Nyhetsbrev maj

Om ni bokar innan 15 juni får ni 10 % rabatt på höstens utbildningar! Vi planerar inför hösten 2013 och det finns mycket spännande på gång. Vi har flera nya utbildningar och har putsat på våra populära klassiker. Kontakta oss för mer info: info@jamstallt.se

Ny utbildning! Vi har en ny utbildning om Matematik och normer! Föreläsaren utforskar och utmanar normer kring matte och naturvetenskap tillsammans med pedagogerna och ger praktiska tips på hur arbetet kan bli lustfyllt och normbrytande

Månadens metodtips! Kontakttermometer är ett snabbt och effektivt sätt att kartlägga om barnen/eleverna har någon vuxen som ser dem och har kontakt med dem. Var tionde barn/elev har inte någon vän och anses inte vara någons vän. Ännu fler känner sig inte sedda av de vuxna i verksamheten. Kontakttermometern används så här: Ta en grupplista/klasslista och låt alla som arbetar med den gruppen/klassen fylla i +, – eller 0 bredvid namnen på listan. + står för att jag har haft positiv kontakt med den här eleven de senaste _ _ _ _ (t.ex. två veckorna). – står för att jag har haft negativ kontakt med den här eleven senaste _ _ _ _ (t.ex. två veckorna). 0 står för att jag inte haft någon kontakt med den här eleven senaste _ _ _ _ (t.ex. två veckorna). Det ska gå snabbt att fylla i listan och alla som arbetar med klassen/gruppen ska fylla i +, -, eller 0. Det blir då väldigt tydligt om några elever/barn inte haft någon kontakt med någon vuxen alls, eller om vissa elever/barn bara har haft negativ respektive positiv kontakt. Tyvärr brukar resultatet visa på att vissa elever är helt osynliggjorda, men det är ju väldigt bra att uppmärksamma på det här enkla sättet. Inför gärna kontakttermometern regelbundet, t.ex. en gång i månaden.

 Lästips! Klara Dolk disputerar den 14 juni med sin doktorsavhandling ”Bångstyriga barn. Makt, normer och delaktighet i förskolan”. Klara Dolk har under ett år följt arbetet med genuspedagogik, likabehandling och barns rättigheter på en förskola. Syftet med studien är att undersöka de spänningar och konflikter som uppstår i relationen mellan barn och vuxna inom förskolans värdegrundsarbete. Det här är ett mycket spännande område och något som vi märkt att många förskolor behöver hjälp med. Hur involverar vi barnen i förskolans likabehandlingsarbete? Allt fler visar på vikten av detta och i förskolans likabehandlingsplan finns det krav på barns delaktighet. Klara Dolks avhandling ges även ut som en bok på Ordfronts förlag i augusti 2013. Vill ni ha hjälp med att skapa delaktighet för barnen så kan ni kontakta oss.

Läs mer om Klara och avhandlingen

Mer information om disputationen.

Ny databas avslöjar svensk jämställdhets 500-åriga rötter! En ny databas om genus och arbete, GaW, kan vända upp och ner på våra föreställningar om den ”traditionella” könsfördelningen i det svenska samhället. Läs mer här!

Jämställdhet fortfarande ingen självklarhet på museer! Det finns en del jämställdhets- och mångfaldsarbete kvar att göra på svenska museer. Det visar Jämusprojektets slutrapport där en arbetsgrupp från Statens historiska museer på uppdrag av regeringen undersökt hur svenska museer arbetar med jämställdhetsfrågor. Läs mer här!

Tävling! Efraim vann tipstävlingen förra månaden och valde vårt möjlighetsmemo som pris. Hen tipsade om att gå på Livsbild som är en vandringsutställning om livet med olika funktionsnedsättningar nu och förr i tiden. Utställningen är unik både till innehåll och pedagogiskt upplägg. Alla besökare ska mötas jämlikt och likvärdigt. Besökarna ska ha lika förutsättningar att ta till sig innehållet, oavsett syn-, hörsel- eller läsförmåga. Den visas på Nordiska museet i Stockholm fram till och med september och sen kommer den turnera vidare i Sverige. Efraim skrev att den är mycket användbar i likabehandlingsarbetet. Läs mer här!

 

Lycka till i ert arbete med jämställdhet och likabehandling!

Kristina, David och Maria

Kommentarer inaktiverade.