Nyhetsbrev mars

Nu har vi på Jämställt haft vår första öppna föreläsning i Stockholm och vi planerar nu för fler tillfällen eftersom båda föreläsningarna sålde slut väldigt fort. Vi gläds åt att våren är här och jobbar för fullt med projektet ”Rätt att vara” och med olika föreläsningar runt om i Sverige.

Fin reklamfilm – Vad blev det#
Ett företag som säljer unisex-kläder har gjort en reklamfilm som visar det tokiga i fixeringen vid barnets kön vid födseln och väcker tankar om hur det påverkar oss genom livet. Fin film som väcker hopp! Se reklamfilmen här.

Normkritik är fördjupning!
Allt fler efterfrågar våra utbildningar i normkritik vilket är glädjande. Normkritik är verkligen ett fantastiskt redskap att använda för att förstå hur diskriminering och kränkningar uppstår men även för att skapa mer inkluderande verksamhet. Våra normkritkföreläsningar tar upp de olika diskrimineringsgrunderna och används ofta som steg två efter våra föreläsningar om jämställdhet. Vi har normkritkföreläsningar som riktar sig mot förskola, skola och företag/organisationer. Läs mer på vår utbildningssida.

Boktips!
Läs boken Sexualpolitiska nyckeltexter av Pia Laskar, Klara Arnberg och Fia Sundevall (red.)
Boken presenterar historiska texter från eller om Sverige, kommenterade av flera av våra skarpaste forskare i sexualitetshistoria. Ett sextiotal texter ger tillsammans en fördjupad förståelse av hur sexualitet förståtts, praktiserats, politiserats och förändrats från 1600-talet till idag. I boken kan du läsa om sexuell njutning och äckel, barnamord och
änglamakeri, män som våldtar och våldtas eller som smeker andra män, liksom om sedlighetsdebatter, preventivmedel, rasifierade idéer om de andras sexualitet, den svenska synden och erotik som patriarkalt privilegium. Analyser av pornografi, sexualupplysning, jazzrecensioner, skönlitteratur, radioprogram, en t-shirt och beskrivningar av vulvasmärta blandas med tolkningar av texter om naturens drifter, lösdrivande kvinnor, äktenskapet som sexualitetens regulator, steriliseringar eller säkrare sex som ny norm för att skydda mot den så kallade bögpesten. Läs recensioner av boken i DN och i GP. Vi rekommenderar den!

Nya metoder mot mobbning söks i annorlunda forskningsprojekt
På Stockholms universitet har ett spännande forskningsprojekt dragit igång där förskolebarn och högstadieungdomar kommer att följas under en längre period. Syftet är att ta reda på hur barn och ungdomar samspelar med varandra i förskolan och på högstadiet. Den kunskapen ska ligga till grund för nya strategier att förebygga mobbning och kränkningar i skolan. Mobbning och kränkningar bland barn och ungdomar är ett samhällsproblem men det saknas vetenskapligt baserad kunskap om de ungas vardag.

Hur bygger man upp relationer med varandra och vilka inkluderande och exkluderande tekniker använder man sig av? Hur ser språkbruket ut bland unga i 2010-talets Sverige? Var går gränsen för kränkningar bland de unga själva och hur tidigt skapas olika beteenden? Det är några frågor som forskningsprojektet ska försöka ta reda på. Läs mer om projektet.

Risk i könade miljöer
”Risk i Könande miljöer” är en studie baserad på en webbaserad enkät som skickades våren
2014 bestående av 10 frågor som rör trans-, inter- och queerpersoners tillgång till och upplevelse av sociala och offentliga miljöer. Resultaten från enkäten pekar på att risk och riskkalkylering är del av trans-, inter- och queerpersoners vardag samt att dessa inte har tillgång till vård, skola och sociala miljöer i samma utsträckning som normen. Författaren till studien landar i att det är ett strukturellt samhällsproblem att sociala miljöer och samhälleliga institutioner är formade efter cisnormer *. Läs mer om rapporten.
* Cisnorm – Norm som utgår från personer vars könsidentitet stämmer överens med det biologiska, juridiska och sociala könet. Fler begrepp se vår ordlista.

Månadens tips!
Se första avsnittet av SVTs ”Alla är fotografer”! För er som jobbar med äldre elever är det en bra ingång för att diskutera könsroller i media. Dessutom är det bra att visa för elever att två medelålders män kan ta till sig av kritik och försöka lära sig något av den. I programmet ger programledarna varandra varsin uppgift om att ta en genusmedveten bild. Som coacher har de genusfotografen Tomas Gunnarsson och Emilia Bergmark-Jiménez. Avsnittet heter ”Den manliga blicken” Se avsnittet här.

För er som jobbar med yngre barn är tipset att se över vilka bilder som finns i er barns vardag. Bilder påverkar oss mer än vad vi tror och det kan vara viktigt att se över vilka bilder som barnen dagligen möter. Vad har vi på väggarna? Hur tolkar barnen dessa bilder?

Sofia till Klassen!
Ni har väl inte missat vår kampanj ”Sofia till klassen” där vi uppmanar andra företag och organisationer att köpa en klassuppsättning av tidningen Sofia Z-1545 och ge till en skola. Gilla och läs mer på facebooksidan!

 

Kommentarer inaktiverade.