Skola

Vi på Jämställt har gedigen erfarenhet, expertkunskaper och massor med nöjda kunder. Vi är pedagoger, statsvetare och genusvetare som har arbetat med dessa frågor i över 10 år. Vi har hjälpt många kommuner och skolor i hela landet att bli bättre på jämställdhet och normkritik. Här finns ett urval av våra tidigare kunder. Om du vill synas här så kontakta oss på: info@jamstallt.se

Sök i listan med hjälp av bokstäverna nedan eller scrolla nedåt. Det finns även en övrigt kategori i slutet.

Sök kommun:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUUVV WX Y ZÅ Ä Ö


BORLÄNGE

Forsaängsskolan
2015 Seminarium för all personal på skolan om hur elever kan göras delaktiga i jämställdhetsarbetet.Handledning för trygghetsgruppen om hur de kan strukturera skolans arbetet med jämställdhet.
2012 Två workshops om jämställdhet, härskartekniker, stoppsätt och bekräftartekniker för all personal.

BOXHOLM

Boxholms kommuns skolor

2017 En skola för alla – normkritik i praktiken för all personal.

DANDERYD

Pedagogiskt café, Danderyds kommun
2010 Föreläsning ”Förskolans och skolans jämställdhetsuppdrag” som riktade sig till personal i Danderyds kommuns förskolor, skolor och skolbarnomsorg.

ENKÖPING

Robinson skolor
2015 På en uppstart i fina Vittinge utbildade vi om normkritik i skolan, ”En skola för alla”. Fantastiskt gensvar och engagemang.

ESKILSTUNA

Tegelviken
2015 Här har vi föreläst om jämställdhet och haft handledningar med personalen. Heja Kvicksund!


FALKENBERG

Ätranskolan
Utbildning och handledning för all personal på skolan under läsåret 2009/2010. Skolan har årskurs F-3. Utbildningen började med en föreläsning för alla pedagoger om genus och jämställdhet och skolans jämställdhetsuppdrag därefter träffades vi vid fyra handledningstillfällen. Teman för de olika handledningstillfällena var:
Jämställda förebilder
Jämställt bemötande
Att förebygga hierarkier och motverka kränkningar
Jämställdhet som ett kunskapsområde
Mellan varje handledningstillfälle har pedagogerna arbetat med olika typer av kartläggningar som elevenkäter och observationer av sina kollegor. Handledningen har skett hela personalgruppen tillsammans och individuellt genom en loggbok.


HANINGE KOMMUN

Fritidshemspersonalen i hela Haninge kommun
2016 Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken för alla fritidshemspersonal i kommunen. En storföreläsning, arbetsuppgifter till alla och handledningar i nätverksgrupp.

HALLSTAHAMMAR

Fedhemsskolan
Föreläsning En jämställd skola för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet. 2009.


JÖNKÖPING

Jönköping förskola och skola
2011 Föreläsning för all personal inom kommunen 100 möjligheter istället för två och om jämställdhet som ett kunskapsområde.
2012 Föreläsning för all personal inom kommunens förskolor och skolor om Härskartekniker, motstrategier och bekrfäftartekniker samt om webbprogrammet Jämställdhetstråden.

Skolorna Ölmstad och Örserum
2011 Föreläsning 100 möjligheter – en jämställd skola för all personal inklusive fritids.


KLIPPAN

Klippan skolan
Föreläsning för alla personal i grundskolan om genus, jämställdhet och heteronormen samt skolans jämställdhetsuppdrag.


LEKEBERG

Lekebergs Kommun
2010 Föreläsning ”En jämställd skola” och ”En jämställd förskola” för alla pedagoger på kommunens förskolor och skolor. Teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång kommunens arbete med jämställdhet.

LIDINGÖ

Skärsätraskolan f-5
2010 Föreläsning ”En jämställd skola” för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet.

LIDKÖPING

Go for it!
2015 Alla högstadieskolor i Lidköpings kommun är med i projektet. Vi på Jämställt har utbildat all personal i kommunens högstadieskolor kring jämställdhet i skolan och haft elevföreläsningar för alla högstadieelever i kommunen. Här händer det saker!

