Företag och myndigheter

Vi på Jämställt har gedigen erfarenhet, expertkunskaper och massor med nöjda kunder. Vi är genusvetare och pedagoger som har arbetat med dessa frågor i över 10 år. Vi har hjälpt många företag, organisationer, ESF-projekt, kommuner och myndigheter i hela landet att bli bättre på jämställdhet och normkritik. Här finns ett urval av våra tidigare kunder. Om du vill synas här så kontakta oss på: info@jamstallt.se

Sök i listan med hjälp av bokstäverna nedan eller scrolla nedåt

Sök:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WX Y ZÅ Ä Ö

A

ABF
2011 ABF Upplandsväsby Föreläsning om boken 100 möjligheter istället för 2 på Märsta bibliotek.
2011 ABF Järfälla Föreläsning om boken Ge ditt bar 100 möjligheter istället för 2.
2010 ABF Sundbyberg Föreläsning om boken Ge ditt bar 100 möjligheter istället för 2 uppstart på en föräldrastudiecirkel med boken som studiematerial.
2010 ABF Limhamn Föreläsning om boken Ge ditt bar 100 möjligheter istället för 2.
2009 ABF Skåne Föreläsning om boken Ge ditt bar 100 möjligheter istället för 2.

ACTIVA
2019 Två föreläsning inom ett ESF projekt för personer utanför arbetslivet med olika funktionsvariationer. Det handlade om jämställdhet och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande.
2018 Föreläsning inom ett ESF projekt för personer utanför arbetslivet med olika funktionsvariationer. Det handlade om jämställdhet och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande.


B

Barnmorskekonferens
2011 Utbildning för barnmorskor om jämställd bemötande på MVC och BVC samt vid förlossningar.

Barnombudsmannen
2016 Utbildning och expertrådgivning för Barnombudsmannen och projektgrupp.
2015 Jämställdhetsanalys av rekryteringsunderlag och frågor i samband med rekrytering.

Bilia
2020 Två föreläsningar för Bilias chefer och säljare i Stockholms området. Utbildningen kallades ”Normkritik i praktiken – För ett inkluderande bemötande”.

Birsta city Sundsvall
2011 Utbildning för alla butikschefer om jämställt bemötande av kunder och kollegor.

Botkyrka kommun, Daglig verksamhet inom LSS
2017 Föreläsning och handledning för all personal kring Jämställdhet och normkritik i praktiken – för en inkluderande arbetsplats.

Brogårdens akut- och utredningshem
2014 Utbildning om normkritik för all personal i akut- och utredningshemmet i Uppsala. Blev mycket uppskattat och många intressanta diskussioner hanns med.

Bsmart
2018 Föreläsning om normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande, för anställda och ledning på det kreativa produktionsbolaget Bsmart.


C

Codeq
2017 En givande utbildning om jämställdhet, mångfald och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande. Codeq har ett nätverk för företag som fick delta i denna utbildning.


E
Europe Jazz Network
2014 Två dagars utbildning om normkritk. Pilotprojekt om normkritik inom jazz i Europa.
2012 Europe Jazz Networks årsmöte i Bari, Italien. Föreläsning om normkritik och vinsterna med normkritik för arrangörer och utövare.

Exploateringskontoret, Stockholm
2016 Föreläsning om normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande.


F

Tidningen Familjedaghem
2010 Artikel om hur Familjedaghem kan arbeta med jämställdhet i tidning nummer 3: Spelar roll.

FINLAND
2011 Föreläsning på Pedersöre bibliotek, Österbotten, om boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.

Folkhälsan
2010 Utbildning för all personal vid Folkhälsan i Finnland om jämställt bemötande gentemot kollegor och brukare.

Forum för levande historia
2014 och 2015 arbetade vi med att skapa Forum för levande historias material: HBTQ, normer och makt. Se och använd materialet via deras hemsida: www.levandehistoria.se


G

GKN Aerospace, Trollhättan
2015. Föreläsningen om mångfald, normkritik och härskartekniker för företagets 200 chefer uppdelat på två tillfällen.

