Search
Close this search box.

Material för skola och förskola

Här hittar du gratis material, övningar, kartläggningar och metoder att arbeta aktivt med jämställdhet, normmedvetenhet, icke-diskriminering och mångfald på skolor, förskolor och fritidshem.

Har du frågor om materialet eller undrar du hur ni kan arbeta vidare hos er? Hör av dig så berättar vi mer om våra utbildningar, workshops och diplomeringskurser.

Behöver du skräddarsydda metodmaterial eller utbildningsfilmer till din verksamhet? Vi på Jämställt har lång erfarenhet att ta fram filmer, övningar, metoder, kunskapspaket och e-learning för många olika sorters arbetsplatser och verksamheter. Klicka på rubriken och läs mer!
Att vara normmedveten och normkreativ handlar om att ifrågasätta normer och tänka utanför normboxen. Vi har gjort en checklista så att du/ni enkelt kan komma igång och bli normmedvetna!
Att vara normmedveten och normkreativ handlar om att ifrågasätta normer och tänka utanför normboxen. Vi har gjort en checklista så att du/ni enkelt kan komma igång och bli normmedvetna!

Vi på jämställt har länge utbildat kring normkritik men använder oss mer och mer av det nyare begreppet normmedvetenhet. Men vad är egentligen skillnaden och vad innebär begreppen? Normkritik, normkritisk pedagogik, normkreativ, normmedvetet förhållningssätt och andra varianter har använts sedan 2009 och innebär i grunden samma sak. Det handlar om att titta på de normer […]

Att vara normmedveten och normkreativ handlar om att ifrågasätta normer och tänka utanför normboxen. Vi har gjort en checklista så att du/ni enkelt kan komma igång och bli normmedvetna!
Att vara normmedveten och normkreativ handlar om att ifrågasätta normer och tänka utanför normboxen. Vi har gjort en checklista så att du/ni enkelt kan komma igång och bli normmedvetna!

Ordet maskulinitet är ungefär samma sak som manlighet, men maskulinitet handlar mer om normer och förväntningar på män. Det handlar alltså inte om att alla män är på ett sätt, utan just om bilden av en manlig man. I föreställningen kring maskulinitet finns styrka, makt och våld med. Det finns en bild av att pojkar […]

Jämställdhet är något vi gör tillsammans, men det är inte alltid så enkelt att sätta ord på saker så att även de minsta förstår. Här får ni ett enkelt förslag på hur jämställdhet kan förklaras. Vi kan prata hur mycket som helst om alla människors lika värde men tills sist väger våra handlingar tyngre än […]

Den här texten kommer från boken ”Gör det jämställt — praktiskt jämställdhetsarbete i förskola, skola och fritidshem”. Du kan köpa boken här på hemsidan. Ibland kan det vara svårt att veta vad en ska säga om en kollega, vårdnadshavare eller någon annan ifrågasätter jämställdhetsarbetet. Här har vi samlat de vanligaste negativa kommentarerna och gett förslag […]

Heteronormen ställer till problem när vi ska arbeta med jämställdhet. Det påverkar bland annat vårt sätt att se på vänskap och hur vi talar om familjen men framförallt ställer heteronormen till det när vi ska förändra och bredda handlingsutrymmet. Här finns tips på hur vi kan arbeta för att vara inkluderande och för att utmana […]

Granska din verksamhet, vad finns det för normer? Nu ska ni få gå på normjakt i er egen verksamhet. Använd det för att kartlägga verksamheten och som underlag för vidare samtal och förändringsarbete. Tanken är att du ska granska din verksamhet utifrån begränsande eller negativa normer. Förklaringar till normerna finns längst ner.  Det är viktigt […]

Granska din verksamhet, vad finns det för normer? Nu ska ni få gå på normjakt i er egen verksamhet. Använd det för att kartlägga verksamheten och som underlag för vidare samtal och förändringsarbete. Tanken är att du ska granska din verksamhet utifrån begränsande eller negativa normer. Förklaringar till normerna finns längst ner.  Det är viktigt […]

Vem läser ni om på förskolan? Gå igenom era böcker och gör en analys av vilka som är huvudperson och vilka som har birollerna i böckerna. Vilka egenskaper tillskrivs de olika karaktärerna? I förskolan och skolan använder vi oss av olika texter, böcker, filmer, bilder och material. Vi delar också ut blanketter, skriver planer, och […]

1) Börja med att göra en stor skiss av hela er avdelning/förskolan. Namnge alla rum och utrymmen. Anteckna gärna vilket material som finns var. Ta även bilder på utrymmena för att kunna visa barnen. 2) Fråga barnen var de tycker om att vara och var de inte tycker om att vara. De kan få smilisar, […]

