Diplomering

Alla utbildningar kan göras digitalt! Diplomering innebär en längre utbildning bestående av föreläsningar, handledningar, reflektioner i grupp samt inlämningsuppgifter. Detta är ett bra alternativ för att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering. Vi diplomerar alla olika sorters arbetsplatser och utbildningen anpassas alltid efter era behov.

Föreläsningarna skapar en gemensam kunskapsgrund för all personal medan handledningarna lägger fokus på den aktuella verksamhetens förutsättningar och behov. I vårt upplägg blandas övningar, praktiska tips och vardagsnära exempel med teori och kunskap vilket kommer att hjälpa er verksamhet att nå förändring.

Vad krävs för att bli diplomerad?
Jämställt diplomerar enskilda medarbetare och arbetsplatser. För att en arbetsplats ska bli diplomerad behöver 75 % av medarbetarna uppfylla kraven för diplomering:

– Deltagit på utbildningstillfällena (ett frånfälle godkänns)
– Blivit godkänd på samtliga inlämningsuppgifter

Diplomering i normmedvetenhet
– Lär er mer om hur diskrimineringsgrunderna samspelar
– Vi hjälper er att få ett normmedvetet perspektiv att genomsyra hela verksamheten
– Skapa inkluderande och jämlikt bemötande
– Förebyggande och främjande arbete kring trakasserier och diskriminering

Diplomering i jämställdhet
– Lär er mer om kön, genus och jämställdhet och hur (köns)normer och stereotypa roller påverkar oss
– Skapa en jämställd verksamhet i praktiken
– Vi hjälper er att fortsätta utvecklas
– Förebyggande och främjande arbete kring trakasserier och diskriminering

Diplomering i HBTQI
– Lär er med om begreppen kring hbtqi och vilka normer som påverkar
– Lär er mer om inkluderande bemötande för hbtqi-personer
– Vi hjälper er att hitta strategier och metoder som passar er verksamhet.

Kontakt
Har du frågor om diplomering mejla info@jamstallt.se eller ring på 070-536 23 30