Föräldrar, vårdnadshavare och andra som möter barn

Att ha ett jämställt föräldraskap innebär att ge barnen fler möjligheter och större handlingsutrymme så att de kan utvecklas till tryggare och friare människor. På Jämställt har vi lång erfarenhet kring vad ett jämställt föräldraskap kan innebära i praktiken. På våra utbildningar som riktar sig till föräldrar visar vi med humor på de ojämställda beteenden som vi ofta hamnar i relation till våra barn. Beteenden som oftast är omedvetna men som kan begränsa barnen och ge dem färre möjligheter. På utbildningarna visar vi hur vi med med enkla medel kan öppna upp och skapa större handlingsutrymmen för barnen.

Vi erbjuder:
● Föräldraföreläsningar på exempelvis förskolor, skolor, öppna förskolor, bibliotek och på BVC.

Tips! Den 14 mars 2024 ger vi en digital kvällsföreläsning om jämställdhet för alla som möter barn och unga!

Digital föreläsning den 14 mars 2024- för alla som möter barn.

Utbildningar:
Föräldraföreläsning - Skapa fler möjligheter
MATERIAL:
När hände det? Spel om likabehandling
Hur pratar vi jämställdhet med barn?
Vad är ett normmedvetet förhållningssätt?
Utmana heteronormen!
Möjlighetsmemo