Förskola

Vi på Jämställt har gedigen erfarenhet, expertkunskaper och massor med nöjda kunder. Vi är pedagoger, statsvetare och genusvetare som har arbetat med dessa frågor i över 10 år. Vi har hjälpt många kommuner och förskolor i hela landet att bli bättre på jämställdhet och normkritik. Vi har även arbetat utomlands. Här finns ett urval av våra tidigare kunder. Om du vill synas här så kontakta oss på: info@jamstallt.se

Sök i listan med hjälp av bokstäverna nedan eller scrolla nedåt. Det finns även en övrigt kategori i slutet.

Sök kommun eller land (utanför Sverige):
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WX Y ZÅ Ä Ö

AVESTA

Avesta
2008 Heldagsutbildning för all förskolepersonal i Avesta kommun. Dagen började med en föreläsning om praktiskt jämställdhetsarbete i förskolan och hur man kan dokumentera och utvärdera jämställdhetsarbetet. Inför utbildningsdagen hade alla pedagoger fått i uppgift att göra observationer över miljö och material på förskolan. Dessa observationer användes som grund för arbetet med Husmodellen under eftermiddagen.

BORLÄNGE

Borlänge

2015 Föreläsning för förskolepersonal, 100 möjligheter istället för 2.

BORÅS

Borås kommun

2018 Föreläsning: Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken för vuxna som möter barn i alla åldrar.

BOXHOLM

Boxholms kommuns förskolor

2017 En förskola för alla – normkritik i praktiken för all personal.

BÅSTAD

Båstad kommun 

2010 Heldagsutbildning för all personal på kommunens förskolor och familjedaghem. Dagen inleddes med föreläsningen ”En jämställd förskola” som varvar grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om jämställdhetsarbete. På eftermiddagen delades deltagarna upp i mindre diskussionsgrupper som diskuterade olika teman; miljö och material, talutrymme och böcker och där uppgiften var att ta fram en handlingsplan. Dagen avslutade med att grupperna redovisade handlingsplanerna för varandra. På kvällen hölls en två timmars föräldraföreläsning.

DANDERYD

Hildingavägens förskola och Norra Åsgårds förskola
2011 Heldagsföreläsning för alla pedagoger om jämställdhet, bemötande, material och miljö, mattematik och genus, kartläggning och utvärdering av praktiskt jämställdhetsarbete. Även föreläsning för alla föräldrar.

ENKÖPING

2009 Utbildning för all förskolepersonal i kommunen. Föreläsning En jämställd förskola med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång arbetet med jämställdhet.


FINLAND

Folkhälsan
2009 Utbildning för alla Folkhälsans daghem i Helsingfors och Åbo samt handledning för pilotdaghem. Tanken med projektet är att skapa gemensam teoretisk och praktisk kunskapsgrund bland pedagogerna och med hjälp av pilotdaghemmens praktiska arbete med jämställdhetskartläggning av den egna verksamheten kunna sprida kunskap och hålla den levande. Utbildningen har pågått under våren och hösten 2009 och bestått av sex föreläsningar för all personal samt sex handledningstillfällen för personal på pilotdaghemmen. Utbildningen har tagit upp hur vi kan förstå ojämställdhet och arbeta med jämställdhet på ett inkluderande sätt för att erbjuda barnen mångfald istället för två stereotyper. Andra föreläsningen handlade om jämställt bemötande och metoder för att fördela utrymmet jämlikt men även för att stärka barnens självkänsla och metoder för att visa gränser och lösa konflikter. Den tredje föreläsningen handlade om miljö och material. Mellan de olika utbildningstillfällena har pedagogerna fått arbeta med olika praktiska uppgifter och vi har tillsammans arbetat fram en vision för arbetet och praktiska handlingsplaner för att förankra arbetet i den dagliga verksamheten.

Helsingfors
Vi föreläste om jämställdhet i daghem och förskola.

FALUN

Talento förskola
2014-2015 Föreläsning och fyra handledningar för personal och ledning på Talento förskola.


