Skola

De nya läroplanerna (t.ex. lgr22) från förskoleklass till och med gymnasiet säger att all personal ska utgå från ”normmedvetet förhållningssätt”. Här hittar du en massa tips och trix om hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer jämställd och normmedveten skola. Du kan ladda ner våra arbetsmaterial gratis här nedan.

Har du frågor om materialet eller hur ni kan arbeta vidare på din skola? Kontakta oss gärna på info@jamstallt.se eller 073-685 44 54.

KUNSKAP

Hur pratar vi jämställdhet med eleverna?
När hände det? Spel om likabehandling
Vad är ett normmedvetet förhållningssätt?
Härskar- och bekräftartekniker
Utmana heteronormen!
Lilla genushäftete 2.0
Ord- och begreppslista
Normer kring maskulinitet
Våld i nära relationer
OBSERVATION

Vem pratar vi med?
Elevenkät talutrymme
Vem läser vi om?
STRATEGI

Checklista En jämställd skola
Checklista - att arbeta normmedvetet i skolan
Handlingsplan
Läroplan för jämställdhet
Normkreativa rithäften