H

HSB
2017 HSB Stockholms verksamhetschefer fick en utbildning om mångfald och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande. Det blev engagerade samtal och tankeväckande övningar.
2017 HSBs personal i Stockholm fick vid olika tillfällen utbildning om mångfald och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande.
2018 och 2017 HSBs nätverk för kvinnor fick utbildning om normkritik och mångfald i praktiken.
2018 HSB Bostads chefer utbildning om mångfald och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande.
2018 HSB Bostads personal utbildning om mångfald och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande.

Huddinge kommun
2007 Föreläsning och workshop om genusteori och härskartekniker för nämnder och utskottsledamöter.
2006 Föreläsning och workshop om genusteori och härskartekniker för kommunfullmäktige.

Hållbar Motorbransch
2019-2020 Vi på Jämställt vann upphandlingen som ramleverantör för utbildningar kring jämställdhet, mångfald och normkritik. ESF projektet Hållbar Motorbransch ger deltagande företag möjlighet till finansierad utbildning. Jämställt har utbildat alla ramleverantörer, haft frukostseminarium och utbildar deltagande företag som är intresserade.

Högskoleverket
2009 Föreläsningen ”Det osynliga maktspelet” om härskartekniker och jämställdhet.


I

IF Metall
2020 Två stora föreläsningar för IF Metall Stockholms län. Först för anställda inom IF Metall och sedan för klubbstyrelser. Föreläsningen kallades: ”Normkritik i praktiken – För ett inkluderande bemötande”.

ITQ – nätverk för kvinnor inom IT
2009 Härskartekniker i praktiken – En föreläsning om härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker.


J
Jusek
2014 Föräldraföreläsning ”100 möjligheter i stället för 2” för Juseks föräldralediga medlemmar och deras bebisar. Det blev en mycket lyckad dag där bebisar lekte och åt majskrokar och de vuxna diskuterade jämställt föräldraskap.


K

Kaboo

2011 Föreläsning och diskussion kring boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.

Karolinska institutet
2009 Föreläsning om HBT och normkritiskt bemötande för studenter på sjuksköterskeprogrammet.

Katrineholms kommun
2015 Föreläsning om normkritik för kommunens alla kulturföreningar och Kultur- och turismförvaltningen.
2008 Föreläsning och workshop om genusteori och härskartekniker för nämnder och förvaltningschefer.
2007 Föreläsning och workshop om genusteori och härskartekniker för tjänstemän i kommunen.

Killfrågor.se
2010 Idéer kring uppbyggnaden och kommunikation av sajten killfrågor.se som handlar om killar och hur man kan förebygga våld.

Kulturens Bildningsverksamhet
2015 Föreläsning/Workshop: Normkritisk pedagogik, förhållningssätt och praktik. Insatta deltagare och engagerad personal gjorde det till en spännande utbildning.
2014 Föreläsning om normkritik för förbundets kansli.


L

Lek, utveckla förändra Familjehemskonferens
Stockolm 2011 Föreläsning; ”Den livsfarliga mansrollen” för familjehemspersonal.

Lyckad integrering i Skåne (LiS)
2018 Worskhops, processledning och framställan av strategidokument/kommunhandbok och filmer för Burlöv kommun och Lomma kommun. Ett intensivt ESF projekt med två involverade kommuner.

Ljusdal
2010 Att bli bekräftad heldagsutbildning

LKAB
2013 Normkritik och jämställdhetsutbildning för LKABs skyddsombud i Kiruna. Det var mycket givande och intressant att se hur mycket som förändras och moderniseras inom exempelvis LKABs gruvarbete.

Lärarförbundet
2015 Föreläsning om Jämställdhet för Lärarförbundets kursledare som bland annat utbildar ombud.
2013 Föreläsning om normkritik.


M

Mittuniversitetet
2009 RUN konferensen. Föreläsning om hinder och möjligheter för ett aktivt jämställdhetsarbete.

Mångfaldsföretagarna
2014-2016 Satt i styrelsen för branschorganisationen Mångfaldsföretagarna som vice ordförande.

Mölndals stadsbibliotek
2014 Föreläsning om jämställt föräldraskap. Vuxna och småbarn var med och förgyllde tillvaron.


N
Nationella konferensen för psykologer i mödra- och barnhälsovård (Olika barn lika värde)
2016 Höll en föreläsning om normkritik i praktiken för psykologer.