GAGNEF

Alla förskolepedagoger i Gagnef kommun
2018 Föreläsning om en förskola för alla – normkritik i praktiken.

Alla förskolepedagoger i Gagnef kommun
2016 Två föreläsningar kring att skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken.


GÖTEBORG

Förskolor i Göteborg centrum
2016 Utbildningen Skapa möjligheter – jämställdhet i praktiken för ca 250 personer som arbetar i förskolorna i Göteborg centrum.

Öppen föreläsning
2019 Vi ordnade en öppen föreläsning för alla som var intresserade av frågor som rör normkritik och barn. Det var mycket folk och stort engagemang!
2015 Vi ordnade en öppen föreläsning för alla som var intresserade av frågor som rör jämställdhet och barn. Det blev fullt och väldigt lyckat. Det finns ett stort engagemang i Göteborg!


HUDDINGE

Förskolan Tusenkedjan
2009 Tre workshops för all personal med temat: Förskolans jämställdhetsuppdrag, Praktiskt jämställdhetsarbete och En levande likabehandlingsplan. Observation på alla avdelningar och handledning avdelningsvis två gånger/avdelning under året.

Förskolan Luktburken
2009 Tre workshops för all personal med temat: Förskolans jämställdhetsuppdrag, Praktiskt jämställdhetsarbete och En levande likabehandlingsplan. Observation på alla avdelningar och handledning avdelningsvis.

Förskolan Kulramen
2009 Tre workshops för all personal med temat: Förskolans jämställdhetsuppdrag, Praktiskt jämställdhetsarbete och En levande likabehandlingsplan. Observation på alla avdelningar och handledning avdelningsvis två gånger/avdelning under året.

Föräldrakooperativet Trumslagaren
Utbildningen började i september 2007 med en workshop för all personal och föräldrar om förskolans jämställdhetsuppdrag. Eftersom förskolan är ett föräldrakooperativ där föräldrarna medverkar i förskolans verksamhet genom att bland annat joura då den ordinarie personalen är sjuk arbetar föräldrar och personal gemensamt med jämställdhetsutbildningen. Under våren 2008 fortsätter utbildningen med workshop om praktiskt jämställdhetsarbete och observationer som följs upp med pedagogiskhandledning. Parallellt med utbildningen arbetar vi med att ta fram en levande likabehandlingsplan.

HIM – huddinge montessoriförskolor
2009 Föreläsning om boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2, för föräldrar med barn i Huddinge montessoriförskolor.

JÄRFÄLLA

Cylinders förskola
2015 Utbildade vi personalen på Cylinders förskola i jämställdhet. Fler möjligheter för alla barn oavsett kön!

HÄRJEDALEN
2015 Utbildade vi all personal på förskolorna i Sveg i jämställdhet.

JÖNKÖPING

Jönköping kommuns alla dagbarnvårdare
20014 och 2015 hade vi föreläsningar och handledningar för dagbarnvårdarna och personalen på pedagogiska omsorgen i kommunen. Vi arbetade först med jämställdhet och sedan med normkritiska perspektiv.

Jönköping förskola och skola
2011 Föreläsning för all personal inom kommunen 100 möjligheter istället för två och om jämställdhet som ett kunskapsområde. 
2012 Föreläsning för all personal inom kommunens förskolor och skolor om Härskartekniker, motstrategier och bekrfäftartekniker samt om webbprogrammet Jämställdhetstråden.

Förskolorna Ölmstad och Örserum
2011 Föreläsning 100 möjligheter – en jämställd förskola för all personal.


Karskrona
2014 Konferans om normkreativitet och jämställdhet för förskolepedagoger tillsammans med Olika förlag.


KARLSTAD

Förskolan Västerstrand
En jämställd förskola? Workshop i september 2007 för all personal på förskolan om förskolans jämställdhetsuppdrag och praktiskt jämställdhetsarbete enligt trestegsmodellen.

KNIVSTA
2018 Föreläsning: Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken för vuxna som möter barn i alla åldrar.