LJUSDAL

Tallåsens skola och fritids
Föreläsning Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 för all personal. Om genusfällor och genuskrux i skolans vardag, 2009.

LUDVIKA

Västerbergslagens Kulturskola
2017 Föreläsning: En kulturskola för alla – normkritiskt likabehandlings- och värdegrundsarbete.

LYCKSELE

Södermalmsskolan
2017 Föreläsning: En skola för alla – normkritik i praktiken.


MALMÖ

Föreläsning för all grundskolepersonal i Oxie.


NACKA

Nacka Mediagymnasium
2010 Föreläsning om likabehandlingsarbete och normkritik för alla pedagoger på gymnasieskolan.

Sickla skolan
2009 Föreläsning 100 möjligheter istället för 2 – praktiskt jämställdhetsarbete i skolan för all personal. Trestegsmodell för att skolan s praktiska arbete med jämställdhet bland personal och elever.

Rytmus musikergymnasium
2009-2013 Har tillsammans med Pia Kangas och Lotta Björkman utvecklat Rytmus i Stockholm till sveriges första gymnasieskola som genomsyras av normkritisk pedagogik. 2011-2013 Använde skolan även vårt webverktyg ”Jämställdhetstråden” för att stärka det normkritiska arbetet och få det mätbart. Arbetet har gett mycket goda resultat och syns i kvalitetsredovisningarna i exempelvis trivsel, nöjdhet och studieresultat.

NORRTÄLJE

Norrtälje Montessoriskola
Utbildning för all personal på skolan under läsåret 2009/2010. Vi började med en storföreläsning för all personal om genus och jämställdhet och skolans jämställdhetsuppdrag. Därefter har pedagogerna fått handledning en grupp för lärarna i årskurs F-6 plus fritids och en handledningsgrupp för lärarna i årskurs 6-9. Varje grupp har träffats vid fyra tillfällen. Teman för handledningen har varit:
Jämställt bemötande
Material och jämställdhet
Skolmiljö och jämställdhet
Jämställdhet som ett kunskapsområde
Mellan varje handledningstillfälle har pedagogerna arbetat med olika typer av kartläggningar som elevenkäter och observationer av sina kollegor. Utbildningen avslutades med en gemensam föreläsning för alla lärare och föräldrar om hur skola och föräldrar kan samverka i arbetet för jämställdhet och motverka kränkningar och mobbning.


SALA

Sala kommun
2010 Föreläsning om likabehandlingsarbete och normkritik för alla pedagoger på kommunens skolor.

SKARA

Skara kommun f-9
2010 Föreläsning ”En jämställd skola” för pedagoger från olika skolor i Skara kommun. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolornas arbete med jämställdhet.

SOLLEFTEÅ

Sollefteå kommun
Workshops våren 2007 om praktiskt jämställdhetsarbete enligt Trestegsmodellen för alla förskole- och skolpedagoger inom kommunen som deltar i kommunens jämställdhetsprojekt Lika & Olika. Läs om projektet Lika & Olika här: Lika & Olika

SOLLENTUNA

Vaxmoraskolan
Föreläsning om grundläggande genusteori, skolans jämställdhetsuppdrag samt hur skola kan arbeta praktiskt med jämställdhet. Föreläsningen hölls för alla F-6 lärare i skolan i oktober 2005.

Stallet skola och fritids
Föreläsning om hur ojämställdhet görs och hur skola och fritids kan arbeta praktiskt med jämställdhet enligt Trestegsmodellen. Föreläsningen hölls i januari 2008.

SOLNA

2011 Föräldraföreläsning om jämställdhet

Solna stads genusnätverk
Föreläsning En jämställd förskola och skola för hela nätverket och handledning under 2009 vid fyra olika tillfällen kring tema: Bemötande, Material och miljö, Känslor, respekt och gränser och hur en levande likabehandlingsplan kan utformas.

STOCKHOLMS STAD:

Banerporten
2015 Jämställdhetsföreläsning för Banerportens förskola och skola.

