Inspelad föreläsning om maskulinitetsnormer

Den 15 februari 2023 anordnade vi den öppna digitala föreläsningen ”Maskulinitetsnormer – gift och motgift” för alla som möter barn och unga. På den här föreläsningen visade vi hur vi kan arbeta förebyggande mot negativa normer och hur vi kan skapa förutsättningar för lycka och empati. Perfekt fortbildning för personal i förskolan, skolan, föreningar och alla andra som möter barn och unga. Det går att se denna föreläsning i efterhand.

Vill ni ha den här föreläsningen live med oss? Antigen digitalt eller på plats? Läs mer här.

Hör av er om ni vill få utbildning eller köpa den inspelade föreläsningen, info@jamstallt.se

I föreställningen kring maskulinitet finns styrka, makt och våld med. Det finns en bild av att pojkar och män är mer våldsamma och en förväntan att leva upp till denna maskulinitet. Det är en vanlig föreställning att pojkar tål mer våld och det är därför en del av många pojkars uppväxt att både utsättas och utsätta andra för våld, ibland genom mer eller mindre hårdhänta lekar. Detta är en del av det som kan kallas för giftig maskulinitet.

Om vi vill motverka giftig maskulinitet kan dess motsats ses som ett motgift. Vi bör därför uppvärdera de positiva egenskaper som traditionellt setts som feminina. Det finns ett glapp mellan vilka egenskaper vi egentligen uppskattar och vilka som ges status och utrymme i vårt samhälle. Därför måste vi rannsaka oss själva och se när vi själva är med och skapar giftig maskulinitet – ofta helt omedvetet!

Sagt om föreläsningen:

”Det kändes skrämmande att pojkar får beröring mest vid negativa tillsägelser så nu jobbar jag på att bli medveten om mina egna mönster och jag inser att jag har så många fler, ännu oupptäckta …”

När och hur?

Föreläsningen spelades in och det går att köpa biljett för att se den i efterhand

Hör av er om ni vill köpa den inspelade föreläsningen, info@jamstallt.se

Låt hela verksamheten delta i föreläsningen som en del av er fortbildning. Det går bra att antingen visa föreläsningen på helskärm eller låta personalen delta hemifrån eller i mindre grupper. Det går även att köpa biljetter till enstaka personer och passar även dig som möter barn privat.

Vi har i många år erbjudit föreläsningar runt om i Sverige  – som alltid har blivit fullsatta! Med den digitala formen kan vi erbjuda föreläsningen till alla i hela Sverige samtidigt. Har du tidigare varit på föreläsningar med oss om jämställdhet eller normmedvetenhet? Den här föreläsningen fungerar utmärkt som en fördjupning!

Mer om innehållet

  • Hur kan vi motverka ”giftig” maskulinitet?
  • På vilket sätt kan ”feminina” egenskaper och attribut verka som motgift?
  • Hur kan vi arbeta förebyggande mot kränkningar och trakasserier?
  • Hur kan vi stärka barn och ungas självkänsla så att de vågar stå upp för sig själva och andra?
  • Vad innebär samtycke och hur kan vi hjälpa barnen att öva på det?

Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt beteende och bemötande av barn och kollegor – ofta omedvetet. Det ojämlika bemötandet får konsekvenser för barnens utveckling och identitetsskapande.

Empati är delvis medfött men det mesta handlar om övning. Om vi fram till 1700-talet utan att blinka kunde titta på när någon plågades till döds så visar det att vår empati är starkt kopplad till det samhälle vi växer upp i. Vi vill skapa ett samhälle där alla förväntas vara empatiska. Det finns en föreställning om att kvinnor är mer empatiska och mer omhändertagande än vad män är. Men det handlar enbart om normer och förväntningar – och normer kan vi förändra. Ett samhälle där ”giftig maskulinitet” fortfarande är något som pojkar och män behöver förhålla sig till leder till att vissa lever upp till ideal som är skadliga för sig själva och andra. Vi behöver öva våra barn på empati, på medmänsklighet och på alla människors lika värde.

Sagt om föreläsningen:

”Föreläsarna var fantastiska! Många exempel, speciellt de privata om de egna barnen och deras roll som föräldrar var verkligen ”ögonöppnare” för mig både som lärare men framförallt som förälder. Filmerna var också starka. Jag fick mycket att tänka på. Som jag sa till min kollega efteråt ”Jag känner mig både uppfylld och helt slut!”

Upplevelsebaserat lärande

Vi blandar övningar, inskick från publiken, filmklipp och personliga erfarenheter för att väcka tankar och engagemang. Vi använder oss alltid av upplevelsebaserat lärande på våra utbildningar – även de digitala. Våra föreläsningar är därför aldrig tråkiga, vi pratar om allvarliga saker utan att det känns hopplöst. Bli inte förvånad om du både skrattar och gråter!

”Den bästa digitala föreläsning jag har varit på!”

”Stort engagemang, intressanta tankar och frågeställningar.”

Målgrupp

Varmt välkomna till all personal i förskola, skola, fritidshem, idrottsföreningar och andra verksamhet som möter barm och ungdom! Och alla ni andra som har unga i er närhet eller bara vill lära er mer om normer och inkludering.

Om föreläsningar med Jämställt

Vi på Jämställt har sedan 2006 erfarenhet att på ett roligt, inspirerande och kunnigt sätt förmedla kunskaper om jämställdhet, normkritisk pedagogik och inkludering. Under pandemin har vi ställt om nästan hela vår föreläsningsverksamhet till den digitala formen med fantastiska utvärderingar. Vi har tagit fram ett koncept där deltagarna engageras och är delaktiga.

”FANTASTISK föreläsare och FANTASTISKT bra och tankeväckande innehåll! Både skratt och gråt, många tankar.”

”Superbra att det var interaktivt, dvs. en blandning av prat och spel. Mycket bra och engagerande övningar!”

”Engagerade och kunniga föreläsare. En bra blandning av föreläsning, uppgifter och filmer. Bra val av filmer.”

Föreläsare

Bild på Maria och David

Föreläsare är Maria Hulth och David Flato som båda är mycket uppskattade föreläsare med lång erfarenhet av dessa frågor. Läs mer om utbildarna här.

”Engagerade föreläsare som kopplade ihop föreläsningen med situationer i deras egna liv”