Om Jämställt

Jämställt har arbetat med jämställdhet, mångfald, inkludering, hbtq, normmedvetet förhållningssätt och normkritik sedan 2006 genom föreläsningar, handledningar, workshops och metod- och materialframställan. Vi har stor erfarenhet av praktiskt arbete, utbildningar och föreläsningar för många olika sorters verksamheter och har samarbetat med flertalet myndigheter. Alla utbildningar kan göras digitalt! Vi har metoderna att engagera publiken oavsett om vi föreläser på plats eller på distans!

Uppskattade  föreläsare och misstagens möjligheter

Våra föreläsare är väldigt uppskattade och är bra på att läsa av situationer, att anpassa utbildningarna till målgruppen och låter deltagarna komma till tals och diskutera. För oss är det viktigt att teorier omsätts i praktik och att deltagarna på våra utbildningar känner att de är mer kunniga både teoretiskt och praktiskt när det går därifrån. Det är även viktigt att de känner sig peppade och stärkta till att faktiskt vilja förändra. Vi jobbar mycket med utgångspunkten ”misstagens möjligheter” och vill aldrig få människor att känna sig påhoppade eller skuldbelagda. Vi vet att humor är viktigt för att kunna ta till sig ny kunskap och våga utmana sig själv i nya sätt att tänka. Vi vet att praktiska och enkla metoder är nyckeln för förändring. Jämställdhet och normkritik behöver inte vara svårt , vi gör det möjligt!

Alla verksamheter tjänar på att skapa fler möjligheter

Jämställts affärsidé har alltid varit att skapa fler möjligheter, att omvandla teorier och lagstiftning till praktik. För oss handlar jämställdhet och normmedvtenhet om öppna upp människors handlingsutrymme, vad vi kan göra och säga men också hur vi kan påverka våra egna liv, våra arbetsplatser och det samhälle vi lever i. Forskning visar att alla verksamheter tjänar på att arbeta med jämställdhet, mångfald och normkritik (läs mer om vinsterna här). Jämställt har därför jobbat med dessa frågor sedan 2006 och vi var med från början i utvecklandet av de nya perspektiven normmedvetenhet, normkritik och normkreativitet. Vi erbjuder långsiktiga, systematiska och hållbara lösningar för alla. Vi är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare kring dessa frågor.

Jämställt växer hela tiden

År 2011 breddade vi oss och började vi på allvar ta uppdrag från företag, kommuner, regioner, ESF-projekt och myndigheter. Jämställt har under åren utbildat över 25 000 personer och har arbetat med allt från enskilda förskolor och skolor till stora myndigheter, regioner och företag. Jämställt har suttit i styrelsen och i valberedningen för Branschorganisationen Mångfaldsföretagarna och vi garanterar kvalitet i allt vårt arbete.

År 2016 beslöt vi oss för att ta in flera nya samarbetspartners för att kunna matcha efterfrågan på exempelvis lönekartläggningar och tillgänglighetsfrågor. Jämställt erbjuder alltid experthjälp med hög kvalitet och därför har vi goda samarbeten med experter inom olika områden.

Åren 2017-2018 började vi diplomera verksamheter och jobba i större projekt inom kommuner, regioner och myndigheter. Vi har tagit fram handböcker, strategidokument och gjort filmer. Nu är det många som efterfrågar våra diplomeringsutbildningar (läs mer här)!

Läs mer om våra kunder