Norrköping Pride
2011 förläsning om boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2

Norska Jazzförbundet
2013 Föreläsning om normkritik. Oslo, Norge.

Nynäshamns kommun, Nynäshamns Kompetenscentrum (NKC)
2016 EN heldag om jämställdhetsintegrering och normkritik i praktiken.


R

Region Blekinge
2018 Föreläsningar om jämställdhet inom projektet Jämställd regional tillväxt som drevs av Region Blekinge.

Relationsvåldsteamet, Hemlöshet och vräkningsförebyggande teamet & mottagningen för ekonomiskt bistånd
2018 HBTQ- och normkritik utbildning i tre delar, samt diplomering via Stockholms stad.

Restaurangbranschen – Workation group
2019 Föreläsning för att medverka till en hållbar restaurangbransch. Föreläsningen handlade om ett inkluderande bemötande och jämlikhet i praktiken.

RFSU Stockholm
Utbildning om barns sexualitet och hur vi kan bemöta och prata om den på ett positivt sätt som stärker barnens självkänsla.

Räddningstjänsten
2018 och 2017 Föreläsningar i Halmstad för Räddningstjänsten kring diskrimineringsgrunderna sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck. Del av ett ESF-projekt.


S

Sahlström&Sahlström
2009 Föreläsning: Danskjolar, magkänsla och gränser – att ta jämställdhetsarbetet lite längre i Stockholm, Västerås och Skövde

Samordningsförbundet Östra Södertörn
2017 Normkritisk inspirationsföreläsning för de som arbetar med samarbeten mellan myndigheter och andra partners kring personer med behov av samordnat stöd för att de lättare ska kunna försörja sig själva. Del av ett ESF-projekt.

Skanska
2017 Föreläsningar i Stockholm och Malmö om normkritik i praktiken – en inkluderande arbetsplats.

Skinnskattebergs kommuns förtroendevalda
2017 Föreläsning om normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande.

Skogsstyrelsen
2019 och 2018 Fyra heldagsutbildningar om jämställdhet och jämställdhetsintegrering med intersektionella perspektiv för myndigheten Skogsstyrelsen.

Skolforum
2011 Föreläsning: Motivera mera! – möjligheternas pedagogik och föreläsning: Hur kan elever göras delaktiga i jämställdhetsarbetet?
2010 Föreläsning 100 möjligheter istället för 2 och seminarium om webbprogrammet Jämställdhetstråden. Jämställdhetsmonter tillsammans med Olika förlag och Fantasiförmedlingen

Sollentuna socialtjänst
2017 Föreläsning: Mångfald, Jämställdhet och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande.

Specialpedagog konferens
2012 Föreläsning: Motivera Mera!

SKR – Sveriges kommuner och regioner
2019-2021 Jämställt är ramleverantör för SKR.
2018 Workshop: Det osynliga maktspelet – Härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker ur ett normkritiskt perspektiv.
2015 Utbildningen ”Det osynliga maktspelet – för en jämställd arbetsplats”. Vi utbildade avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad inom SKL.

ST – fackförbund
2018 Föreläsning om normkritik, härskartekniker och motstrategier.

Stadsarkivet i Stockholm
2017 HBTQ- och normkritik utbildning i tre delar, samt diplomering via Stockholms stad.

Staffanstorps kommun
2018 Workshop: En kommun för alla – för ett inkluderande och jämlikt bemötande.

Stiftelsen Activa
2017 Föreläsning: Jämställdhet och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande

Stockholm Pride
2011 Panelldebatt om ”Barnens bästa” utifrån olika familjekonstellationer och hur förskolor och skolor kan arbeta inkluderande med HBT och familjefrågor. Diskussionen spelades in om kommer att visas på TV Kunskapskanalen under hösten 2011.
2010 HBT frågor i förskolan diskussion tillsammans med RFSL på Pride house och seminarium om HBT frågor tillsammans med mitthögskolan i Pride park
2009 Seminarium om boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.
Paneldebatt arrangerad av FOFF om nya ordet Stjärnfamilj.
2008 Seminarium om barns sexualitet

Stocholms socialförvaltning
2017 Socialjouren: HBTQ- och normkritik utbildning i tre delar, samt diplomering via Stockholms stad.
2017 Uppsökande och rådgivande verksamheter: HBTQ- och normkritik utbildning i tre delar, samt diplomering via Stockholms stad.

