En förskola för alla – normmedvetenhet i praktiken

Hur fungerar normer egentligen och vad innebär ett normmedvetet förhållningssätt?
Hur kan vi arbeta förebyggande mot kränkningar och trakasserier?
Hur kan vi stärka barns självkänsla så att de vågar stå upp för sig själva och andra?
Hur blir normmedvetenhet och normkreativitet en del av förskolans vardag?

Föreläsningen varvar grundläggande teori med humor, praktiska övningar samtal och vardagsnära exempel på hur olika normer påverkar barn och personal i förskolan. Ni får kunskap om hur de olika diskrimineringsgrunderna samverkar och om de mekanismer som ligger bakom och skapar ojämlikhet. Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt beteende och bemötande av barn och kollegor. Detta sker oftast omedvetet och därför är det så viktigt att synliggöra detta. Det ojämlika bemötandet får konsekvenser för barns utveckling och identitetsskapande.

En av ojämlikhetens värsta baksidor är kränkningar och olika former av verbalt och fysiskt våld. På föreläsningen diskuteras kränkningar och trakasserier, men även enkla och praktiska metoder för hur du tillsammans med barnen kan arbeta förebyggande. Vi presenterar ett normmedvetet förhållningssätt som inkluderar olikheter och möjliggör för fler barn att må bra.

Framförallt handlar det om hur vi kan skapa en inkluderande förskola där alla barn ska trivas och utvecklas!

Föreläsningen riktar sig till alla som arbetar i förskolan. Vi utbildar alltifrån enskilda arbetslag till hela kommuner och skolföretag. Föreläsningen kan ges på 2 timmar, 3 timmar eller som heldag. Vi erbjuder även mer långtgående satsningar med diplomering. Då ingår även handledningar och praktiska arbetsuppgifter.

För mer information och bokning kontakta oss redan idag!
Kontakta oss på: info@jamstallt.se eller ring 073 685 44 54