Beckombergaskolan
2016 Utbildningen En skola för alla – likabehandling och normkritik i praktiken för skolans personal.

Blackebergs gymnasium
2015-2016 En ettårsutbildning i normkritik för personal och ledning på Blackebergs gymnasium i samarbete med konsulten Lotta Björkman. Föreläsningar och handledningar resulterar i en handbok och en skola med nya möjligheter.

Blommensbergsskolan
2016 En heldag med normkritik i praktiken, samt härskartekniker och bekräftartekniker för all personal.

Brommas stadsdel, Stockholm
Jämställdhetsprojekt på uppdrag av Barn och ungdomsavdelningen Bromma stadsdelsförvaltning. Projektet började våren 2006 med en kartläggning av alla stadsdelens kommunala förskolors och skolors kunskap om jämställdhet och praktiska jämställdhetsarbete i form av en enkät till alla rektorer. De förskolor och skolor som besvarade enkäten erbjöds att delta i en jämställdhetsutbildning. Utbildningen bestod av två föreläsningar om förskolan och skolans jämställdhetsuppdrag. Två nätverksgrupper för stadsdelen startades upp, en för förskolan och en för skolan. Grupperna träffades kontinuerligt och fick pedagogiskhandledning, mellan de olika handledningstillfällena arbetade deltagarna med olika arbetsuppgifter i sina respektive verksamheter. Projektet avslutades med att de två jämställdhetsgruppernas arbete presenterades för samtliga rektorer inom stadsdelen under våren 2007.
Skolor som deltagit i projektet: Nya Elementar och Beckomberga skolan

Gröndalsskolan
2015-2016 En ettårsutbildning i normkritik för personal och ledning på skolan. Alla satsar på normkritik och det kommer ge resultat.

Hammarbyskolan
2016 En skola för alla – normkritik och hbtq-frågor i praktiken för all personal uppdelat i två föreläsningar.

Hägerstenhamnens skola
2015-2016 En ettårsutbildning i normkritik och jämställdhet för personal och ledning på skolan. Föreläsningar och handledningar för att stärka skolans arbete med dessa frågor.

fd. Katarina-Sofias stadsdel, Stockholm
Utbildningsprojekt i samarbete mellan avdelningen för Barn och ungdom i Katarina-Sofias stadsdel. De kommunala förskolor och skolor inom stadsdelen som anmält intresse ingår i en jämställdhetssatsning med utbildning för all personal och praktisk handledning. Utbildningen bestod av två föreläsningar om förskolan och skolans jämställdhetsuppdrag samt om hur förskola och skola kan arbeta aktivt med jämställdhet enligt Trestegs modellen. En nätverksgrupp inom stadsdelen med pedagoger från förskola och skola startades upp. Nätverksgruppen träffades under hösten 2006 och fick kunskapspåfyllning och pedagogisk handledning. Mellan de olika träffarna arbetade pedagogerna med olika uppgifter för att börja synliggöra hur ojämställdhet görs och kommer till uttryck i den egna verksamheten. För de skolor som ingick i projektet fick även eleverna i åk 6 utbildning om genus och jämställdhet samt metoder att hantera och bemöta detta i sitt eget identitetsskapande. I projektet gjordes även en inventering av stadsdelens kommunala förskolor och skolors kunskap om och praktiska arbete med jämställdhet.
Läs om projektet här: Rapport jämställdhetsprojekt på förskolor och skolor
Skolor som deltagit i projektet: Katarina Södra skola och Tullgårdsskolan

Kungsholmens gymnasium
2017 HBTQ- och normkritik utbildning i tre delar, samt diplomering via Stockholms stad.

Kämpetorpsskolan f-5
2015-2016 En ettårsutbildning i normkritik för personal och ledning på skolan. Föreläsningar och handledningar resulterar i en handbok och en skola med nya möjligheter.
2010 Föreläsning ”En jämställd skola” för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet.

Lugnets skola
2015 Vi höll en föreläsning om jämställdhet för personalen på Lugnets skola.