KÖPING

Heldagsutbildning för en förskolenhet bestående av fem förskolor och en grupp dagbarnvårdare. Utbildningen handlade om förskolans jämställdhetsuppdrag och praktiskt jämställdhetsarbete i förskolan enligt Trestegsmodellen.

LIDINGÖ

Stockby Förskola
2011 Föreläsning ”En jämställd förskola” för alla pedagoger och intresserade föräldrar. Teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet.

MALMÖ

Föräldrakooperativet Spaden
2016-2017 Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken. Spadens personal har gått på föreläsning och fått fyra handledningar kring jämställdhet i praktiken.

Oxies alla förskolepedagoger
2010 Föreläsning för alla förskolepedagoger i Oxie.

NACKA

Inspira förskolor
2015 En kvällsföreläsning för personal från flera av Inspiras förskolor. Det handlade om normkritik i praktiken.

NORRKÖPING

Montessoriförskolan Jordgloben
2014 Föreläsning för föräldrar och pedagoger om ett genusperspektiv på känslor och gränser.

NORGE
Myrane Kanvas-barnehage
2017 Föreläsning: Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken.

RIMBO

Trio förskolor
2014 Workshop för varje avdelning om inomhusmiljön ur ett genus och normkritiskt pperspektiv
2013 Föreläsning för alla pedagoger om miljö och material ur ett normkritiskt perspektiv
2011 Föreläsning 100 möjligheter istället för 2 – En jämställd förskola.


SOLLEFTEÅ

Workshops våren 2007 om praktiskt jämställdhetsarbete enligt Trestegsmodellen för alla förskole- och skolpedagoger inom kommunen som deltar i kommunens jämställdhetsprojekt Lika & Olika.
Läs om projektet Lika & Olika här: Lika & Olika

SOLLENTUNA

Vaxmorasförskola
Föreläsning om grundläggande genusteori, förskolans jämställdhetsuppdrag samt hur förskolan kan arbeta praktiskt med jämställdhet. Föreläsningen hölls för alla förskolepedagoger i oktober 2005.
Stallet förskola 
Föreläsning om hur ojämställdhet görs och hur förskolan kan arbeta praktiskt med jämställdhet enligt Trestegsmodellen. Föreläsningen hölls i januari 2008.

SOLNA

Solna stads förskolor
2015 Förelänsingar och handledningar om jämställdhet i förskolan. En satsning som pågick i ett år.

Föräldraföreläsning för vårdnadshavare i Solna
2011 Föräldraföreläsning om jämställdhet

Solna stads genusnätverk
Föreläsning En jämställd förskola och skola för hela nätverket och handledning under 2009 vid fyra olika tillfällen kring tema: Bemötande, Material och miljö, Känslor, respekt och gränser och hur en levande likabehandlingsplan kan utformas.

Hagalunds förskola
Föreläsning En jämställd förskola för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet. 2009.

STENUNGSUND

Stenungsunds kommuns förskolor och skolor
2018 Utbildning om normkritik och jämställdhet i praktiken – för ett inkluderande bemötande,
för förskolechefer, rektorer, skolpsykolog, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och SYV i kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium.

STOCKHOLMSSTAD:

De fyra elementen
2019-2018 Tre förskolor i Bromma och på Södermalm som tillsammans gått vår ettårig diplomeringsutbildning i normkritik och normkreativitet.

Normer och musik
2017 Utbildning om normer och musik för intresserade i stocholmsområdets förskolor. Föreläsning och handledningar.

BROMMA

Minnemalen
2015 Jämställdhetsföreläsning för föräldrar och personal på föräldrakooperativet Minnemalen.

Råcksta förskolor
2015 Jämställdhetsföreläsning för föräldrar och personal.

Kastenjelunden
2011 Föreläsning En jämställd förskola för alla pedagoger. Teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet.

Förskolan Kattresan
Föreläsning En jämställd förskola för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet. 2009.

Förskolorna Ankarstocken, Solbergsvägen och Klintbacken
Utbildningen började i februari 2008 med en workshop om förskolans jämställdhetsuppdrag. Utbildningstillfälle nummer två handlar om praktiskt jämställdhetsarbete enligt Trestegsmodellen. Mellan de olika utbildningstillfällena arbetar pedagogerna med undersökande arbetsuppgifter i sin verksamhet.

