Statsbidrag för likvärdig skola

Skolverket utlyser nu statsbidrag under 2020 för att skapa en likvärdig skola. Detta gäller förskoleklass och grundskola – för både kommunala och fristående skolor. Bidragets totala belopp är på 4,9 miljarder. 

För att kunna söka bidrag behöver ni ha gjort en nulägesanalys på skolan. Finns det exempelvis könsskillnader när det gäller meritvärden? Har ni en antipluggkultur? Förekommer det kränkningar och trakasserier? Ser ni att vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund/ekonomi/födelseland påverkar elevernas resultat eller framtidsval?

Vi på jämställt hjälper gärna till med utbildning inom exempelvis:

  • Jämställdhet – för att säkerställa att alla oavsett könstillhörighet får samma förutsättningar i skolan och för att motarbeta en ”antiplugg” kultur.
  • Motivation – för att skapa en likvärdig skola behöver alla elever, oavsett bakgrund,  bli motiverade. Motivation handlar både om att arbeta i nuet och att kunna drömma stort.  Jämställts David Flato har skrivit boken Motivera mera – möjligheternas pedagogik.
  • Jämlika framtidsval – för att säkerställa att eleverna väljer fritt efter intresse och inte efter förväntningar utifrån kön.
  • Förebyggande och främjande värdegrundsarbete – för att skapa ett arbetsklimat fritt från kränkningar och trakasserier.
  • Förebygga minoritetsstress – för att hjälpa elever som tillhör minoriteter att känna sig självklara och inkluderade på skolan så att eleverna kan tillgodogöra sig utbildningen likvärdigt.

Med statsbidraget finns nu chansen att gå mer på djupet med exempelvis en diplomeringsutbildning där föreläsning, handledning och praktiskt arbete kombineras. Vi kan skräddarsy ett upplägg som passar just er.

Begäran om utbetalning är öppen i e-tjänsten hos Skolverket mellan 15 januari–17 februari 2020. Vi hjälper er gärna med er ansökan.

Har ni frågor? Ring 070-536 23 30 eller mejla: info@jamstallt.se 

Läs mer om statsbidraget på skolverkets webbplats