I klassrummet

Denna sida är uppdelad i strukturen Kunskap, Observation och Strategi. Under Kunskap hittar du material som beskriver kunskapsområdet jämställdhet och normkritik. Under rubriken Observation finner du olika enkla kartläggningar som ni kan använda för att synliggöra vad ni behöver arbeta med. Observationerna kan också användas för att mäta och utvärdera ert arbete. Under Strategier finner ni metoder för praktisk förändring i ert dagliga arbete. För att arbeta med ett långsiktigt och hållbart jämställdhetsarbete kontakta oss så hjälper vi er gärna.

KUNSKAP

Hur pratar vi jämställdhet med eleverna?
När hände det? Spel om likabehandling
Härskar- och bekräftartekniker
Utmana heteronormen!
Lilla genushäftete 2.0
Ord- och begreppslista
Vad är ett normmedvetet förhållningssätt?
OBSERVATION

Vem pratar vi med?
Elevenkät talutrymme
Vem läser vi om?
STRATEGI

Checklista En jämställd skola
Checklista - att arbeta normmedvetet i skolan
Handlingsplan
Strategier för förändring
Läroplan för jämställdhet
Normkreativa rithäften