Brommas stadsdel
Jämställdhetsprojekt på uppdrag av Barn och ungdomsavdelningen Bromma stadsdelsförvaltning. Projektet började våren 2006 med en kartläggning av alla stadsdelens kommunala förskolors och skolors kunskap om jämställdhet och praktiska jämställdhetsarbete i form av en enkät till alla rektorer. De förskolor och skolor som besvarade enkäten erbjöds att delta i en jämställdhetsutbildning. Utbildningen bestod av två föreläsningar om förskolan och skolans jämställdhetsuppdrag. Två nätverksgrupper för stadsdelen startades upp, en för förskolan och en för skolan. Grupperna träffades kontinuerligt och fick pedagogiskhandledning, mellan de olika handledningstillfällena arbetade deltagarna med olika arbetsuppgifter i sina respektive verksamheter. Projektet avslutades med att de två jämställdhetsgruppernas arbete presenterades för samtliga rektorer inom stadsdelen under våren 2007.
Förskolor som deltagit i projektet: 
Marknadsbacken, Gläntan, Regnbågen, Vadmansvägen, Beckomberga park, Söderbergsallé Lillsjön och Tunnlandsvägen

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR

Enskede Gårds förskolor
2016-2017 En ordentlig satsning med föreläsningar, observationer, handledningar och sammanställandes av en handbok. Här satsas det på förskolepersonalens vidareutbildning!

Årsta förskoleområde 3
2014-2015 Först hade vi utbildning om jämställdhet och senare om normkritik för alla förskolor i området.

Pysslingen
2016 En ettårs utbildning i normkritik och jämställdhet med utbildning, workshops, handledningar och en handbok
2015 Här höll vi föreläsningen ”En förskola för alla” om normkritik i förskolan.

Cap mini förskola
2011 Föreläsning ”En jämställd förskola” för alla pedagoger. Teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet.

Hasselgården förskola
 i Enskede
2018 och 2017 En rejäl satsning från förskolan. Utbildningen Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken med fyra handledningar, två föreläsningar och en specialskriven handbok!
2011 Föreläsning 100 möjligheter istället för 2 för all personal.

FARSTA

Tallgubbens förskola
2016 Alla pedagoger och föräldrar fick en föreläsning om normkritik och normkreativitet. Sedan följdes den upp av en fördjupning i genus med pedagogerna.

HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

Bellmanskällans Montessori förskola
2011 Heldagsutbildning för all personal om jämställdhet och normer. 
Jämställdhetsutbildning som började med en workshop i augusti 2006. Under hösten 2006 har personalen arbetat bland annat med att analysera barnböcker ur ett genusperspektiv. Våren 2007 fortsatte vi med återkommande gemensamma workshops, pedagogiska observationer och pedagogiskhandledning för varje avdelning på förskolan. Fokus har varit på hur pedagogerna fördelar uppmärksamhet och utrymme i barngruppen. Under sommaren fortsätter vi arbetet med att titta på material och miljö ur ett genusperspektiv. I detta projekt lyfter vi även fram det positiva med Montessori pedagogiken när det gäller jämställdhet. Föräldrarna på förskolan görs delaktiga i jämställdhetsarbetet genom föreläsningar och uppgifter att ta med sig hem.

Förskolan Bambini
Föreläsning för all personal och alla föräldrar om genus, jämställdhet och heteronormen och hur vi praktiskt kan förverkliga förskolans jämställdhetsuppdrag. Förskolan Bambini är ett föräldrakooperativ.

Förskolan Grodan
2015 Jämställdhet i förskolan. Här hade vi tre timmars utbildning för föräldrakooperativet.

Öppen föreläsning
2015 Vi anordnade två öppna föreläsningar för alla som var intresserade av jämställdhet och barn. Båda blev slutsålda inom en vecka. Vilket engagemang det finns!

