Motivera mera – möjligheternas pedagogik!

100x75_40670618-1Ur bokens innehåll:
– Motivation som metod
– Varför är motivation så viktigt för eleverna?
– Olika strategier för motivation: samhörighetskänsla, intresseväckande, autonomi, verklighetsförankring och framtidsförankring.
– Klassrumsövningar och metoder
– CD skiva med allt material

 

Boken är en metod, övnings- och inspirationsbok skriven för lärare i åk 6-9 och i gymnasiet som även går att använda för yngre åldrar. Boken erbjuder en metod som genom övningar ökar elevernas motivation för skolarbetet, får eleverna att se sina framtidsmöjligheter och stärker deras självkänsla. De olika övningarna är kopplade till värderingar och normer kring jämställdhet och jämlikhet. Alla lärare, oavsett ämne, kan använda sig av övningarna i sin ordinarie undervisning. Övningarna är enkla att använda och har ett tydligt syfte. Boken gör det möjligt att skapa en varaktig studiemotivation hos alla elever.

Pris 180 kr inkl. moms.
Beställ boken här

Författare: David W Flato och Lina Davidsson

Sagt om boken:

”Boken fungerar så bra, alla är med på tåget. Vissa som varit kritiska mot jämställdhetsarbete går nu igång på det via motivationsövningarna.” Jämställdhetskonsult på en gymnasieskola.

”Din bok är så viktig och enkel att arbeta med.” Daniel, Rektor på högstadieskola.

”Övningarna är enkla, men ger så mycket” Anna, arbetslagsledare på gymnasiet.