Film Skola

Film: För en jämställd skola

Film

”För en jämställd skola” är en DVD som innehåller fyra kortfilmer 10-20 minuter som är framtagna av Jämställt på uppdrag av Skolverket. I filmerna berättar Jämställts Kristina Henkel hur jämställdhet kan bli en del av skolans vardag. Vi får även möta lärare från låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet som visar praktiska metoder som ni kan använda i klassrummet. I filmen medverkar även David Flato från Jämställt. Beställ filmen nedan för att se alla alla 4 filmerna.

De fyra olika filmerna har tema:
1) För en jämställd skola om genus och jämställdhets introduktionsfilm.
2) Våld och kränkningar om kopplingen mellan normer genus och olika former av verbalt och fysiskt våld i skolan.
3) Jämställt bemötande att verkligen möta alla elever som individer.
4) Jämställdhet som ett kunskapsområde enligt Lgr 11 ska jämställdhet genomsyra alla ämne.

Filmerna passar utmärkt på ett arbetsplatsmöte, föräldramöte och går även bra att se tillsammans med eleverna.

Pris 60 kr inkl. moms. Beställ här!