HÄSSELBY-VÄLLINGBY

Förskolor i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
2016 Föreläsning: Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken för personalen och chefer.

Råcksta förskolor
2015 Föräldraföreläsning ”100 möjligheter istället för 2”

Loviselunds förskolor
2010 Föreläsning för all personal och sedan handledning vid tre tillfällen.

Hässelby förskolor
Heldagutbildning för all förskolepersonal om genus och jämställdhet. Utbildningen fortsatte sedan med handledning för all personal i tvärgrupper kring tre olika teman: Talutrymme, Material och Miljö på förskolan.

KUNGSHOLMEN

Förskolan Moderna montessori
2017 Föreläsning om en jämställd förskola i praktiken
2011 Föreläsning 100 möjligheter istället för 2 för alla personal

Förskolan Hjalmar
2011 Utbildning för all personal om jämställdhet och normer med fokus på bemötande och konflikthantering. 
2010 Handledning för all personal om jämställt bemötande, lek och inomhusmiljö ur ett genusperspektiv. 
2009 Workshop för all personal hur förskolan kan utforma en levande likabehandlingsplan. Observation på alla tre avdelningar och pedagogisk handledning för alla tre avdelningar 
2008 Heldagsutbildning: Att få vara med, om hur man med hjälp av drama och modiga vuxna kan motverka hierarkier och utmana stereotypt genustänk. 
Workshop: Förskolans jämställdhetsuppdrag. 
Workshop: Praktiskt jämställdhetsarbete. 
Observation på alla tre avdelningar och handledning för alla tre avdelningar

Förskolan Pilen
Jämställdhetsutbildning som började med en workshop i april 2006. Under våren arbetade pedagogerna med olika arbetsuppgifter kring frågeställningar om bemötande och värderingar. De blev även observerade med fokus på hur pedagogerna fördelar utrymmet i barngruppen och hur olika ord och kroppsspråk används och fick därefter pedagogisk handledning på varje avdelning på förskolan. Utbildningen fortsatte sedan med ytterligare workshops och observationer och pedagogisk handledning under hösten. Målet med utbildningen var att medvetandegöra pedagogerna, ge dem metoder och olika verktyg att arbeta aktivt med jämställdhet samt att formulera en likabehandlingsplan för förskolans verksamhet. En workshop hölls därför om kopplingen mellan jämställdhet och likabehandling. Projektet avslutades med en föreläsning för föräldrarna om förskolans jämställdhetsarbete samt att en likabehandlingsplan utformades med en långsiktig vision och kortsiktiga mål och arbetsmetoder.

NORRMALM

Föräldrakooperativet Vårsol
Workshop En jämställd förskola för all personal och föräldrar. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet.

Sleipners förskoleenhet
Jämställdhetsutbildning med fyra förskolor som utgör Sleipners enhet. Workshops om praktiskt jämställdhetsarbete för all personal, uppföljning och handledning hösten 2005.

RINKEBY-KISTA

Kommunala förskolor
2012 Utbildning för alla pedgoger i de kommunala förskolorna totalt 31 förskolor. Föreläsning 100 möjligheter istället för 2 – en jämställd förskola. Föreläsningen följdes upp dagen efter med fördjupande workshoppar i mindre grupper om Känslor och gränser.

Förskolan Trädgården
2011 Föreläsning för all personal 100 möjligheter istället för 2.

Trollskogen och Smultronstället
Föreläsning och workshop om grundläggande genusteori, förskolan och skolans jämställdhetsuppdrag samt hur förskola och skola kan arbeta praktiskt med jämställdhet enligt Trestegs modellen. Utbildningen hölls för all personal på förskolorna i juni 2006.

SKARPNÄCK

Bagarmossens förskolor
2011-2012 Storföreläsning om kränkande behandling, jämställdhet och normkritik för all personal. Därefter handledning i tvärgrupper för all personal. Teman för de olika handledningarna är:
1)Observationer – att synliggöra ojämlikhet och kränkningar
2)Jämlikt bemötande 
3)Förskolemiljö och material
4)En levande plan mot kränkande behandlingar och likabehandlingsplan

SKÄRHOLMEN

Team tre i Skärholmen, Stockholm 

Förskoleenheten Team 3 bestående av förskolorna Höjden, Treklövern, Växthuset, Björken, Rosengården, Trollberget och Vårbergsplan 22. Storföreläsning för all personal, arbetsuppgifter och uppföljning med handledning på varje förskola hösten 2005.

