Lunchföreläsning om horisontella principer

Driver du ett ESF-projekt? Alla ESF-projekt måste arbeta med de horisontella principerna – alltså jämställdhet, tillgänglighet och antidiskriminering. Vi på Jämställt har utbildat om de horisontella principerna i många olika projekt. Nu säljer vi biljetter till en lunchföreläsning som definitivt kommer ge er mer kunskap och inspiration kring hur ni kan implementera principerna i ert projekt. 

”Så verklighetsbaserad och igenkännande!!”
”Så bra med möjligheten att i övningarna göra perspektivbyten och spegla egna värderingar och normer. Mycket illustrerande med filmklipp!”
”Bra exempel och filmer. Ni har fått till en digital föreläsning som ändå är interaktiv – kul!”

När och hur?

  • Den 17 januari 2024 klockan 12-13.
  • Vi kör digitalt via ett säkert system som inte kräver några nedladdningar. 

Biljetter

Kostnad:

  • 3500 kr per verksamhet upp till 25 personer (inklusive moms)
  • 400 kr per person (inklusive moms)

Mer om föreläsningen

I ESF-projekt är det viktigt att få syn på de normer som påverkar bemötandet av dem vi vill hjälpa. Att arbeta med horisontella principer innebär att alla behöver kunskap om dessa frågor, men också att kunna omsätta det i praktiken för inkluderande projekt. Med ett inkluderande perspektiv blir vi mer professionella i vårt arbete och skapar innehåll där alla känner sig välkomna. Ett projekt som arbetar med mångfald, inkludering och tillgänglighet ger större möjligheter att hålla en hög kvalité och nå uppsatta mål.

Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda? På den här föreläsningen vrider vi och vänder på de normer som skapar ojämlikhet och olika villkor. Vi vill lyfta blicken från individen och synliggöra att samhället är anpassat till en viss typ av människa vilket gör att många känner sig fel och har svårt att hitta sin plats. Det är inte de som bryter normer som ska ändras, det är samhället som behöver ändras för att fler ska känna sig självklara och inkluderade.

Biljetter

Kostnad:

  • 3500 kr per verksamhet upp till 25 personer (inklusive moms)
  • 400 kr per person (inklusive moms)

Föreläsare:

Bild på Maria och David

Föreläsare är Maria Hulth och David Flato som båda är mycket uppskattade föreläsare med lång erfarenhet av dessa frågor. Läs mer om utbildarna här.