Skola

Vi utbildar alltifrån det lilla arbetslaget till hela kommuner. Utbildningen kan vara en enskild föreläsning eller längre projekt som sträcker sig över flera terminer och leder till en diplomering. Innehållet i utbildningen anpassas efter er verksamhet samt efter era förkunskaper och önskemål. Under alla våra utbildningar är deltagarnas egna tankar och erfarenheter viktiga eftersom arbetet med jämställdhet och normkritik till stor del handlar om att förändra sig själv.

Vi erbjuder workshops, föreläsningar, handledning, kartläggningar och hjälp med att utforma planer, aktiva åtgärder och material. Klicka på nedanstående länkar för att läsa om de olika utbildningarna och vad vi kan erbjuda din verksamhet.

Skapa fler möjligheter - en jämställd skola
En skola för alla - normkritik i praktiken
Maskulinitetsnormer, gift och motgift
Motivera mera - möjligheternas pedagogik
Känslor och gränser
Härskartekniker och bekräftartekniker
Yrkeslärare i fokus
En levande likabehandlingsplan
SÖK STATSBIDRAG
HANDLEDNING
KARTLÄGGNING
DIPLOMERING