Film: För en jämställd skola

60 kr

Kategori:

Beskrivning

”För en jämställd skola” är en DVD som innehåller fyra kortfilmer 10-20 minuter som är framtagna av Jämställt på uppdrag av Skolverket. I filmerna berättar Jämställts Kristina Henkel hur jämställdhet kan bli en del av skolans vardag. Vi får även möta lärare från låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet som visar praktiska metoder som ni kan använda i klassrummet. I filmen medverkar även David Flato från Jämställt. Beställ filmen nedan för att se alla alla 4 filmerna.

De fyra olika filmerna har tema:
1) För en jämställd skola om genus och jämställdhets introduktionsfilm.
2) Våld och kränkningar om kopplingen mellan normer genus och olika former av verbalt och fysiskt våld i skolan.
3) Jämställt bemötande att verkligen möta alla elever som individer.
4) Jämställdhet som ett kunskapsområde enligt Lgr 11 ska jämställdhet genomsyra alla ämne.