Förskola

Vi utbildar alltifrån det lilla arbetslaget till hela kommuner. Utbildningen kan vara en enskild föreläsning eller längre projekt som sträcker sig över flera terminer. Innehållet i utbildningen anpassas efter er verksamhet samt efter era förkunskaper och önskemål. Under alla våra utbildningar är deltagarnas egna tankar och erfarenheter viktiga eftersom arbetet med jämställdhet och normkritik till stor del handlar om att förändra sig själv.

Vi erbjuder workshops, föreläsningar, handledning, kartläggningar och hjälp med att utforma likabehandlingsplaner. Klicka på nedanstående länkar för att läsa om de olika utbildningarna och vad vi kan erbjuda din verksamhet.

Skapa fler möjligheter - en jämställd förskola
En förskola för alla - normkritik i praktiken
Känslor och gränser
Härskartekniker och bekräftartekniker
Matematik och normer!
En levande likabehandlingsplan
HANDLEDNING
KARTLÄGGNING