SPÅNGA-TENSTA

Förskolorna Harspåret och Smaragden
Heldagsutbildning i februari 2008 för all personal på förskolorna Harspåret och Smaragden. Dagen började med en workshop om förskolans jämställdhetsuppdrag med grundläggande genusteori och de mekanismer som ligger bakom att ojämställdhet skapas. Deltagarna fick börja utforma sina långsiktiga mål med jämställdhetsarbetet. Inför utbildningsdagen hade alla avdelningar fått i uppgift att göra en genusanalys av böckerna på förskolan. Utifrån detta diskuterade vi hur man kan använda material i förskolan på ett genusmedvetet sätt som ökar barnens handlingsutrymme. Efter lunch fortsatte dagen med workshop om hur vi kan arbeta praktiskt med jämställdhet enligt Trestegsmodellen. Dagen avslutades med att alla avdelningar fick formulera delmål för sitt jämställdhetsarbete och hur de ska arbeta med detta under våren.

SÖDERMALM

Högalids öppna förskola
2015 Föräldraföreläsning i Högalidskyrkan genom Högalids öppna förskola.

Norlandia förskolor
2016 Två föreläsningar för personalen på förskolorna. Det handlade om en förskola för alla – normkritik i praktiken och en levande likabehandlingsplan.

Vittras förskolor
Föreläsning En jämställd förskola för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet, 2009.

Jämställdhetsnätverk på Södermalm, Stockholm
Utbildning för jämställdhetsnätverk som består av åtta föräldrakooperativ. Utbildningen startade med en workshop om härskar- och bekräftartekniker våren 2007 och att vi formulerade gemensamma mål och en långsiktig vision för nätverkets jämställdhetsarbete. Under hösten 2007 har vi fortsatt utbildningen med hur man kan arbeta normkritiskt i förskolan för att öka barnens handlingsutrymme. Workshops har bland annat handlat om hur heteronormen påverkar förskolan och hur man kan arbeta på ett inkluderande sätt. Frågor om likabehandling har lyfts upp och hur man kan arbeta med diskrimineringsgrunderna kön och sexualitet för att främja likabehandling. Arbetet med en levande handlingsplan fortsätter.
Nätverket består av förskolorna:
Ior, Svartagrisen, Tummen, Båtsmannen, Villekulla, Vickevire, Positivet och Kultingen

Förskolorna Solbacken och Ekbacken
Utbildningen började i november 2007 med en workshop för all personal om förskolans jämställdhetsuppdrag. Under våren 2008 fortsätter utbildningen med workshop om praktiskt jämställdhetsarbete. Mellan de olika utbildningstillfällena arbetar personalen med att analysera sina böcker på förskolan ur ett genusperspektiv och med att ta fram grunder för förskolans framtidsvision för jämställdhetsarbetet.

Föräldrakooperativet Pantern
2007 Utbildning för alla pedagoger och föräldrar om jämställdhet och heteronormen. Tillsammans utarbetade vi en checklista för jämställt bemötande och jämställd konfliktlösning med små och stora barn.

