Normer och musik – utbildning för pedagoger i förskolan

nomrmer och musik banner

Hur kan vi använda musik på ett normkreativt sätt i förskolan?

● Hur hänger normer och musik ihop?
● Hur kan vi utmana begränsande normer i arbetet med musik?

Med start i oktober 2017 kör vi gång den andra omgången av den uppskattade utbildningen för pedagoger inom förskolan som vill lära sig mer om hur vi kan använda oss av musik för att utmana normer. Gruppen består av max 12 personer som vid fyra tillfällen träffas och arbetar kreativt med musik och normer. Utbildningen är 2 timmar per gång, det ingår fika och vi är i Jämställts lokaler i Årsta i Stockholm. Anmäl ditt deltagande snarast!

Mer om utbildningen
Musik är ett fantastiskt verktyg för att utveckla normkreativa arbetssätt inom förskolan. Musik innebär nya lustfyllda sätt för barn att interagera, kommunicera och mötas över gränser (exempelvis språkliga). Samtidigt reproduceras begränsande normer inom musik. Exempelvis genom föreställningar om vad som är bra musik, vem som förväntas göra vad inom musik och vilka roller som ses som viktiga.

Under utbildningen undersöker vi hur normer kring musik kan tänkas påverka vad barnen erbjuds musikaliskt inom förskolan. Du som pedagog får möjlighet att utveckla normkreativa förhållningssätt och nya sätt att möta barnen i deras musikutövande. Exempel på frågor som kommer att lyftas är:

  • Representerar den musik vi använder en mångfald? Hur kan vi uppmuntra barn att prova nya musikuttryck?
  • Hur kan vi utmana problematiska normer inom musik och hur gör vi barnen delaktiga i arbetet?
  • Hur tänker vi kring barns olika behov för att känna sig inkluderade när det kommer till musik?

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till pedagoger i förskolan. Inga speciella förkunskaper krävs men gärna ett intresse för musik och en vilja att föra kunskapen vidare till resten av förskolan.

Kostnad
Priset är 3000 kr (ex moms) per person och då ingår fyra tillfällen à 2 timmar och fika. Första tillfället är en föreläsning om normkritik och de andra tre tillfällena är praktiska workshops med fokus på musik och normer.

När?
Utbildningen kommer att ske måndagar under vecka 40, 43 och 46 och 49 klockan 17-19 i Årsta i Stockholm. Datumen är 2 oktober, 23 oktober, 13 november och 4 december.

Utbildare
Första föreläsningstillfället hålls av Maria Hulth, expert inom normkritik. De andra två tillfällena hålls av Lotten Herou som är expert på normkritik med musikpedagogiska metoder. Lotten är utbildad genusvetare och musiker med bakgrund som pedagog inom förskolan. Därigenom har hon en gedigen erfarenhet av att arbeta med normkritiska perspektiv och likabehandling i praktiken. Lotten arbetar även som pedagog i sång- och låtskrivande. Läs mer om utbildarna under fliken kontakta oss.

Anmälan
Du anmäler dig genom att fylla i formuläret som du hittar här: Formulär för anmälan till utbildning

Frågor
Har ni frågor eller funderingar? Mejla info@jamstallt.se eller ring 070-536 23 30