I barngruppen

Denna sida är uppdelad i strukturen Kunskap, Observation och Strategi. Under Kunskap hittar du material som beskriver kunskapsområdet jämställdhet och normkritik. Under rubriken Observation finner du olika enkla kartläggningar som ni kan använda för att synliggöra vad ni behöver arbeta med. Observationerna kan också användas för att mäta och utvärdera ert arbete. Under Strategier finner ni metoder för praktisk förändring i ert dagliga arbete.

KUNSKAP

Hur pratar vi jämställdhet med barn?
När hände det? Spel om likabehandling
Härskar- och bekräftartekniker
Utmana heteronormen!
Lilla genushäftete 2.0
Ord- och begreppslista
Vad är normkritik?
OBSERVATION

Vem pratar vi med?
Vem läser vi om?
Vad leker vi med?
Fri lek för vem?
STRATEGI

Checklista En jämställd förskola
Checklista - att tänka normmedvetet
Handlingsplan
Strategier för förändring
Normkreativa rithäften