Giftig maskulinitet


Ordet maskulinitet är ungefär samma sak som manlighet, men maskulinitet handlar mer om normer och förväntningar på män. Det handlar alltså inte om att alla män är på ett sätt, utan just om bilden av en manlig man. I föreställningen kring maskulinitet finns styrka, makt och våld med. Det finns en bild av att pojkar och män är mer våldsamma och en förväntan att leva upp till denna maskulinitet. Det är en vanlig föreställning att pojkar tål mer våld och det är därför en del av många pojkars uppväxt att både utsättas och utsätta andra för våld, ibland genom mer eller mindre hårdhänta lekar. Detta är en del av det som kan kallas för giftig maskulinitet.

Normer kring maskulinitet påverkar dock oss alla. Forskning visar att många pojkar idag lever under en stark stress över att behöva visa sig tuffa, starka, känslokalla även om de inte är det. Dessutom finns det starka normer kring heterosexualitet och att ta avstånd från det som är feminint. På engelska brukar de här normerna kring maskulinitet kallas för ”toxic masculinity”, vilket kan översättas till giftig maskulinitet.

Om pojkar och män fostras till ett avståndstagande av klassiska feminina egenskaper som exempelvis empati och omhändertagande ökar risken för hänsynslöshet och våld. I den giftiga maskuliniteten ingår även att objektifiera kvinnor vilket ibland leder till sexuella trakasserier och övergrepp.

Att leva utifrån den giftiga maskuliniteten är även farligt för män, då den leder till kortare livstid och ökad risk för självmord. Statistiken är tydlig, det är främst pojkar och män som står för våldet i samhället. Det är även främst män som blir utsatta för det våld som sker utanför hemmet. Däremot betyder inte det att män är mer våldsamma av naturen, att det alltså är något biologiskt. Faktum är att majoriteten av män inte använder våld.

Förebyggande arbete

Om vi vill motverka giftig maskulinitet kan dess motsats ses som ett motgift. Vi bör därför uppvärdera de positiva egenskaper som traditionellt setts som feminina. Det finns ett glapp mellan vilka egenskaper vi egentligen uppskattar och vilka som ges status och utrymme i vårt samhälle. Därför måste vi rannsaka oss själva och se när vi själva är med och skapar giftig maskulinitet. Det kan ske genom att vi kanske tycker en man är löjlig som är feminin eller när vi anser att vissa egenskaper har mer status än andra. Vill ni jobba mer kring förebyggande arbete kring giftig maskulinitet? Kolla in vår utbildning: Maskulinitetsnormer, gift och motgift

Sagt om föreläsningen:

”Det kändes skrämmande att pojkar får beröring mest vid negativa tillsägelser så nu jobbar jag på att bli medveten om mina egna mönster och jag inser att jag har så många fler, ännu oupptäckta …”


”Föreläsaren var fantastisk! Många exempel, speciellt de privata om de egna barnen och hennes roll som förälder var verkligen ”ögonöppnare” för mig både som lärare men framförallt som förälder. Filmerna var också starka. Jag fick mycket att tänka på. Som jag sa till min kollega efteråt ”Jag känner mig både uppfylld och helt slut!”

Kontakta oss: info@jamstallt.se eller ring: 073 685 44 54