Jämställdhet har blivit hett!

Den 8 mars firades internationella kvinnodagen världen över.

Det var miljontals människor som firade den internationella kvinnodagen, men hur började denna tradition och vad är det vi firar? Under det turbulenta tidiga 1900-talet hade flera försök till nationella och internationella kvinnodagar genomförts (bl.a. i Norden), men det var först 1917 när ryska kvinnor samlades till en demonstration den 8:e mars för ”bröd och fred” som det fick genomslag. Fyra dagar efter demonstrationen tvingades tsaren att abdikera och den provisoriska regeringen i Ryssland gav kvinnor rösträtt. Sedan dess har den internationella kvinnodagen fått en ny global betydelse för kvinnor i både utvecklade och utvecklingsländer. Det handlar om att fira de rättigheter och friheter som skapats för alla människor oavsett kön och om att fortsätta arbetet med jämställdhet. Bra jobbat alla ni som förbättrat eller håller på att förbättra situationen för människorna på vår jord, oavsett kön!

Det pratas mycket om de dyra och ofta ineffektiva programmen mot mobbning och för jämställdhet.

Senaste månaden har skolverkets rapport om dyra, ineffektiva och ibland direkt motverkande program mot mobbning, diskriminering och kränkningar uppmärksammats. Deras rapport visar att alla de åtta programmen som granskats inte ger önskvärda resultat. Det viktigaste är ett kontinuerligt arbete som inte bara inriktar sig på mobbning. Detta påstående delas även av DEJAs rapport och av Skolverkets tidigare rapport (diskriminerad, trakasserad och kränkt) som alla visar på vikten av kontinuitet och ifrågasättande av de normer som möjliggör mobbning med hjälp av normkritik och jämställdhetsarbete.

Jämställdhetstråden känns än mer aktuell!

Det har blivit ännu tydligare att vi inne på rätt spår. Med tanke på texten ovan är vårt webbverktyg svaret på att det finns bra och färdigutvecklade alternativ för att arbeta kontinuerligt och mångfacetterat med jämställdhet och mot diskriminering, mobbning och trakasserier. Vårt verktyg finansierades delvis av Skolverket och innehåller elevenkäter, analyser, handlingsplaner och massa metoder för ett långsiktigt och målinriktat arbete med jämställdhet. Du hittar mer information om jämställdhetstråden på hemsidan: www.traden.se

Motivera Mera!Möjligheternas pedagogik.

Nu finns det en ny bok i vår butik: Motivera Mera! Möjligheternas pedagogik, skriven av David W Flato och Lina Davidsson. Med hjälp av motivation kan elever oavsett bakgrund nå dit de vill. Med hjälp av motivationsarbete kan allt fler göra sina val utifrån annat än t.ex. kön, etnicitet, klass, funktionalitet, ålder, religion och sexualitet. Om en elev drivs av en inre motivation ökar inte bara kunskapen utan även självkänslan. Boken erbjuder en metod som genom övningar ökar elevernas motivation för skolarbetet, får eleverna att se sina framtidsmöjligheter och ökar deras självkänsla. Alla lärare, oavsett ämne, kan använda sig av övningarna i sin ordinarie undervisning. Övningarna är helt färdiga, enkla att använda och det framgår tydligt vad varje övning syftar till. Det ingår även en cd-skiva med material. Köp den på vår hemsida: jamstallt.se

 

Allra bästa hälsningar

Kristina Henkel, Maria Hulth och David W Flato, Jämställt

Kommentarer inaktiverade.