Långbrodalsskolan
2011 Föreläsning ”En jämställd skola” för alla pedagoger. Teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet.

f.d Maria-Gamla stans stadsdel, Stockholm
Jämställdhetsprojekt på uppdrag av Barn och ungdomsavdelningen Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning. Utbildningsprojektet började med en kartläggning där kunskap om och praktiskt arbete med jämställdhet inventerades hos samtliga förskolor och skolor i stadsdelen. Utifrån kartläggningen gjordes sedan en behovsanalys som resulterade i en jämställdhetsutbildning för all personal som är verksam inom de kommunala förskolorna och skolorna i stadsdelen. Utbildningen bestod av storföreläsning om förskolans respektive skolans jämställdhetsuppdrag och grundläggande genusteori, workshop om praktiskt jämställdhetsarbete enligt Trestegsmodellen på varje förskola och skola inom stadsdelen, uppstart och handledning för jämställdhetsnätverk inom stadsdelen bestående av två jämställdhetsgrupper för förskolan och en jämställdhetsgrupp för skolan. Projektet pågick under 2006 och avslutades i början av 2007 med storföreläsning med presentation av genusgruppernas arbete.
Skolor som deltagit i projektet: Björngårdsskolan, Storkyrkoskolan, Åsö grundskola, Högalidsskolan, Södermalmsskolan, Eriksdalsskolan och Mariaskolan

Martinskolan
Utbildning för all personal på skolan som är en F-12 skola med läkeklasser. Utbildningen började med en storföreläsning för all personal därefter har vi arbetat med handledning under läsåret 2009/2010 och under höstterminen 2010. Till en början fick de lärare som ingick i genusgruppen handledning men skolan valde sedan att låta alla lärare få handledning för att arbetet skulle bli mer förankrat. Teman för de olika utbildningstillfällena har varit:
Jämställt bemötande av elever
Jämställt bemötande av elever och kollegor
Att förebygga och motverka hierarkier
Att integrera jämställdhet i undervisningen
Att arbeta mot konkreta mål
Att få vara med
Drama och genus
Utvärdering, uppföljning och fortsättning
Utöver lärarhandledningen har även skolans elevgrupp: skolänglarna fått handledning av Maria Hulth. Lärarhandledningen har Kristina Henkel stått för och dramapedagogen Johan Theodorsson har arbetet med kursen Att få vara med. Parallellt med de olika handledningstillfällena har vi genomfört en omfattande elev och personal enkät .
Skolan arbetade sedan vidare med vårt webbprogram Jämställdhetstråden

Nya elementar
Bromma 2011 Elevutbildning för elever i årskurs 7. Under tre tillfällen under vårterminen utbildades eleverna i jämställdhet ur ett historiskt perspektiv, hur makt och kön hänger ihop, normer kring kön och sexualitet samt härskartekniker.

Norra Ängby skolan i Bromma, Stockholm
Föreläsning för all personal på skolan om grundläggande genusteori och skolans jämställdhetsuppdrag. Arbetslagen arbetar sedan vidare med arbetsuppgifter om klassrumsmönster och skapar en vision om hur de vill att en jämställd skola ska se ut. Utbildningen fortsätter sedan med föreläsning om praktiskt jämställdhetsarbete. Första föreläsningen på skolan hålls i augusti 2007.

Rinkebyskolan
2016-2017 Ettårsutbildning kring normkritik och HBTQ för personal och elever. Föreläsning för alla personal och en föreläsning för elever. Sedan är det fyra handledningar för en personalgrupp och en elevgrupp. Hela satsningen dokumenteras i form av en handbok späckad med tips från årets arbete.

Sjöviksskolan
2016 2 timmars föreläsning för personalen om en skola för alla – normkritik i praktiken.

Sjöängsskolan
2015-2016 En ettårsutbildning i normkritik för personal och ledning på skolan. Föreläsningar och handledningar resulterar i en handbok och en skola med nya möjligheter.
2011 Workshop för all personal om jämställdhet och jämställt bemötande.

Smedhagsskolan
2014 Föreläsning ”100 möjligheter istället för 2” och uppföljning om ”jämställt bemötande” och ”jämställdhet som ett kunskapsområde” för all personal. En givande utbildning som har gett avtryck enligt biträdande rektorn på skolan.

