Search
Close this search box.

Material för myndigheter

Här hittar du gratis material, övningar, kartläggningar och metoder att arbeta med för en mer jämställd och normmedveten arbetsplats med större mångfald.

Har du frågor om materialet eller undrar du hur ni kan arbeta vidare i din verksamhet? Hör av dig så berättar vi mer om våra utbildningar, workshops och diplomeringskurser.

Behöver du skräddarsydda metodmaterial eller utbildningsfilmer till din verksamhet? Vi på Jämställt har lång erfarenhet att ta fram filmer, övningar, metoder, kunskapspaket och e-learning för många olika sorters arbetsplatser och verksamheter. Klicka på rubriken och läs mer!
Att vara normmedveten och normkreativ handlar om att ifrågasätta normer och tänka utanför normboxen. Vi har gjort en checklista så att du/ni enkelt kan komma igång och bli normmedvetna!

Allt fler företag, myndigheter och organisationer arbetar aktivt för mångfald – alltså att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Varför? Jo, eftersom det finns mycket att vinna och inte minst för att det är viktigt utifrån ett demokrati- och rättighetsperspektiv. Det är dessutom ett lagkrav att arbeta aktivt med dessa frågor. Vi lever i […]

Definitionerna bygger på underlag från Diskrimineringsombudsmannen, Riksförbundet för sexuell upplysning, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, Statens folkhälsoinstitut, Skolverket och landstingens gemensamma ungdomsmottagning på nätet (UMO). Asexualitet – avsaknad av aktiv sexualitet och intresse av sexuella relationer. Är inte i lagens mening en sexuell identitet eller sexuell läggning. Biologiskt kön – kategorisering utifrån könsorgan, […]

För att arbeta med jämställdhet, mångfald, inkludering och normmedvetenhet behöver vi granska våra egna privilegier.  De allra flesta av oss har privilegier, åtminstone ibland. Någon kanske aldrig har blivit utsatt för sexism men däremot rasism. En annan kanske aldrig har behövt oroa sig för pengar men är utsatt för diskriminering utifrån funktionsnedsättning. Det betyder att […]

Vi på jämställt har länge utbildat kring normkritik men använder oss mer och mer av det nyare begreppet normmedvetenhet. Men vad är egentligen skillnaden och vad innebär begreppen? Normkritik, normkritisk pedagogik, normkreativ, normmedvetet förhållningssätt och andra varianter har använts sedan 2009 och innebär i grunden samma sak. Det handlar om att titta på de normer […]

Ordet maskulinitet är ungefär samma sak som manlighet, men maskulinitet handlar mer om normer och förväntningar på män. Det handlar alltså inte om att alla män är på ett sätt, utan just om bilden av en manlig man. I föreställningen kring maskulinitet finns styrka, makt och våld med. Det finns en bild av att pojkar […]

Härskartekniker är ett subtilt sätt att förtrycka andra och bevara ojämlika maktförhållanden. Det är oftast minoriteter och personer som bryter normer som utsätts även om alla kan bli utsatta. Härskartekniker har de flesta använt sig av men de är ofta de som redan är i maktposition på arbetsplatsen, mötet eller liknande som använder sig av […]

Ibland kan det vara svårt att veta vad man ska säga om man blir utsatt för härskartekniker. Många gånger blir man ställd och fattar inte vad det var som hände förrän efteråt. För att kunna ge svar på tal är det därför bra att ha tänkt igenom möjliga situationer i förväg och öva. Grundtipset för […]

Vi lever i ett samhälle som främst är anpassat efter en viss typ av kropp och en viss typ av hjärna. Det gör att många människor får det svårare att delta i samhället eller får det svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det finns mycket vi kan göra för att vi oavsett funktionsvariationer kan få […]

Nu ska ni få gå på normjakt i er egen verksamhet. Använd det för att kartlägga verksamheten och som underlag för vidare samtal och förändringsarbete. Tanken är att du ska granska din verksamhet utifrån begränsande eller negativa normer. Förklaringar till normerna finns längst ner.  Det är viktigt med mångfald, inkludering och jämställdhet för att kunna […]

Människor som utsätts för våld finns i din närhet. Statistiskt sätt känner alla någon som drabbats eller lever själva i en våldsam relation. Dessutom känner de flesta av oss minst en person som utsatt någon för våld Och det är framförallt kvinnor som drabbas. Var tredje till var fjärde kvinna i Sverige har någon gång […]

Ett spel om de händelser som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt Så här gör ni: Dela in er i lag. Klipp ut alla lappar med händelser och blanda dem väl. Uppdraget är sen att lägga in lapparna under rätt årtionde. Under varje årtionde står det hur många lappar som ska in just där vilket […]

En handlingsplan ska vara användbar och inget som blir liggandes i bokhyllan. Här är en enkel och praktisk mall för en handlingsplan. Det finns bara plats för tre områden att arbeta med per sida och det är för att det ska bli genomförbart. Konkretisera ert arbete och fortsätt att utveckla arbetsplatsen.

Rulla till toppen

Utbildningar

Material