Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola

Vad är genus och jämställdhet?
I vilka situationer är det vanligt att vi bemöter barn ojämställt?
Hur påverkar ojämställdhet barnens utveckling och identitetsskapande?
Hur kan vi ge barn fler möjligheter i en könsstereotyp vardag?

Föreläsningen börjar med en kort teoretisk genomgång av vad kön och genus innebär och hur vi kan förstå de mekanismer som ligger bakom och skapar ojämställdhet. Grundläggande genusteori varvas med humor och vardagsnära exempel på hur genus och hur ojämställdhet tar sig uttryck och skapas på förskolan. Föreläsningen tar även upp varför det är problematiskt att tilldela barn och vuxna stereotypa roller och vad vi alla har att vinna på en jämställd förskola. Därefter handlar föreläsningen om praktiskt jämställdhetsarbete och hur vi kan förverkliga förskolans jämställdhetsuppdrag så som det formuleras i Läroplanen, Skollagen och Diskrimineringslagen.

En modell för jämställdhetsarbete presenteras, som vi utarbetat på uppdrag av Skolverket. Modellen innehåller olika metoder som ger praktiska verktyg för att arbeta på ett jämställt sätt med barnen men även inom personalgruppen. Ni får också tips och idéer på hur ni kan utvärdera ert jämställdhetsarbete och strukturera det så att det blir en del av förskolans vardag. Bland annat tas det upp hur alla barn kan bli inkluderade och få fler möjligheter, hur bemötande, intresse, trivsel och utveckling kan bli mer jämställda.

Föreläsningen riktar sig till alla som arbetar i förskolan. Vi utbildar alltifrån enskilda förskolor till hela kommuner och skolföretag. Under alla våra utbildningar är deltagarnas egna tankar och erfarenheter viktiga eftersom jämställdhetsarbetet till stor del handlar om att förändra sig själv. Vi erbjuder även ettårsutbildningar utifrån föreläsningen med handledningar eller workshops.

För mer information och bokning kontakta oss redan idag!
Kontakta oss på: info@jamstallt.se eller ring 073 685 44 54