Solbergaskolan
2015-2016 En ettårsutbildning i normkritik för personal och ledning på skolan. Föreläsningar och handledningar resulterar i en handbok och en skola med nya möjligheter.

Sprintgymnasiet
2015 En skola med många nyanlända där vi skänkte betalningen till UNHCR för att fler flyktingar ska kunna få hjälp. Vi föreläsning om ”En skola för alla – likabehandling och normkritik i praktiken”.

Söderholmsskolan
2015 En stor satsning på fritidsverksamheten och dess personal. All personal inom fritidsverksamheten får både föreläsningar och handledningar som tillsammans med ledningsträffar ligger till grund för en handbok som vi på Jämställt ska skriva för att arbetet ska kunna fortsätta på egna ben.

Södermalmsskolan
2015 En satsning på normkritik och HBTQ-frågor med våra föreläsningar, handledningar, ledningsgruppträffar och en handbok.
2011 Genusnätverk med några från Södermalmsskolan och personal/ledning från andra skolor i Stockholm. Fördjupningar kring jämställdhet och normkritik.
2010 Föreläsning ”En jämställd skola” för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet.

Södra Ängby skola
2015 Här satsas det med hjälp av pengar från Stockholms stad. En storföreläsning för all personal, workshops i mindre grupper för all personal och elevutbildning ”Vad spelar det för roll?” för eleverna.

Tallkrogens skola f-6
2010 Föreläsning ”En jämställd skola” för skolans pedagoger samt föräldrar. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet.

Via Emilia
Utbildning för all personal och föräldrar på skolan under läsåret 2009/2010. Skolan arbetar med Reggio-emilia pedagogik och har årskurs F-3. Utbildningen började med en föreläsning för all personal och alla föräldrar. Därefter har pedagogerna fått handledning vid sju tillfällen. De olika teman för handledningarna har varit:
Att vara förebild och vision för jämställdhetsarbetet
Jämställt bemötande
Material och jämställdhet
Härskartekniker och bekräftartekniker
Skolmiljö och jämställdhet
Jämställdhet som ett kunskapsområde för elever
Uppföljning och utvärdering.
Mellan varje handledningstillfälle har pedagogerna arbetat med olika typer av kartläggningar som elevenkäter och observationer av sina kollegor. Handledningen har skett hela personalgruppen tillsammans och individuellt genom en loggbok. Utbildningen avslutades med en föreläsning för föräldrarna och med en plan för det fortsatta arbetet med jämställdhet för Via Emilia.

Västbergaskolan
2015, F-9 skola som hade vår föreläsning ”En skola för alla – normkritik i praktiken” för alla personal.

Åsö grundskola
2015 Vi har utbildat all personal i både jämställdhet och normkritik vid två tillfällen samt haft elevförelänsing för alla i åk 9. Här händer det saker!

Östbergaskolan
2017 Föreläsningen En skola för alla – likabehandling och normkritik i praktiken.

SUNDSVALL

Stödö skola
Föreläsning En jämställd skola för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet. 2009.

SÄFFLE

Säffle kommun
2011 Föreläsning om likabehandlingsarbete och normkritik för alla pedagoger på kommunens förskolor.


UMEÅ

Hörnefors centralskola och Sörmjöle skola
2011 Utbildning för all skolpersonal inklusive fritids. Utbildningen börjar med en gemensam storföreläsning: 100 möjligheter istället för 2 – en jämställd skola för all personal F-9. Därefter träffas vi vid fyra hanledningstillfällen under läsåret. Handledningen bygger på följande teman:
1) Jämställt bemötande
2) Jämställdhet som kunskapsområde
3) Härskartekniker och bekräftartekniker
4) En levande likabehandlingsplan
Parallellt med handledningen arbetar elever och lärare med kartläggning med hjälp av webbverktyget Jämställdhetstråden. I utbildningen ingår även den gemensamma föreläsningen: Motivera mera! möjligheternas pedagogik, om olika motivationsstraegier.