1) Börja med att göra en stor skiss av hela skolgården. Anteckna gärna vilket material som finns var. Ta även bilder på platserna för att kunna visa eleverna. 2) Fråga eleverna var de tycker om att vara och var de inte tycker om att vara. De kan få smilisar, några med stora leenden och några […]

Gör observationen under en viss situation tillexempel en samling eller vid måltider. Skriv in alla barnens namn, skriv alla flickor först och sedan pojkarna, för att göra det enklare att analysera observationen utifrån kön. Sätt ett streck varje gång ett barn blir tilltalat, tar ordet själv eller får negativ uppmärksamhet. Med negativ uppmärksamhet menas tillsägelser […]

Gör observationen under en lektion. Skriv in alla elevernas namn, skriv alla tjejer först och sedan killarna, för att göra det enklare att analysera observationen utifrån kön. Sätt ett streck varje gång en elev blir tilltalad, tar ordet själv eller får negativ uppmärksamhet. Med negativ uppmärksamhet menas tillsägelser och att ge negativa blickar. Gör observationen […]

Hur upplever eleverna att talutrymmet fördelas på lektionerna? Enkäten ger även en bild av hur eleverna tänker kring sig själva och att prata i olika situationer samt deras bild av varandra. Elevenkät om talutrymme, arbetsro och trygghet Här finns en elevenkät som du kan skriva ut och använda med dina elever. Den handlar om talutrymme, […]

Syfte: Synliggöra vuxnas relationer till barnen i förskola, skola eller fritidshem. Synliggöra mönster av kontakt och eventuell brist på kontakt. Att säkerställa att alla barn har en vuxen som ser dem. Hur går metoden till? Den här metoden är snabb och effektiv. Ta barn/klasslistan och se till att alla som arbetar med barnen fyller i. […]

Härskartekniker är ett subtilt sätt att förtrycka andra och bevara ojämlika maktförhållanden. Det är oftast minoriteter och personer som bryter normer som utsätts även om alla kan bli utsatta. Majoriteten av alla som jobbar på förskola är kvinnor vilket gör att män ofta utsätts för härskartekniker. Härskartekniker har de flesta använt sig av men de […]

Härskartekniker är ett subtilt sätt att förtrycka andra och bevara ojämlika maktförhållanden. Det är oftast minoriteter och personer som bryter normer som utsätts även om alla kan bli utsatta. Härskartekniker har de flesta använt sig av men de är ofta de som redan är i maktposition på arbetsplatsen, mötet, i klassrummet eller liknande som använder […]

Ibland kan det vara svårt att veta vad man ska säga om man blir utsatt för härskartekniker. Många gånger blir man ställd och fattar inte vad det var som hände förrän efteråt. För att kunna ge svar på tal är det därför bra att ha tänkt igenom möjliga situationer i förväg och öva. Grundtipset för […]

Gör observationen när barnen fritt får välja material, lek och var någonstans de vill vara. Skriv in allas namn, skriv exempelvis alla tjejer först, sedan killarna och sist ickebinära, eller tvärtom. På så sätt kan ni analysera både på individnivå och ur ett jämställdhetsperspektiv. Skriv ner var barnen befinner sig, vilket material barnen väljer, om […]

Definitionerna bygger på underlag från Diskrimineringsombudsmannen, Riksförbundet för sexuell upplysning, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, Statens folkhälsoinstitut, Skolverket och landstingens gemensamma ungdomsmottagning på nätet (UMO). Asexualitet – avsaknad av aktiv sexualitet och intresse av sexuella relationer. Är inte i lagens mening en sexuell identitet eller sexuell läggning. Biologiskt kön – kategorisering utifrån könsorgan, […]

Ett spel om de händelser som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt. Så här gör ni: Dela in er i lag. Klipp ut alla lappar med händelser och blanda dem väl. Uppdraget är sen att lägga in lapparna under rätt årtionde. Under varje årtionde står det hur många lappar som ska in just där vilket […]

Linnéa Johansson har skapat dessa fantastiska och normkreativa rithäften med super mjuka hjältar och super starka prinsessor. De är gratis och får spridas fritt. Vill du stödja hennes framtida projekt går det att ge pengar via paypal. Fyll, måla över, måla nytt, lek och samtala om dessa härliga bilder! Supermjuka hjältar: Super strong princess:

En handlingsplan ska vara användbar och inget som blir liggandes i bokhyllan. Här är en enkel och praktisk mall för en handlingsplan. Det finns bara plats för tre områden att arbeta med per sida och det är för att det ska bli genomförbart. Konkretisera ert arbete och fortsätt att utveckla verksamheten.

Rulla till toppen

Utbildningar

Material