Sundbybergs bibliotek
2011 Föreläsning om boken 100 möjligheter istället för 2.

Surgical Science
2017 Jämställdhet i praktiken för detta innovationsföretag. Spännande utbildning där jämställdhet, härskartekniker och normer diskuterades flitigt.
2018 Utbildning om härskartekniker och motstrategier.

Svenska kyrkan
2020 Utbildning för all i Karlstads pastorat: ”En inkluderande arbetsmiljö — Jämställdhet och normkritik i praktiken”
2017 Utbildning för kyrkans personal i Trollhättan: Jämställdhet och normkritik i praktiken – för en inkluderande arbetsplats.
2011 utbildning för personal inom kyrkan i Kista.
2010 utbildning för all personal i kyrkan i Landskrona hur man kan arbete aktivt med ett jämställt bemötande såväl bland personal som mot kyrkans brukare. Föräldraföreläsning samt diskussion om barn och jämställdhet utifrån boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.

Säffle kommun
2019 Föreläsning om normkritiska förhållningssätt i praktiken för alla verksamma inom kultursektorn av kommunen.


T

Teater om härskartekniker
Seminarium om jämställdhet i skolan med utgångspunkt från teater-föreställningen Baudelaires Inferno, en iscensättning om härskartekniker av Teater Spitze. Maj 2007 på Strindbergs Intima Teater. Läs om teatern och seminariet här: www.teaterspitze.se

Teater Tre
2016 Utbildning om normkritik och inkludering för Teater Tres personal.

Tellus Midsommarkransen Stockholm
2004 Seminarium om genus, jämställdhet föräldraskap och förskola
2005 Föreläsning och diskussion om feministiskt föräldraskap

Trångsunds bibliotek
2015 En förelösning för föräldralediga på Trångsunds bibliotek.


U

Unionen
Unionens kampanj om mansplaining. Jämställt var med som experter i kampanjen och svarade på frågor i mansplainingakuten.

Umeå feministfestival
Workshop om feministiskt föräldraskap – härskar och bekräftartekniker och hur man kan starta upp föräldragrupper mars 2006.

Upplands idrottsförbund
2018 Utbildning om normkritik i praktiken – för en inkluderande förening.

Upplands Väsby bibliotek
2017 Workshop om normkritiskt bemötande

Uppsala föreningsliv
2017 En stor utbildningssatsning för föreningslivet med stöd av Uppsala kommun. Alla är inkluderade – För en jämställd, jämlik och normkritisk förening, en ettårsutbildning och processledning kring normkritiskt likabehandlings- och värdegrundsarbete.


V

Våga visa
2015 En inspirationsföreläsning om normkritik för Våga visa observatörer.


X Y Z

Xist Stockholm
2005 Föreläsning och diskussion om feministiskt föräldraskap

Å Ä Ö

Åland
Utbildning för en styrgrupp som tillsatts av Ålands landskapsregering. Gruppen har fått i uppdrag att arbeta fram en plan för hur den åländska barnomsorgen kan jämställdhetsintegreras. Utbildningen hölls i augusti 2009 och handlade om hur man kan strukturera upp ett praktiskt jämställdhetsarbete, vanliga fallgropar men framförallt framgångsfaktorer för ett lyckat jämställdhetsarbete.

Åklagarmyndigheten
2015. Föreläsningen ” Mångfald, normkritik och härskartekniker” för 35 mångfaldsinpiratörer från Sveriges 32 allmänna kammare.

Öppenvårdens behandling i Hägersten-Liljeholmens sdf
2017 HBTQ- och normkritik utbildning i tre delar, samt diplomering via Stockholms stad.

Östersunds sjukhus
2011 Utbildning om jämställt bemötande av föräldrar och barn för alla barnmorskor i området.

Överförmyndarförvaltningen Uppsala
2018 Föreläsning om Jämställdhet och normkritik i praktiken – för ett inkluderande bemötande.

 

.

.