fd. Katarina-Sofias stadsdel, Stockholm
Utbildningsprojekt i samarbete mellan avdelningen för Barn och ungdom i Katarina-Sofias stadsdel. De kommunala förskolor och skolor inom stadsdelen som anmält intresse ingår i en jämställdhetssatsning med utbildning för all personal och praktisk handledning. Utbildningen bestod av två föreläsningar om förskolan och skolans jämställdhetsuppdrag samt om hur förskola och skola kan arbeta aktivt med jämställdhet enligt Trestegs modellen. En nätverksgrupp inom stadsdelen med pedagoger från förskola och skola startades upp. Nätverksgruppen träffades under hösten 2006 och fick kunskapspåfyllning och pedagogisk handledning. Mellan de olika träffarna arbetade pedagogerna med olika uppgifter för att börja synliggöra hur ojämställdhet görs och kommer till uttryck i den egna verksamheten. För de skolor som ingick i projektet fick även eleverna i åk 6 utbildning om genus och jämställdhet samt metoder att hantera och bemöta detta i sitt eget identitetsskapande. I projektet gjordes även en inventering av stadsdelens kommunala förskolor och skolors kunskap om och praktiska arbete med jämställdhet. 
Läs om projektet här: Rapport jämställdhetsprojekt på förskolor och skolor
Förskolor som deltagit i projektet: 
Midgård, Finska förskolan, Täppan, Gläntan, Stenkolet, Sälen, Sofia småbarnsskola och Stenkolet

f.d Maria-Gamla stans stadsdel, Stockholm
Jämställdhetsprojekt på uppdrag av Barn och ungdomsavdelningen Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning. Utbildningsprojektet började med en kartläggning där kunskap om och praktiskt arbete med jämställdhet inventerades hos samtliga förskolor och skolor i stadsdelen. Utifrån kartläggningen gjordes sedan en behovsanalys som resulterade i en jämställdhetsutbildning för all personal som är verksam inom de kommunala förskolorna och skolorna i stadsdelen. Utbildningen bestod av storföreläsning om förskolans respektive skolans jämställdhetsuppdrag och grundläggande genusteori, workshop om praktiskt jämställdhetsarbete enligt Trestegsmodellen på varje förskola och skola inom stadsdelen, uppstart och handledning för jämställdhetsnätverk inom stadsdelen bestående av två jämställdhetsgrupper för förskolan och en jämställdhetsgrupp för skolan. Projektet pågick under 2006 och avslutades i början av 2007 med storföreläsning med presentation av genusgruppernas arbete.
Förskolor som deltagit i projektet: 
Orion, Eken, Carl Albert, Fatbursgatan, Mulvaden, Nicolaigården, Södermalms Montessoriförskola, Timmermansgården, Sachsgatan, Wollmar, Villekulla, Kastanjen, Sol och Måne, Samariten, Bojen och Måttbandet

ÄLVSJÖ

Vingåker och Åkerögränd i Älvsjö, Stockholm
Workshops under våren 2007 om leksaker och material ur ett genusperspektiv samt om Trestegsmodellen för aktivt jämställdhetsarbete. Mellan de olika utbildningstillfällena arbetade pedagogerna med att göra en materialanalys av böcker.

ÖSTERMALM

Östermalms stadsdelsförvaltnings alla förskolor
2016 Alla läsombud och kulturombud i stadsdelen erbjöds vår utbildning: Normkreativ läsning
– Att arbeta med läsning utifrån ett normkritiskt perspektiv. Vi träffades två gånger kring detta tema och det var mycket givande.

Banerporten
2015 Jämställdhetsföreläsning för Banerportens förskola och skola.

SUNDBYBERG

Centrala skolenhetens förskolor
Utbildningen började med en tre timmars föreläsning om förskolans jämställdhetsuppdrag och praktiskt jämställdhetsarbete för all personal på alla förskolor. Därefter fortsatte vi med handledningen för de genusansvariga som är 1 pedagog/ avdelning. Syftet med handledningen är att ge deltagarna metoder för att skapa en struktur för jämställdhetsarbetet. Det innebär att börja arbeta kontinuerligt med kartläggning, uppföljning och utvärdering. Tema för handledningen har varit: 
Jämställt bemötande 
Material och miljö 
Att göra föräldrar delaktiga i jämställdhetsarbetet
Mellan varje handledningstillfälle har pedagogerna fått olika arbetsuppgifter att göra på sina respektive avdelningar.

Redet förskola
2016 Redet förskola har fått både föreläsning och handledningar om normkritik och normkreativitet i förskolan.

