt ledarskap
 • Hur påverkar ojämställdhet rekrytering, befordran och lönesättning?
 • Lär er mer om hur diskrimineringsgrunderna samspelar
 • Skapa en jämställd, inkluderande och jämlik arbetsplats
 • Förebyggande och främjande arbete kring trakasserier och diskriminering
 • En god arbetsmiljö utan jargonger med hjälp av medvetenhet om normer 

Diplomeringen bygger på utbildningen:

Ledarskapsutbildning – att leda arbetet med jämställdhet, inkludering och mångfald

Diplomering i jämställdhetsintegrering

 • Lär er mer om kön, genus och jämställdhet och hur (köns)normer och stereotypa roller påverkar oss
 • Skapa en jämställd verksamhet i praktiken
 • Vi hjälper er att fortsätta utveckla jämställdhetsintegreringen
 • Förebyggande och främjande arbete kring trakasserier och diskriminering

Diplomeringen bygger på utbildningen:

Gör det jämställt! – jämställdhetsintegrering i praktiken


Diplomering: Hbtqi

 • Lär er med om begreppen kring hbtqi och vilka normer som påverkar
 • Hur blir vår verksamhet bättre med mer kunskap om hbtqi?
 • Lär er mer om inkluderande bemötande för hbtqi-personer
 • Vi hjälper er att hitta strategier och metoder som passar er verksamhet.

Diplomeringen bygger på utbildningen: 

Hbtqi och normer – för ett inkluderande bemötande

Alla utbildningar kan göras digitalt! 

Dela gärna!

LinkedIn
Facebook
Email
Skrivare
Rulla till toppen

Utbildningar

Material