En jämställd skola ger fler möjligheter!

Jämställdhetstråden – enkelt att arbeta kontinuerligt och målinriktat med jämställdhet!

Delegationen för jämställdhet i skolan (Deja) kom med sitt slutbetänkande till regeringen nu i januari. Slutsatsen är att; Pojkar och flickor inte får samma förutsättningar att lära sig i skolan och att arbetet med jämställdhet har gått bakåt i de svenska skolorna. Lösningen som Deja presenterar är att alla skolor måste jobba kontinuerligt med jämställdhetsarbete och använda sig av systematisk utvärdering.

Detta stödjer behovet för ett enkelt och användarvänligt sätt att göra det på, vilket vi har tagit fasta på. Med stöd av Skolverket har vi därför utvecklat Jämställdhetstråden, ett webbprogram med enkäter, observationer, metoder, handlingsplaner och utvärderingar. Läs mer om jämställdhetstråden och teckna en prenumeration på: www.traden.se

Skolverkets filmer: För en jämställd skola

Nu är äntligen Skolverkets filmer om jämställdhet klara. Filmerna finns att titta på gratis på Skolverket. Det är fyra olika kortfilmer med tema: Genus och heteronorm vad är det? Våld och kränkningar, Jämställt bemötande och Jämställdhet som ett kunskapsområde. I filmerna presenteras metoder av lärare från lågstadiet till gymnasiet, varje film är 10 – 15 minuter och passar därför bra på ett arbetsplatsmöte. Filmerna hittar du under länken filmer till vänster.

Vi har blivit fler!

Från och med årsskiftet har utbildningsföretaget Jämställt.se vuxit och blivit ett AB. Efterfrågan på praktiskt och långsiktigt arbete med jämställdhet är stor och vi ser fram emot att kunna hjälpa ännu fler förskolor och skolor med deras arbete för att ge barn och elever fler möjligheter och skapa en jämställd förskola och skola!

Under januari har diskussionen om jämställdhet och barn lyfts i media, du hittar Svd:s artikelserie om pojkar och normer och diskussionen om barnkläder och genus hittar du under länken Press.

 

Allra bästa hälsningar

Kristina Henkel, Maria Hulth och David W Flato, Jämställt AB

Kommentarer inaktiverade.