Sundbybergs förskolor
2019 En uppföljande och fördjupande utbildning och workshop med temat: Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken.
2018 Vi utbildade flera förskolor med temat: En förskola för alla – normkritik i praktiken

SÖDERHAMN

Söderhamns all förskolepersonal
2015 Föreläsning om jämställdhet för all förskolepersonal i kommunen. En rejäl start.

SÖDERTÄLJE

2012 Workshop om Jämställdhet och miljö och material på förskolan.

TIDAHOLM

Tidaholm kommuns alla förskolepedagoger
2017 Föreläsningen Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken för alla förskolepedagoger i kommunen.

TOMELILLA

Tomelilla kommun
2010 Pedagoger på kommunens alla förskolor deltog på 3-timmars föreläsning som handlade om praktiskt jämställdhetsarbete och härskartekniker.

TROSA
2018 Föreläsning för förskolor i Trosa om normkritiska förhållningssätt och normkreativitet.

TYRESÖ

Förskolan Rotvik och Cassiopeja
2019 Föreläsning för personal, ledning och vårdnadshavare, ”Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken för vuxna som möter barn”

TÄBY

Montessoriförskolan Lupinen
2017 Workshop: En förskola för alla – Jämställdhet och normkritik i praktiken


UMEÅ

Hedlunda förskola
2015 Föreläsning om jämställdhet för personal och föräldrar på Hedlunda förskola.

UPPSALA

Gamla Uppsala Montessori förskola
2018 Föreläsning: Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken.

Grannbarnens förskola
2011 Föreläsning för all personal och föräldrar om genus, jämställdhet och heteronormen samt hur vi kan arbeta praktiskt för att förverkliga förskolans jämställdhetsuppdrag enligt skollagen och läroplanen.

Pilfinkens Montessoriförskola
2015 Pilfinken och personal från tre andra förskolor i området fick föreläsningen ”En förskola för alla”.

Trollhatten
2018 Föreläsning för personal och vårdnadshavare: Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken.


VALLENTUNA

Bergatrollets förskola
2018 Föreläsningen: En förskola för alla – Jämställdhet och normkritik i praktiken.

Förskolorna Bergatrollet & Kragstatrollet
2017 Föreläsningen Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken.

Föräldrakooperativet Viking
2009 Workshop En jämställd förskola för all personal och föräldrar. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet.

VELLINGE

Förskolor i Höllviken
2017 Föreläsning om jämställdhet – Skapa fler möjligheter.

Rägnbågens förskola
2010 Föreläsning ”En jämställd förskola” för alla pedagoger. Teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet.

VÄRMDÖ

Fågelviks förskola och skola
Föreläsning 100 möjligheter istället för 2 – en jämställd förskola och skola för all personal.

VÅRGÅRDA

Vårgårda kommuns förskolor och skolor
2017 Föreläsning om en förskola/skola för alla – jämställdhet och normkritik i praktiken.


ÖREBRO

Örebro läns förskolenätverksträff
2015 En föreläsning om jämställdhet för förskolenätverket i Örebros län.

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Förskolorna Sjöhästen och Kantarellen
2019-2018 Storsatsning med föreläsning, handledningar, kartläggningar, handbok och diplomering.

ÖSTHAMMARS KOMMUN

Örebro läns förskolenätverksträff
2017 Föreläsning FÖR 200 personer. Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken.

ÖVRIGT

Förskoledagarna
2011 mässa för förskolepersonal på Stockholm Waterfront föreläsning om boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.

Förskoletidningen
2009 Artiklar om barn och jämställdhet i samband med tävlingen: Bästa jämställdhetstipset. Artiklarna handlade om positivt bemötande, hur vi kan motverka heteronormen och inskolning ur ett genusperspektiv. Du hittar artiklarna under länken Press.

Moderna Montessori
2017 Här samlades alla Moderna Montessoris pedagoger för vår utbildning Skapa fler möjligheter – En jämställd förskola. Erfarenheter utbyttes och mycket inspiration gavs. Många verkade hitta verktyg från utbildningen för att utveckla verksamheten vidare.

Vittra konferensen 2011
Föreläsning för all förskole- och skolpersonal 100 möjligheter istället för 2.