UPPSALA

Sunnerstaskolan
2016-2017 En ettårsutbildning i normkritik för personal och ledning på skolan. Föreläsningar, kartläggningar och handledningar ger skolan stora möjligheter att arbeta aktivt för en skola för alla och för att motverka kränkningar och trakasserier.

Von Bahrs skola
2016-2017 En ettårsutbildning i normkritik för personal och ledning på skolan. Föreläsningar, kartläggningar och handledningar ger skolan stora möjligheter att arbeta aktivt för en skola för alla och för att motverka kränkningar och trakasserier. Hela satsningen dokumenteras dessutom till en handbok späckad med praktiska tips.


VADSTENA

Vadstena kommun
2014 En heldagsutbildning för skolpersonal, förskola och fritidshem om jämställdhet. Viktiga samtal, lärdomar, intressanta reflektioner och generös personal som kunde bjuda på sig själva på ett roligt sätt. Fick mycket bra respons från deltagare och uppdragsgivare!

VARBERG

Varberg skola
2011 Föreläsning för all personal 100 möjligheter istället för 2.

VAXHOLM

Resarö skola
Föreläsning En jämställd skola för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet. 2009.
ÖRKELLJUNGA

Mårdenskolan f-5
2010 Heldagsutbildningen ”En jämställd skola” . Alla pedagoger på skolan fick utbildning om jämställdhet, heteronorm, härskartekniker samt skolans jämställdhetsuppdrag. På kvällen var föräldrar inbjudan till en 2-timmars föreläsning om jämställdhet i skolan. Under våren kartlades skolan ur ett jämställdhetsperspektiv av en student som fick viss handledning av jämställt. I juni knöts säcken samman med en halvdagsutbildning utifrån kartläggningen som gjorts samt en fördjupning i normkritik.


VÄRMDÖ

Lemshaga akademi
2016 Föreläsning om en skola för alla – likabehandling och normkritik i praktiken för all personal.

VÅRGÅRDA

Vårgårda kommuns förskolor och skolor
2017 Föreläsning om en förskola/skola för alla – jämställdhet och normkritik i praktiken.


ÖVRIGT

Praktiska gymnasierna
2017 Motivera mera! – möjligheternas pedagogik, motivation och värdegrund för förstelärare från alla Praktiska gymnasier.
2017 Två utbildningsturnéer: En om värdegrund, och en om motivation. Yrkeslärare på Praktiska gymnasiernas skolor runt om i Sverige fick utbildning om dessa frågor.
2016 Två utbildningsturnéer: En om värdegrund, och en om motivation. Yrkeslärare på Praktiska gymnasiernas skolor runt om i Sverige fick utbildning om dessa frågor.
2015 Utbildningsturné: Värdegrund, pedagogik och motivation. Yrkeslärare på Praktiska gymnasiernas skolor runt om i Sverige fick utbildning om dessa frågor uppdelat på två tillfällen för varje grupp.
2013 Utbildningsturné: Motivera mera! – möjligheternas pedagogik. Yrkeslärare på Praktiska gymnasiernas skolor runt om i Sverige fick utbildning om Motivation, pedagogik och likabehandling.
2012 Utbildningsturné: Motivera mera! – möjligheternas pedagogik. Yrkeslärare på Praktiska gymnasiernas skolor runt om i Sverige fick utbildning om Motivation, pedagogik och likabehandling.

Skolforum
2015 En kort version av föreläsningen ”Fler möjligheter – jämställdhet i praktiken” som dessutom filmades av UR och finns att se på deras hemsida.
2011 Föreläsning: Motivera mera! – möjligheternas pedagogik och föreläsning: Hur kan elever göras delaktiga i jämställdhetsarbetet?
2010 Föreläsning 100 möjligheter istället för 2 och seminarium om webbprogrammet Jämställdhetstråden. Jämställdhetsmonter tillsammans med Olika förlag och Fantasiförmedlingen.

Specialpedagog konferens
2012 Föreläsning: Motivera Mera!

Vittra konferensen 2011
Föreläsning för all förskole- och skolpersonal 100 möjligheter istället för 2.