Nyhetsbrev april 2015

Hej! Den här månaden vill vi ta upp upphöjande av femininitet, vikten av handledning, empati och elevers engagemang i jämställdhet. Läs om allt detta nedan och kontakt oss om ni har funderingar, frågor eller vill att vi ska komma till just er verksamhet.

10 % på utbildningar som bokas innan 1 juni
Nu är det dags att boka höstens utbildningar. Jämställt har över 10 års erfarenhet och är Sveriges ledande utbildare av skolor och förskolor i jämställdhet, likabehandling, normkritik och värdegrundsarbete. Vi erbjuder 10 % rabatt på alla utbildningar som bokas innan den 1 juni. Ange: juni10% vid bokning för att ta del av erbjudandet. Läs mer om våra utbildningar på vår utbildningssida.

Upphöjande av femininitet
Vi på Jämställt jobbar mycket med att upphöja femininitet eftersom vi ser att det är en viktig del av jämställdhetsarbetet. Att manlighet och egenskaper och aktiviteter som är förknippat med manlighet har högre status är en av de stora bromsklossarna när det gäller att uppnå jämställdhet.
Att upphöja femininitet får inte sammanblandas med att uppvärdera kvinnor som grupp eftersom det i sig förstärker uppdelningen mellan män och kvinnor. Femininitet handlar om det kvinnliga genuset och behöver därför inte kopplas till den biologiska kvinnogruppen. Det handlar om de positiva egenskaper som traditionellt har kopplats till femininitet och som därför behöver få högre status och bli tillgängliga egenskaper för både alla. Om femininitet i sig får högre status kan alla oavsett kön få del av viktiga egenskaper och kunskaper. I skolan och förskolan handlar det om att höja statusen kring exempelvis empati, pluggande, läsning och snällhet. Genom att upphöja femininitet ökar möjligheten för fler elever att ta till sig av dessa egenskaper.

I artikeln ”Genusforskning kastar ljus på debatten om identitetspolitik” från Nationella sekretariatet för genusforskning menar Lena Gemzöe att nedvärderingen av det feminina går som en röd tråd genom de strukturer som håller tillbaka kvinnor. Hon menar att frågan är intersektionell. Här finns även en koppling till kvinnligt arbete. Det arbete som förknippas med det feminina, som vård och omsorg, har låg status och därmed sämre arbetsförhållanden och lägre lön.

Empati en del av upphöjandet av femininitet
Att jobba med empati med barn och elever är en del av att upphöja femininitet. I artikeln ”Barn måste odla sin empati” berättar familjeterapeuten Margareta Öhman att det inte finns någon skillnad mellan könen när det gäller förmåga till empati. Däremot har vi vuxna andra förväntningar på flickor än på pojkar. Empati är medfödd, men måste odlas för att växa. Här har förskolan en viktig roll att spela menar Margareta Öhman. I leken utvecklar barnen sin förmåga att leva sig in i andras situation.

Ofta blandas empati och sympati ihop. Vi tycker att denna filmsnutt på ett pedagogiskt och roligt sätt visar skillnaden mellan de båda och varför det är just empati vi bör odla hos barnen. Filmen är på engelska. Titta på filmen här.

Handledning gav skolorna ett lyft
På regeringens uppdrag har Skolverket haft handledning för 11 skolor i vad de kallar utanförskapsområden. Mycket positivt har hänt på de skolor som har deltagit. Det framgår av den redovisning som Skolverket nu har lämnat till regeringen. Projektet ledde till bättre samarbete, höjd kvalitet på undervisningen och ökad medvetenhet om språkets betydelse för lärandet i alla ämnen. Många av lärarna upplever att de har blivit bättre på att anpassa sin undervisning efter elevernas behov och att stötta sina elever. Läs mer här.

Vi på Jämställt är glada över framgången och satsningen, men tycker förstås att det är synd att det bara är 11 skolor i Sverige som haft denna möjlighet. Vi arbetar med handledning och utbildning av lärare och rektorer och välkomnar alla de som inte fått chansen att kontakta oss.

Elevers krav på rättvisa välkomnas sällan i klassrummet
Då och då uppmärksammar medier elever som agerat feministiskt på skolor runt om i landet. Ofta efter att elever kritiserat eller organiserat sig mot sexism i skolmiljön, eller bara velat ta plats för att lyfta genusfrågor. Tyvärr välkomnas det sällan av skolorna. Även om de flesta skolor säger sig arbeta med jämställdhet och värdegrund så ses elevers engagemang ofta som störande eller oroande. Det märks att många skolor i landet behöver hjälp med sitt arbete kring jämställdhet och normer. Länk till en kort version av en artikel om detta finns på newsdesk.

I filmen Tusen gånger starkare kommer många av dessa frågor upp. Hur reagerar lärarna på elevernas krav på jämställdhet? Vad händer när alla i klassen vill ta för sig och bete sig på ett stereotypt ”killsätt”? Hur kan skolor skapa en mer jämställd miljö och bli mer normmedvetna? Se filmen eller titta på ett kortare klipp här. Samtala gärna om detta med dina kollegor och elever.

Månadens tips – lyft fram birollerna!
Månadens tips handlar också om upphöjande av femininitet! En del av att upphöja femininitet är att lyfta fram birollen som något positivt. Vi kan inte alla vara huvudpersoner hela tiden utan vi måste även träna på att vara biroller, att kunna lyssna, att ge stöd och pepp. Ofta är detta något som flickor tränas på mycket mer än pojkar. I de flesta böcker och filmer så har pojkar/män huvudrollen och flickor/kvinnor har birollen. Se över hur det ser ut i era bokhyllor! Hur kan ni öva barnen på att lyssna, ställa följdfrågor och peppa varandra? Ett tips är att ha teman kring att vara” hejarklack”.

Ladda ner nyhetsbrevet som en PDF!

Kommentarer inaktiverade.